Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Investicinis projektas

Autorius: Irmantas


ĮVADAS ——————————————————————————–3

INVESTICINIAI PROJEKTAI ——————————————–4

Investicijos——————————————————————- 5


Investicinis projektas ——————————————————11

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS—17

Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai—————– 17

Valstybinių investicinių projektų efektyvumo vertinimas————-31

Vertinimo metodų kompleksinio taikymo reikšmė ——————–33

IŠVADOS——————————————————————39

LITERATŪRA————————————————————40


ĮVADAS

Investicijos įmonės veiklai turi išlikimą rinkoje lemiančią reikšmę. Nuo investicijų priklauso ilgalaikės plėtros perspektyvos bei išlaidų struktūra. Investicinei veiklai reikalingos didelės išlaidos bei nemažas įšaldytų finansinių lėšų kiekis. Taigi, įmonės veiklos sėkmė yra glaudžiai susijusi su vykdoma investicine veikla. Efektyvių investicinių sprendimų reikšmę veikloje padidina dinamiška konkurencinė verslo aplinka. Investicinių sprendimų priėmimas – sudėtingas ir įvairiapusis procesas, apimantis naujų, patrauklesnių investicinių galimybių paiešką, techninius ir marketingo tyrimus, kurie skirti investicijų pasekmių numatymui, ekonominį pagrindimą, skirtą įvertinti potencialų investicinio projekto pelningumą. Investicinių projektų ekonominis pagrindimas – aktuali tyrimo sritis, įtakojanti investicinių sprendimų priėmimą tiems rinkos dalyviams, kuriems svarbu investicinių projektų pagrįstumas bei efektyvumas.

Investicinių projektų vertinimas – tai svarbus investicijų užtikrinimo būdas, leidžiantis nustatyti investavimo sprendimų efektyvumą pagal tam tikrus kriterijus. Šie kriterijai turi būti grindžiami tiek investicinį projektą įgyvendinančiojo subjekto, tiek investuotojo interesais. Todėl investicijų tikslingumui nustatyti reikalinga patikima investicijų vertinimo metodika, kuri padėtų atrinkti geriausiai investuotojo ir įmonės tikslus atitinkančius projektus. Taigi, investicinių projektų efektyvumo analizė, kuriai priklauso ir investicinio projekto ekonominis pagrindimas, suteikia galimybę rasti tokį išlaidų pasiskirstymą laike bei priimti tokius investicinius sprendimus, kurie leidžia esamų išlaidų panaudojimą paskirstyti taip, kad ateityje būtų gaunamas pelnas.

Darbo tikslas – išanalizuoti investicinio projekto ekonominio pagrindimo metodus.

Darbo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai :

1. Apibūdinti investicijas, jų tipus bei investicijų vertinimo kriterijus.

2. Nusakyti investicinio projekto sąvoką, jį apibūdinančias charakteristikas.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rašykite komentarą

-->