Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Įmonių rūšys Lietuvoje

Autorius: Ieva

Svarbiausi visuotiniai šios dienos situacijos ekonomikoje ir versle bruožai yra aukštas konkurencingumas, sudedamųjų dalių judėjimas, persiskirstymas ir struktūriniai poslinkiai rinkoje, ypač sparti technologijos pažanga, mažėjanti pelno galia, riboti ištekliai, realus socialinio produkto ir investicijų įšaldymas, struktūrinė bendrystė, didėjanti valstybės skola, ryškūs konjunktūros svyravimai, pagaliau didėjanti rizika pasaulinėje kreditų sistemoje.

Bet koks išorinių verslo sąlygų pakeitimas gali pradėti verslą jį išplėsti arba modifikuoti pereinant į geresnę padėtį konkurenčių atžvilgiu.

Svarbu susipažinti su pagrindiniais firmų tipais ir jų veiklos organizavimu. Verslo organizavimas susijęs su prekių ar paslaugų paklausa, ekonominėmis bei materialinėmis sąlygomis. Kai kurias prekes gali pateikti savininkai, bet jas perdirbti gali tik didesnės grupės žmonių, susibūrusių į įmones. Juo sudėtingesni gaminiai – tuo labiau būtina burtis į stambesnius gamybinius vienetus.

Pasirinkimo rinkoje laisvės ir konkurencijos principas leidžia verslininkui laisvai pasirinkti ūkinės veiklos sritį, tai yra gaminti bei realizuoti tiekėjus, rinką, laiką ir kt. Tai sąlygoja konkurenciją ir nulemia verslo sėkmę. Kiekvienas organizuojantis savo verslą siekia maksimaliai gauti iš jo pelną, didinti verslo efektyvumą, efektyviai panaudoti ekonominius išteklius, kuo geriau organizuoti verslą. Verslininkas atsako pats už savo pasirinkimą rinkoje, savo padėtį konkurencijoje, už savo veiklos rezultatus priimtus komercinius ūkinius ir kitus įsipareigojimus padengti padarytos žalos nuostolius.

Verslo situacijos suvokimas – tai efektyviai manipuliuoti įvairiomis verslo tikslų kryptimis, laiku ir greitai persiorientuoti, keisti vadybos strategiją ir taktiką. Norint sėkmingai plėtoti verslą būtina profesionaliai žinoti rinkos, gaminamos produkcijos, personalo, marketingo, gamybos ir kitas strategijas.

Taigi svarbu susipažinti su įmonių tipais ir jų veiklos organizavimu. Svarbu jas klasifikuoti, nes taip lengviau spręsti kai kuriuos ekonominius uždavinius.
3. Darbo tikslas
Trumpai supažindinti su Lietuvos Respublikoje vyraujančių įmonių rūšimis. Trumpai supažindinama su individualia (personaline) įmone, partnerine įmone arba ūkine bendrija, akcine bendrove, kooperatine bendrove, žemės ūkio bendrove, valstybine įmone bei bendra įmone. Kas šioms įmonėms būdinga, jų valdymo sistema. Kokia veikla šios įmonės gali versti Lietuvos Respublikoje. Supažindinti su individualios (personalinės) įmonės, partnerinės
įmonės arba ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, valstybinės įmonės bei bendros įmonės trūkumais ir privalumais. Kuriuo atveju yra patogiau kurti vienokia ar kitokia įmonės rūšį. Su kokiomis problemomis susiduria kiekviena įmonė, kiek maksimaliai gali pėsti savo veiklą ir gauti iš to maksimaliai pelną. Kokiu principu ir kokiu tikslu kuriamos individualios (personalinės) įmonės, partnerinės įmonės arba ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, valstybinės įmonės bei bendros įmonės.
4. Pasirinkimo motyvai

Norėjau trumpai supažindinti su Lietuvoje vyraujančiu įmonių rūšimi. Tai individualia (personaline) įmone, partnerine įmone arba ūkine bendrija, akcine bendrove, kooperatine bendrove, žemės ūkio bendrove, valstybine įmone bei bendra įmone. Jų ypatumais, valdymo principu. Kuo šios įmonės gali verstis, kokia komercine ar gamybine veikla. Su kokiomis sunkumais susiduria kiekvienos rūšies įmonė, kokie jų privalumai ir trūkumai. Norėjau susipažinti kokiu tikslu ir kokiu principu kuriamos individualios (personalinės) įmonės, partnerinės įmonės arba ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, valstybinės įmonės bei bendros įmonės.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->