Studijoms.lt

Referatai, konspektai

referatas

Kauno teatrai

Kategorija: Istorija, referatas |

Po 123 metus trukusios okupacijos 1918 m. vasario 16d. lietuvių tautos apsisprendimu buvo paskelbtas Nepriklausomybės atkūrimo aktas. Nepriklausomybės įtvirtinimas ir Lietuvos valstybingumo tarptautinis pripažinimas buvo sunkus ir sudėtingas.

Skaityti visą »

Šaltasis karas

Kategorija: Istorija, referatas |

Pasibaigus kariu, sąjungininkų santykiai su Sovietų Sąjunga ėmė blogėti. Rytų Europoje, Sovietų Sąjungos įtakos sferoje, buvo kuriami totalitariniai režimai. 1946 m. kovo mėn. V. Čerčilis pasakė kalbą, kurioje nurodė, kad Rytų Europą atskyrė „geležinė uždanga“, ir ragino ginti demokratiją ir priešintis komunizmui. Dauguma istorikų šią kalbą laiko „šaltojo karo“ pradžia.

Skaityti visą »

Tomas Akvinietis

Kategorija: Istorija, referatas |

Tomas Akvinietis – žymiausias viduramžių filosofas. Jo biografijoje istorikai randa daug spragų. Nėra žinoma tiksli Akviniečio gimimo data. Biografai remiasi tik Tolomiejaus Lukiečio pateikta Tomo Akviniečio biografija

Skaityti visą »

Pasipriešinimo kovos Lietuvoj

Kategorija: Istorija, referatas |

Sunku nuspėti istoriją. Kai 1944m. vasarą į Lietuvą įžengė SSRS kariuomenė, lydima NKVD dalinių, retas kas manė, kad ji čia pasiliks pusei amžiaus. Sunku buvo patikėti, kad karo nualinta, sąjungininkų šelpiama SSRS toliau vykdys ekspansinius komunistinės imperijos planus.

Skaityti visą »

Reformacija Europoje

Kategorija: Istorija, referatas |

Reformacija (lot. reformatio – pertvarkymas) – didesnėje Europos dalyje XVI a. vykęs visuomeninis, politinis ir ideologinis judėjimas dėl religijos atnaujinimo ir viešpataujančios Katalikų bažnyčios pertvarkymo.

Skaityti visą »

Krikščionių bažnyčia ir kanonų teisė viduramžiais

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčia, kaip atskira nuo valstybės institucija, turi įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę galią. Visi krikštytieji, kas jie bebūtų – dvasiškiai, vienuoliai ar pasauliečiai – sudaro Dievo tautą.

Skaityti visą »

Laikraštis “Varpas” ir politinės idėjos

Kategorija: Istorija, referatas |

XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje vyko spartus tautinės sąmonės brendimas ir moderniosios tautos formavimasis. Plačiai plito nelegalios spaudos leidiniai: laikraštis “Varpas”, lietuviškos knygos, maldaknygės, spausdintos Tilžėje ir platintos knygnešių.

Skaityti visą »

Polis Sezanas

Kategorija: Istorija, referatas |

Polis Sezanas (Paul Cézanne) gimė 1839 m. Prancūzijoje, senojoje Provanso sostinėje Ekse (Aix) netoli Marselio įlankos, pasiturinčio verslininko šeimoje. Lankė piešimo mokyklą, mokėsi gimtojo miesto gimnazijoje

Skaityti visą »

Senovės lietuvių mitologija ir religija

Kategorija: Istorija, referatas |

Lietuvių mitologijos ir religijos istoriją būtina skirstyti į tris epochas: 1) ankstyvąją proindoeuropietiškąją gimininės matriarcharinės santvarkos epochą, kai religiniai vaizdiniai formavosi rankiojimo ir medžioklės ūkio sąlygomis vėlyvojo paleolito ir mezolito laikais; 2) vėlyvąją ikiindoeuropietiškosios gimininės matriarchalinės santvarkos epochą, kai kaplinės žemdirbystės sąlygomis kūrėsi religiniai vaizdiniai, susiję su moteriškomis dievybėmis; 3) trečiąją epochą, kai indoeuropietiškossios patriarchalinės gimininės santvarkos, jos irimo ir klasinės visuomenės susidarymo laikotarpiu buvo sukurti pagrindiniai dievai vyrai.

Skaityti visą »

Viduramžių miestai

Kategorija: Istorija, referatas |

Viduramžių miesto formavimasis, kurį šiandien galėtume apibūdinti kaip ciklą, kurio pradžia – vienuolikto amžiaus ekonominis bei demografinis suklestėjimas, o pabaiga – keturiolikto amžiaus nuosmukis, anuomet buvo suvokiamas kaip pavojingas šuolis į nežinomą ateitį.

Skaityti visą »