Studijoms.lt

Referatai, konspektai

inovacijos

Autorius: Vaclovas

Vilniaus teisės ir verslo kolegijos

Ekonomikos katedros


Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

Atliko: RV-4/1

Lina Leknickaitė

Tikrino: dėstytoja

Irma Dieninienė

Vilnius

2004m.

Turinys

Įvadas

Šiuo metu Lietuva yra įtraukta į Vidurio ir Rytų Europos šalyse sparčiai


vykstančius sudėtingus perėjimo į rinkos ekonomiką bei integracijos į

europines erdves procesus bei ekonomikos globalizavimą. Šie procesai

sąlygoja būtinybę spręsti daugelį netradicinių uždavinių, tiesiogiai

susijusių su inovacijų procesu. Inovacinės veiklos plėtojimas ir

aktyvinimas įgalina įvairiapusiškai modernizuoti gamybos bei paslaugų

teikimo struktūras, tobulinti kuriamus produktus bei naudojamas

technologijas, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas

svarbiausių šalies ekonomikos plėtros veiksnių. Tačiau inovaciniam procesui

verslo aplinkoje spartinti, t.y. naujoms technologijoms diegti, naujiems

gaminiams kurti ir pateikti į rinką, įmonių ir organizacijų

konkurencingumui didinti, labai svarbi valstybės inovacijų rėmimo sistema.

Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Inovacijų versle programa – vienas

pradinių ir kertinių nacionalinės inovacijų sistemos elementų.


Literatūra


Birutė Vijeikienė ir Juozas Vijeikis ,,INOVACIJŲ VADYBA „

Naujas produktas- nuo idėjos iki vartotojo

Rosma 2000m.

Sūdžius V. Nuolatiniam tobulinimui nėra

alternatyvos// vadovo pasaulis,, 1998m .


Naujovės įmonės veikloje

Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti

tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos

ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek

vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti.

Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana

sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai

reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų

pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo

verslo sėkmę.

Rinkos ekonomika Lietuvoje dar veikia nepakankamai: stringa bankroto

bei konkurencijos, drauge ir efektyvaus išteklių naudojimo mechanizmas.

Smulkiojo verslo struktūriniai pokyčiai dėl skirtingų klasifikavimo

kriterijų ir veiklos sąlygų sunkiai palyginami su pasauliniais ir Europos

Sąjungos duomenimis. Mūsų šalies smulkiojo verslo kitimas, galima sakyti,

kol kas neturi analogo tarp normaliai besivystančių šalių.

Nepaisant smulkiojo verslo teigiamų bruožų ir santykinių pranašumų,

Lietuvoje galimybės ir pajėgumai nėra tinkamai panaudojami ir pakankamai

remiami. Neigiamą požiūrį į smulkųjį verslą ir konkurencijos mechanizmą iš

dalies nulėmė samprata apie neproduktyvias paslaugas ir planinį ūkį. Tai

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->