Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Isa

Autorius: Valdas

Projekto vykdymas

Projekto vykdymas yra trečioji vadybos projekto fazė, kurios metu ankstesniuose etapuose sukurtas planas (projekto pradžia ir planavimas) yra pradedamas vykdyti. Projekto vykdymą sudaro analizės, konstrukcijos (dizaino) ir įgyvendinimo etapai.


1. Vykdomas projekto pradžios planas (Baseline project plan). Projekto vadovas turėtų peržiūrėti pradžios planą, tai reiškia, kad reikia pradėti vykdyti projekto veiklą, surasti ir išskirstyti išteklius, parengti ir tinkama linkme nukreipti kitus komandos narius, laikytis projekto tvarkaraščio ir įsitikinti projekto viešo paskelbimo kokybe. Kadangi komados nariai gali nuolatos kisti, projekto vadovas turi būti atakingas ir mokėti supažindinti naujus žmones su projektu.


2. Vadovaujama projekto eigai. Projekto vadovui svarbu prižiūrėti eigą, Jei jis vykdomas lėčiau arba greičiau nei numatyta tvarkaraštyje, vadovas turi pakoreguoti išteklius, veiklos pasiskirstymą ir projekto vykdymo biudžetą. Šie pakeitimai gali paveikti ir projekto rezultatus.

3. Susidorojimas su pasikeitimais projekto pradžios plane. Vadovui gali tekti susidurti su spaudimu pakeisti planus.PVF politika teigia, kad pakeitimai susiję su projekto patikslinimu turi būti pagrįsti ir turi atsispindėti projekto pradžios valdymo plane ir projekto darbų knygoje, įtraukiant visas diagramas. Turi būti aiškios priežastys, kodėl reikalingi šie pakeitimai ir apibūdinti visas galimas pakeitimų pasekmes projekto veiklai, ištekliams ir visam tvarkaraščiui.


Projektas gali būti pakeistas dėl šių priežasčių:

• pakeista projekto baigimo data;

• klaidingai atliktas darbas turi būti perdarytas;

• naujos veiklos, kuri paaiškėjo projekto vykdymo metu įtraukimas;

• nenumatyti pasikeitimai personale dėl ligos ar darbuotojų atsistatydinimo.

Sugebėjimas užbėgti už akių ir sklandus darbas esant problemoms yra sugebėjimai, kurie padėtų bet kuriam projekto vadovui.


4. Tvarkingas projekto knygos vedimas. Kaip ir kitose fazėse, projekto įrašų tvarkymas yra būtinas. Ši knyga yra pirminis informacijos šaltinis, rengiant projekto ataskaitas.

5. Pranešimas apie projekto būklę:

• darbo rezultatai;

• projekto planas.

Projekto vadovas yra atsakingas už tai, kad palaikytų ryšius su visais tarpininkais, t.y. sistemos plėtotojais, vadybininkais ir užsakovais, dėl projekto būklės.

Yra du informacijos tipai, kuriais nuolatos keičiamasi projekto metu: darbo rezultatai (perduodami duomenys apie tam tikrų užduočių atlikimo pasėkmes) ir projekto planas (oficialus, išsamus dokumentas, pagal kurį vykdomas projektas)

Ši projekto rengimo fazė labai priklauso nuo prieš tai buvusių dviejų. Jeigu parengtas projekto planas yra aukštos kokybės, tai yra daug didesnė galimybė, kad projektas bus įvykdytas sėkmingai. Būtent šiame etape vadovui tenka didžiausia atsakomybė.


Projekto uždarymas

Paskutinė projekto rengimo fazė. Jos metu visi procesai susiję su projekto užbaigimu. Projektas gali būti užbaigtas dėl natūralių arba nenatūralių priežasčių.

Natūraliai projektas yra nutraukiamas, kai reikalavimai projektui jau yra sėkmingai įgyvendinti. Nenatūralus nutraukimas būna tuomet, kai jis yra sustabdomas prieš užbaigimo datą. Tai gali atsitikti dėl kelių priežasčių:

• sudarytos projekto hipotezės yra klaidingos;

• sistemos veikimas ir plėtra neatitinka reikalavimų;

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->