Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Interviu su V. Kudirka

Autorius: Mykolas

Mes: kada jūs gimėte?

V. Kudirka: aš gimiau 1858 metais gruodžio 31 dieną , Vilkaviškio rajone, Paežeriuose.

Mes: kur mokėtės?

V. Kudirka: mokiausi Paežerių mokykloje Marijampolės gimnazijoje. Nuo 1877m. iki 1879m. studijavau Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios buvau pašalintas. 1881m. baigiau Marijampolės gimnaziją, bet atsisakiau vykti į Maskvos universitetą ir pasirinkau Varšuvą, kur patyriau daug vargo.

Mes: kaip jautėtės pirmą kartą perskaitęs laikraštį ,,Aušra‘‘?

Kudirka: perskaičius pirmąjį ,,Aušros‘‘ numerį buvau sukrėstas ir pasijutau tikru lietuviu.

Mes: koks buvo pirmasis jūsų kūrinys išspausdintas ,,Aušroje‘‘?

V. Kudirka: tai buvo nereikšmingas satyrinis eilėraštis ,,Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos‘‘. Už perrašytą socialistų literatūrą buvau įkalintas ir pašalintas iš Varšuvos universiteto. Po kalėjimo pradėjau kovoti su caro valdžia.

Mes: kada pradėjote leisti laikraštį ,,Varpas‘‘?

Kudirka: 1888m. su kitais draugais įkūriau Varšuvos studentų patriotinę draugiją ,,Lietuva‘‘. 1889m. su draugais išleidau žurnalo ,,Varpas‘‘ pirmąjį numerį. Jį redagavau laikydamas medicinos gydytojo baigiamuosius egzaminus: buvau redaktorius, korektorius, bendradarbis ir administratorius.

Mes: kokio žanro žurnalas buvo ,,Varpas‘‘?

V. Kudirka: tai buvo literatūros, politikos ir mokslo žurnalas.

Mes: Kur buvo spausdinamas ,,Varpas‘‘?

Kudirka: Jis buvo spausdinamas Tilžėje ir Ragainėje.

Mes: ar jūs išlaikėte baigiamuosius medicinos egzaminus?

V. Kudirka: taip juos aš išlaikiau ir nuo 1890m. iki 1894m. dirbau gydytoju Šakiuose. Tuo metu jau sirgau tada dar nepagydoma liga-džiova. Nuo 1887m. gyvenau Naumiestyje (Vilkaviškio rajone). 1898m. rugsėjo 15 dieną šeštojo ,,Varpo‘‘ numeryje su savo komponuotomis gaidomis išspausdinau ,,Tautišką giesmę‘‘. Ji 1919m. tapo Lietuvos himnu.

Mes: labai ačiū už interviu.

Rašykite komentarą

-->