Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane “Kuprelis”

Autorius: Joana

Vienas pirmųjų Lietuvos impresionistų – tai Ignas Šeinius, kurio tikroji pavardė Jurkūnas (1889 – 1959). Igno Šeiniaus gimimo vieta – Šeiniūnai (Širvintų rajonas). Jis buvo ne tik rašytojas, bet ir publicistas, spaudos biuro vedėjas, Lietuvos telegramų agentūros Kopenhagoje vadovas, „Lietuvos aido“ redaktorius, spaudos patarėjas Kalipėdos krašto gubernatūroje. Tačiau rusams okupavus Lietuvą, Ignas Šeinius pasitraukė į Švediją, kur gyveno iki mirties.

Ignas Šeinius parašė nemažai literatūros kūrinių. Intensyviausiai kūrė iki Pirmojo Pasaulinio Karo. Parašė apysakas „Mėnesiena“ (1912m.), „Bangos siaučia“ (1912 – 1913m.), „Vasaros vaišės“ (1913 – 1914m.), daug publicistikos įvairiomis temomis. Pats reikšmingiausias rašytojo kūrinys yra romanas „Kuprelis“. Tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos rašytojų impresionistinių kūrinių.

Pagrindinė ankstyvosios Igno Šeiniaus kūrybos tema – meilė. Ji paprastai būna nelaiminga. Kūrinių veikėjai, išduoti mylimųjų, nuvilti svajonių apie amžiną meilę, raminasi mintimis, kad gyvens daugiau kitiems nei sau: gerai kunigaus arba modernizuos lietuviškąjį kaimą, dorai augins vaikus, atras pagrindą savo kūrybai. Dėl meilės nesėkmių rašytojas ne vienu atveju kaltino aplinką, meniškai atskleisdamas susipažinimo, įsimylėjimo, kančios, nusivylimo procesus. Kaip ir visi impresionistai, Šeinius stengėsi fiksuoti įspūdžio akimirką iš labai arti, nes kaip tik jame slypi patirties tikrumas. Vėlesnėje kūryboje rašytojas atskleidė detalaus psichologiškumo.

Panašia tematika yra parašytas ir mano tiriamojo darbo objektas – kūrinys „Kuprelis“. Dirbdamas šį darbą, aš ieškosiu „Kuprelyje“ impresionizmo bruožų. Taip pat turėsiu trumpai aprašyti ir apie patį impresionizmą, kad būtų aiškiau suvokiama tiriamojo darbo reikšmė ir prasmė. Darbo eiga labai paprasta: skaitomas kūrinys ir išrenkamos citatos, kuriose galima įžvelgti impresionizmo bruožų. Kiekviena citata apibūdinama, aprašoma. Galiausiai parašysiu išvadas, reziumė.

Šią tiriamojo darbo temą aš pasirinkau dėl to, kad man labai patiko pats kūrinys „Kuprelis“. Jį perskaitęs aš labai susidomėjau ir kitais Igno Šeiniaus kūriniais, kurie man taipogi labai patiko. Galiausiai susižavėjau pačiu impresionizmu. Dabar esu perskaitęs ne vieną impresionistinį kūrinį ir noriu visus supažindinti su impresionizmo bruožais literatūroje. Būtent tam tikslui ir pasitelkiau man labiausiai patikusį impresionistinį kūrinį.
Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“
Impresionizmas

Impresionizmas (pranc. Impresion – įspūdis) XIX amžiaus paskutiniojo trečdalio ir XX amžiaus meno kryptis. Susiformavo pirmiausia prancūzų tapyboje kaip priešprieša saloniniam akademizmui; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Impresionizmo estetikos filosofinis pagrindas – įsitikimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia kiekvieną akimirką. Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių, unikalių įspūdžių, intymių pergyvenimų perteikimas. Vaizdus, detales kūrinyje sieja ne mintis, o nuotaika. Nesigilindami į tikrovės esmę, akcentuodami subjektyvų, jausmingą pasaulio suvokimą, impresionistai atsisakė visuomeninės tematikos, socialinių apibendrinimų, tipizacijos, aiškių klasikinių vaizdo kontūrų, linijų, racionalių konstrukcijų, iškėlė spalvos, garso, žodžių niuansų reikšmę. Impresionizmo idėjinis kryptingumas iš dalies yra demokratinis (gamta, kasdienybė, paprastas žmogus).

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->