Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Įmonių tipai, rūšys, ekonominių sprendimų priėmimas ir pan.

Autorius: Eligijus

Įmonių tipai ir rūšys

Verslo subjektais gali būti:

 Patentininkai – fiziniai asmenys, įsigiję patentą, jo galiojimo laikotarpiu;

 Maža įmonė – individuali įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, dažniausia ;

 Smulki įmonė – metinė pajamos neviršija 24 mln. Lt, balansinė turto vertė ne didesnė kaip 17 mln. Lt. Metinis darbuotojų skaičius ne didesnis nei 49;

 Vidutinė įmonė metinis darbuotojų skaičius ne didesnes nei 249, metinės pajamos neviršija 138 mln. Lt, kapitalas ne didesnis kaip 93 mln.lt ;


 Didelė įmonė – kuri viršija visus išvardintus kriterijus.

Pagal turtinę atsakomybę visos įmonės skirstomos į:

 Ribotos turtinės atsakomybės įmonės nariai atsako už jos įsipareigojimus tiktai perduotu šiai įmonei turtu (pajumi), todėl bankroto atveju jie neteks savo įnašo. Ši įmonė neatsako už savo narių įsipareigojimus. Tokioms įmonėms priklauso AB, ŽŪB, Kooperatinės bendrovės, VĮ bei kt. organizacijos;

 Neribotos turtinės atsakomybės įmonės asmeninis turtas nėra griežtai apribotas nuo įmonės turto. Jei prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyviai, todėl asmeniniu turtu atlygina nuostolius. Šiai grupei priklauso IĮ ir ūkinės bendrijos.

Pagrindiniai įmonių grupavimo kriterijai:

1. Darbo pobūdis – gamybinės ir paslaugų;

2. Juridinis požiūris – Ribotos ir neribotos turtinės atsakomybės įmonės;

3. Naudojamos žaliavos ir medžiagos -gamybos ir apdirbamosios pramonės;

4. Gaminamos produkcijos paskirtis – A grupės (gamybos priemonių) ir B grupės (vartojimo reikmenų);

5. Technologijų panašumas – atskirų pramonės šakų;

6. Dydis – smulkios, vidutinės ir stambios;

7. Specializacijos lygis – technologinės, daiktinės ir detalinės;

8. Savarankiškumas – savarankiškos ir įeinančios į koncernus, konsorciumus bei kt. junginius;

Įmonių rūšys:

 Individuali (personalinė) įmonė;

 Tikroji ūkinė bendrija;

 Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija;

 Akcinė bendrovė;

 Uždaroji akcinė bendrovė;

 Investicinė bendrovė;

 Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);

 Žemės ūkio bendrovė;

 Valstybinė įmonė;

 Valstybinė savivaldybės įmonė.

Individuali įmonė (IĮ) – tai lanksti, nesudėtinga verslo kūrimo forma. Šios įmonės steigėjas paprastai yra vienas fizinis asmuo.

IĮ privalumai:

 Lengvai steigiamos;

 Veiklos nevaržo griežti teisiniai reikalavimai;

 Nereikia didelio kapitalo;

 Paprastas likvidavimo procesas;

 Savininkas yra verslo šeimininkas;

 Įstatymai minimaliai reglamentuoja savininko veiklą;

 Taikoma paprastoji buhalterinė apskaita.

IĮ trūkumai:

 Ribotos galimybės kapitalui didinti ir veiklai plėtoti;

 IĮ savininkas atlieka visas pagrindinės valdymo funkcijas, tačiau dėl nepakankamos kvalifikacijos visose srityse negauna visos galimos naudos;

 Rizikuoja savo ir įmonės turtu;

 Nėra veiklos tęstinumo.

Ūkinė bendrija (ŪB) – tai kelių žmonių ar juridinių asmenų grupė, įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi, sujungus kelių asmenų turtą į bendrą nuosavybę. Bendrijoje turi būti 2- 20 narių. Jos gali būti tikrosios ir komanditinės.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->