Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Istorija

Viduramžių miestai

Kategorija: Istorija, referatas |

Viduramžių miesto formavimasis, kurį šiandien galėtume apibūdinti kaip ciklą, kurio pradžia – vienuolikto amžiaus ekonominis bei demografinis suklestėjimas, o pabaiga – keturiolikto amžiaus nuosmukis, anuomet buvo suvokiamas kaip pavojingas šuolis į nežinomą ateitį.

Skaityti visą »

Pirmas pasaulinis karas

Kategorija: Istorija, referatas |

Mėginti rasti vienintelę priežastį, lėmusią tokį visuotinį ir galingą įvykį kaip pirmasis pasaulinis karas, būtų išties absurdiška. Galima kalbėti tik apie daugybę veiksnių; 1914-jų rugpjūtį Amerikos ambasadorius Londone padarė dar paprastesnę išvadą; “Visa tai turėjo prasidėti”.

Skaityti visą »

Lietuvos kariuomenės veikla

Kategorija: Istorija, referatas |

90m. balandžio 25d. buvo įkurtas Krašto apsaugos departamentas prie Lietuvos Vyriausybės, pradėjo kurtis ir pati kariuomenė. Valstybės sienos apsauga jūroje ir karinio jūrų laivyno kūrimasis taip pat neliko užmirštas.

Skaityti visą »

Первые мировые книгохранилища

Kategorija: Istorija, referatas |

Книгохранилища – это особым образом организованные собрания книг, журналов, рукописей и т.п. Книгохранилища были предназначены для сбора, хранения, организации и поиска информации.

Skaityti visą »

Egipto matematika

Kategorija: Istorija, referatas |

Egiptiečiai buvo pažengę medicinoje ir matematikoje. Yra daug papirusų aprašančių jų pasiekimus medicinoje, bet nėra nė vieno pasakojančio, kaip jie šitiek pasiekė matematikoje

Skaityti visą »

Jono Šliūpo biografija

Kategorija: Istorija, referatas |

Jono Šliūpo gyvenimo ir kūrybos kelias buvo ilgas ir itin sudėtingas, pažymėtas tiek ryškiais laimėjimais, tiek ir sunkiai slegiančiomis nesėkmėmis. Šliūpas dalyvavo beveik visuose svarbiausiuose Lietuvos visuomenės įvykiuose, pradedant Aušros įkūrimu (1883).

Skaityti visą »

Žydų žudynės Trakų apskrityje

Kategorija: Istorija, referatas |

Holokaustas Lietuvos provincijoje iki šiol tebėra vienas mažiausiai tyrinėtų žydų genocido aspektų Lietuvos ir užsienio šalių istoriografijoje. Daugiausia buvo tyrinėjama bendroji holokausto istorija, Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių žūtis, vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinių būrių ir ypatingųjų būrių nusikalstama veikla Baltijos šalyse, lietuviškos savivaldos kolaboravimas su naciais holokausto metu

Skaityti visą »

Lietuvių teatro įkūrimas ir pirmieji jo žingsniai

Kategorija: Istorija, referatas |

Mūsų teatro istorija – tai vingiuotas, akmenuotas ir nedidelis kelias. Jį įtakojo daugelis veiksnių , pradedant nuo politinių, istorinių trukdžių iki liaudies mentaliteto formavimosi.

Skaityti visą »

1831 metų sukilimas

Kategorija: Istorija, referatas |

1830 m. lapkričio 29 d. Lenkijos Karalystėje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos valdžią; sukilę Varšuvos gyventojai užėmė Belvederį, Nikolajaus I vietininko didžiojo kunigaikščio Konstantino rūmus. Lietuvoje sukilimas prasidėjo ankstyvą 1831 m. pavasarį.

Skaityti visą »

Sparta – karinė valstybė

Kategorija: Istorija, referatas |

Sparta buvo dalis Graikijos pietinėje Balkanų pusiasalio dalyje. Senovės Spartos valstybė buvo įsikūrusi nedidelėje Lakonijos lygumoje. Jos šiaurėje stūksojo aukšti kalnai, pietuose plytėjo maliarinės pelkės.

Skaityti visą »