Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Įmonės marketingo plano parengimas

Autorius: Dominykas

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1. APIE ĮMONĘ………………………………………………………………………………………………….. 3

1.1. Įmonės vizija……………………………………………………………………………………………… 4

1.2. Įmonės misija…………………………………………………………………………………………….. 4

1.3. Įmonės filosofija………………………………………………………………………………………… 4

2. MIKRO IR MAKRO APLINKA……………………………………………………………………….. 5

3. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ……………………………………………………………………….. 5

3.1. „Samsono“ produktų vartotojų rinkos segmentavimas ……………………………………. 6

3.2. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui………. 7

3.3. Prekybos tinklas………………………………………………………………………………………… 7

3.4. Apdovanojimai…………………………………………………………………………………………… 8

4. STRATEGIJA…………………………………………………………………………………………………. 9

4.1. Technologijos ir kokybė………………………………………………………………………………. 9

4.2. Tiekimas……………………………………………………………………………………………………. 9

5. MARKETINGO PROGRAMA…………………………………………………………………………. 9

5.1. Prekė…………………………………………………………………………………………………………. 9

5.1.1. Privalomasis mėsos gaminių standartas……………………………………………………. 11

5.2. Kaina………………………………………………………………………………………………………… 12

5.3. Paskirstymas……………………………………………………………………………………………… 12

5.4. Rėmimas…………………………………………………………………………………………………… 13

6. VEIKSMŲ PLANAS……………………………………………………………………………………….. 13

7. KONTROLĖ…………………………………………………………………………………………………… 14

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………… 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………. 16

ĮVADAS

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą.

Darbo uždaviniai – pagrindinis darbo uždavinys UAB „Samsonas“ praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia marketingo skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvavimui. Kaip sistemingai yra taikomi marketinginiai tyrimai – jų dėka

įmonė sėkmingai integruoja į įvairias pasaulio šalių rinkas.

Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, marketingo tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų. Tai visuma veiksnių, kurie paruošia, padeda, pritaiko produktus pardavimui rinkoje. Tam turi būti panaudojami išsamūs marketingo veiksmai – marketingo tyrimai, planuojant, nustatant kainas, idėjų, prekių paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų tikslus.

Marketingo tyrimai – tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas. Praktinis tyrimo naudingumas leis įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones.


1. APIE ĮMONĘ

UAB „Samsonas“ – stabiliai auganti maisto produktų gamybos, prekybos, paskirstymo ir logistikos kompanija, veiklą pradėjusi 1991 m.

Šiandien įmonė yra viena didžiausių mėsos perdirbėjų Lietuvoje, turinti nuolat plečiamą „Samsono“ mažmeninės prekybos tinklą, specializuotą maisto produktų importo-eksporto terminalą bei logistikos centrą. Bendrovė teikia tarptautinių pervežimų paslaugas, užsiima didmenine prekyba vaisiais, daržovėmis ir kitais maisto produktais.

Lankstumu pagrįsta „Samsono“ darbo kultūra bei investicijos į įmonės modernizavimą užtikrina konkurencinį atsparumą, stabilumą ir patikimumą. Šiuolaikinių technologijų taikymas, efektyvus santykių su klientais valdymas, nuolatinė vartotojų poreikių analizė sudaro prielaidas naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei stabiliam įmonės augimui. Aukščiausia kokybė, palankiausios sąlygos, platus produktų asortimentas ir paslaugų kompleksiškumas – tai esminiai argumentai, kodėl „Samsonas“ – tinkamiausias partneris.

„Samsono“ siekį gaminti sveikus, saugius ir kokybiškus produktus padeda realizuoti daugiau kaip 750 kryptingai dirbančių ir motyvuotų darbuotojų komanda. Dėl nuolatinių investicijų į kvalifikaciją ir efektyvios vidinės komunikacijos priemonių UAB „Samsono“ darbuotojai pasiekė itin aukštą profesinį brandumą ir profesionalumą.

Įmonės veiklos vertybės. Siekdamas kuo geriau suprasti ir patenkinti vartotojų poreikius, UAB „Samsonas“ remiasi vertės vartotojui kūrimo strategija. Įmonės stabilumas ir nuoseklumas, lankstumas ir modernumas leidžia gaminti konkurencingus bei patrauklius produktus. Naujų idėjų paieška, pagarba tradicijoms ir kūrybiškumui, – tai ženklai, kad įmonės veiklos vizija remiasi ilgalaikėmis vertybėmis. Glaudūs ir diskretiški ryšiai su partneriais užtikrina ilgalaikį bei konstruktyvų bendradarbiavimą, o inovatyvus požiūris į neišvengiamai besikeičiantį gyvenimo būdą leidžia keistis, augti ir visuomet jausti palankų vartotojų žvilgsnį.

Įmonės istorija ir pasiekimai. Savo veiklą UAB „Samsonas“ pradėjo nuo didmeninės prekybos vaisiais, daržovėmis, maisto produktais. 1992 m. bendrovė atidarė muitinės sandėlius ir importo-eksporto terminalą. Nuo 1993 UAB „Samsonas“ teikia tarptautinių ir vietinių pervežimų paslaugas, plėtoja mažmeninės prekybos tinklą. Šiandien bendrovė turi penkiolika prekybos centrų visoje Lietuvoje.

1994 m. investavęs 1,5 mln. Lt į mėsos perdirbimo įmonę, „Samsonas“ ėmėsi naujos veiklos – mėsos perdirbimo verslo. Dėl nuoseklių investicijų, gamybos apimčių didėjimo ir asortimento plėtojimo, jau 1998 m. „Samsono“ mėsos perdirbimo įmonė tapo ketvirta geriausių mėsos perdirbimo įmonių dešimtuke. Po 2004 m. atliktos rekonstrukcijos ir modernizavimo bendrovė tapo itin modernia ir konkurencinga įmone, per mėnesį perdirbančia iki 700 t mėsos.

1996 m. “Samsonas” pastatė vaisių ir daržovių perdirbimo cechą. Išaugusios vaisių ir daržovių prekybos apimtys bei mažmeninės prekybos tinklo plėtra lėmė sprendimą pastatyti modernų maisto produktų importo-eksporto terminalą. 2004 m. baigtas statyti specializuotas maisto produktų importo-eksporto terminalas yra vienas didžiausių Lietuvoje: 3000 kv. m ploto sandėlių bei šaldytuvų kompleksas, logistikos centras, visos muitinės paslaugos ir veterinarinė kontrolė.

Pagal „Verslo žinių“ pateiktą statistiką, UAB „Samsonas“ yra tarp didžiausių Lietuvos bei Baltijos valstybių įmonių. Įvairiose parodose ir konkursuose apdovanoti gaminiai stebina nepriekaištinga kokybe, subtiliu skonio pajautimu, unikalių lietuviškų kulinarijos tradicijų bei modernių gamybos technologijų sanderme.


1.1. Įmonės vizija

UAB „Samsonas“ vizija – būti autoritetingiausia maisto produktų aprūpinimo įmone Lietuvoje.


1.2. Įmonės misija

Įmonės misija – maksimaliai užtikrinant prekių kokybę, prieinamumą ir kainą. Įmonė siekia sėkmės be jokių išlygų ir kompromisų įsipareigodama:

• Kuo puikiausiai aptarnauti klientus. Įmonė laikosi pozicijos, jog klientų poreikių patenkinimas yra pats svarbiausias.

• Orientuotis į bendradarbiavimo aplinką. Mes pripažįstame, kad patys svarbiausi ištekliai yra būtent mūsų verslo partneriai. Mes puoselėjame aplinką, kurioje yra palaikomas bei skatinamas pripažinimas, inovacija, komunikacija.

• Pateikti geriausius rinkoje gaminius, atlikti jų atranką ir pateikti pilną aptarnavimą. Tai įsipareigojimas siūlyti tik aukščiausios kokybės prekes pačiomis mažiausiomis šiandien kainomis, pateikiant vartotojams išskirtinį pasirinkimą tarp prekių kokybės, asortimento įvairovės ir aptarnavimo.

• Versle elgtis tik etiškai. Įmonė prisiima pilną atsakomybę versle elgtis be išlygų sąžiningai ir garbingai.

• Kelti akcininkų vertę. Tai pareiga sugrąžinti akcininkams kuo geresnę grąža jų investicijoms.


1.3. Įmonės filosofija

UAB „Samsonas“ filosofijos akcentai:

• Mes tikime, kad sėkmė lydi tik tikrus savo srities profesionalus. Kiekvienas mūsų darbuotojas yra patyręs ir kompetentingas specialistas. Personalas yra didžiausias įmonės turtas, nes jos sėkmės laipsnis yra tiesiog proporcingas darbuotojų darbo kokybei. Vertingiausios darbuotojų savybės – kūrybingumas ir lojalumas įmonei.

• Mes – patikimi partneriai, nes siekiame pelno ne vien sau, bet ir su mumis bendradarbiaujančioms įmonėms. Mes galime neturėti naudos, bet nežinome, kas tai yra neištesėti pažadai. Siekiame, kad būtume vieni iš jūsų sėkmingo verslo

Mes – už sąžiningą konkurenciją. Siekiame laimėti konkurencinę kovą, tačiau tik tomis priemonėmis, kurias leidžia įstatymai ir visuotinės moralės principai.


2. MIKRO IR MAKRO APLINKA

Mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurioms įmonė, siekdama savo tikslų, gali daryti įtaką [1, 59 psl.]. Marketingo aplinką sudaro mikro ir makroaplinka. Tai vartotojai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos. „Samsono“ mikroaplinką sudaro darbuotojai, akcininkai, tiekėjai, pačios įmonės vidaus struktūra, marketingo tarpininkai. Tačiau marketingo aplinka įmonėje nuolat keičiasi, ir dažniausiai keičiasi gaminamos produkcijos technologija, jų įvairovė. Nuolat yra kuriamos produkcijos naujovės įvairioms šventėms, pasiruošimai ir dalyvavimai mugėse, pristatant naujus, vienetinius, tačiau laikinus produkcijos gaminius. Mikroaplinkai įtaką daro makroaplinka.

Makroaplinka – tai visuma jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos [1, 59 psl.]. „Samsono“ makroaplinką sudaro visuomeniniai, teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai, tai konkurentai su kuriais nuolat “lenktyniaujama” ; profsąjungos – kur įmonė, kaip remianti organizacija; visuomeniniams interesams atstovaujančios grupės, kokybės, higienos, darbų saugos, konkurencijos kontrolės tarnybos – kurios, vadovaujantis LR įstatymais, kontroliuoja įmonės veiklą; finansų institucijos – mokesčiai, įvairūs atsiskaitymai už tam tikras paslaugas (pvz.kreditas); pirkėjai – įmonės gaminamos produkcijos vartotojai; paskirstymo tinklo įmonės – kompiuterinės, telefonų įrangos, elektros tinklų, dujų tiekimo priežiūra; teismai – tai bylinėjimasis su skolininkais, ar kitais pažeidėjais; švietimo ir mokslo institucijos – kurias įmonė remia finansiškai, ar kitaip suteikdama parama; šalies Vyriausybė ir savivaldybės – įmonė remiasi ir vykdo LR Vyriausybės išleistais įstatymais, ar kitomis teisės ir moralės normomis, savivaldybės teikiamais nurodymais ar bendradarbiavimu. Technologinė aplinka – tai poveikis marketingui, jis reiškiasi naujų prekių kūrimu, esamų prekių tobulinimu, taip pat naujų technologijų kūrimu.


3. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Turėdamas 15 parduotuvių tinklą ir siekdamas kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, UAB „Samsonas“ bendradarbiauja su įvairiais tiekėjais – tiek stambiais produkcijos gamintojais, tiek smulkesniais importuotojais. Svarbiausias tikslas – patenkintas ir turintis iš ko rinktis pirkėjas, todėl prekių kokybei ir asortimentui skiriamas ypatingas dėmesys.

Pagrindiniai „Samsono“ partneriai: BĮ „Sanitex“, IĮ „Gelsva“, UAB „Osama“, UAB „Daisena“, Lietuvos ir JAV UAB „Bennet Distributors“, UAB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Ragutis“, AB „Kalnapilis“, UAB „Vičiūnai“, UAB „Nowaco“, UAB „Kraitenė“, UAB „Rivona“, UAB „Merijanta“, UAB „Vis vera“, UAB „Aventa“ ir kt.

Vertindamas pastovumą, stabilumą ir norą dirbti, UAB „Samsonas“ visuomet laukia įvairių pasiūlymų, kurie greitai ir konstruktyviai apsvarstomi. Naujas prekes į tinklo parduotuves stengiamasi įvesti itin lanksčiai: yra galimybė rengti pristatymus, akcijas, pateikti reklaminę-informacinę medžiagą, prekes išskirti karuliais. Galimybė prekių tiekimą organizuoti per centrinius „Samsono“ sandėlius bus patogi tiems tiekėjams, kurie negalėtų aprūpinti nuo didžiųjų Lietuvos miestų labiau nutolusias parduotuves.

Pagrindiniai reikalavimai tiekiamoms prekėms – aukšta kokybė, konkurencinga kaina, stabilus tiekimas, operatyvus reagavimas ir pristatymas. Papildomi privalumai – produktų pridėtinės

vertės kūrimas, įvaizdžio formavimas ir populiarinimas.


3.1. „Samsono“ produktų vartotojų rinkos segmentavimas

 Demografinis – tai rinkos skaidymas pagal įvairius demografinius požymius: lytį, amžių, šeimos dydį, šeimos gyvenimo ciklo etapą, užsiėmimą, išsilavinimą, pajamų dydį, religiją, rasę, tautybę ir kt.

Pagal amžių ir lytį – virtų ir parūkytų dešrelių vartotojai – daugiausia vaikai ir vyrai, nes tai greitai ir lengvai paruošiami gaminiai suvartojimui. Pagal kitus demografinius požymius – užsiėmimą, išsilavinimą ir pajamų dydį – virtos ir parūkytos dešrelės pasižymi savo patogia pakuote ir įpakavimu, kainų lygių, nes asortimente vyrauja platus pasirinkimas kainų atžvilgiu, tai gaminys – įvairias pajamas turintiems vartotojams. Be to jos yra populiarios vartotojų rinkoje savo privalumu – tai maistas visiems gyvenimo atvejams, tiek gamtoje, tiek kelionėje ar kitoje išvykoje, pertraukos metu, tiek studentams, tiek moksleiviams jos yra patogios vartoti tiesiog išėmus iš pakuotės.

 Geografinis – tai segmentavimas pagal geografinį kriterijų remiasi rinkos suskaidymu pagal geografinius vienetus: valstybes, regionus, miestus ir kaimus.

UAB „Samsonas“ prekes veža į 260 miestų ir miestelių, dirba 47 Lietuvos rajonuose: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kauno, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių raj. Nes tai maisto produktai, kuris žmogui reikalingas, kaip ir bet kuris kitas maistas, palaikantis gyvybės funkcijas. Tačiau realizuojama skirtingai, priklausomai nuo atstumo ir gyventojų tankumo. Kadangi mėsos gaminių ir daržovių asortimentas yra platus tiek savo įvairovę ir kainų lygių, tai didžiuosiuose miestuose, kur pragyvenimo lygis yra aukštas, kur dauguma žmonių gali sau leisti rinktis, čia pasiūla diktuoja paklausą, labiau yra perkamos aukštos kokybės ir brangesnės prekės, taip pat čia parduodama daugiau įvairaus skonio gaminių, o ir vartotojai perka didesniais kiekiais mėsos gaminių didžiuosiuose miestuose nei miesteliuose.

Miesteliuose ir gyvenvietėse žmonių tankumas ir pragyvenimo lygis yra mažesnis, čia paklausa diktuoja pasiūlą. Esant vidutinėms ir minimalioms pajamoms, žmonės ne tokie išrankūs, čia jiems svarbiausia kaina. Todėl į tokias vietas vežamos produkcijos kiekiai yra kuklesni, asortimentas siauresnis, žemesnės kainos. Kaimuose dar labiau mažesnė paklausa mėsos gaminiams, nes šiose vietovėse gyventojų tankumas mažas, dauguma žmonių nedirba, perkama visai nedaug. Be to kaimo žmonės dažniausiai patys auginasi gyvulius, kurie vėliau virsta žaliava mėsos gaminiams.

 Psichografinis – tai segmentavimas pagal psichografinį kriterijų tada, kai vartotojai skirstomi į grupes pagal jų priklausymą visuomenės klasei, gyvenimo būdą bei asmenybės tipą. Tai gyvenimo stilius, bruožų visuma, rodanti žmonių elgesį šeimoje, buityje, kitoje veikloje ir lemianti domėjimąsi prekėmis bei pirkimų sprendimus [1, 120 psl.].

Šis kriterijus taip pat atsispindi mėsos gaminių realizavime, kadangi dauguma žmonių, o ypač miestuose, propaguoja sveiko maisto vartojimą. Tad ir „Samsonas“ prisitaikė prie visuomenės daugumos poreikių ir 1998 m. pradėjo gaminti „Tarybinių“ mėsos gaminių seriją, kuri pelnė išskirtinį vartotojų dėmesį – tapo pripažintu ir populiariu mėsos produktu. Tai aukščiausios kokybės, unikaliais prieskonių mišiniais praturtinti gaminiai, kuriuose nėra mėsos pakaitalų. „Tarybiniai“ mėsos gaminiai – ne banali sovietmečio nostalgija, o ryžtingas kokybės siekis ir grįžimas prie natūralumo. Mėsos produktų rinką sukrėtusių „Tarybinių“ mėsos produktų grupė išsiplėtė ir šiuo metu rinkai siūloma „Samsono“ kokybiškų mėsos gaminių kolekcija. Ši gaminių serija puikiai patenkina kiekvieno vartotojo poreikius, dar labiau išplečia pasirinkimą ir praturtina kulinarijos paveldą.

Vidaus elgesio kriterijus – tai pirkėjų elgesys, kuris svarbus žinių apie rinką šaltinis, tai segmentavimas pagal pirkėjo elgesį.

Vartotojo elgsena – tai individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos atsiradimo, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą ir vartojamą prekę [1, 127 psl.]. Dažniausiai pirkėjai pirkdami mėsos gaminius kreipia dėmesį pirmiausia į prekinę išvaizdą ir į kainą, vėliau įvertinama sudėtis galiojimo terminas ir kiti kokybės rodikliai. Prekės rodikliai vartotojo elgesiui nusako šie:

• Prekinė išvaizda

• Kaina

• Reklaminis prekės pateikimas

• Kokybė

• Technologija

Tikslinė mėsos gaminių rinką yra šių prekių vartojimas, būtinybė siekiant patenkinti visuomenės narių asmeninius poreikius.


3.2. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui

Pagrindiniai darantys įtaką vartotojo elgsenai yra šie veiksniai: išoriniai ir vidiniai. Klientai skiriasi savo kultūra, klase, įtakos grupe, šeima, poreikiu, suvokimu, patirtimi, nuomone. Pagrindiniai veiksniai turintys įtakos mėsos gaminio įsigijimui yra kokybės ir kainos rodiklis. Daugelis tikslinės rinkos klientų pirmiausia renkasi kokybiškus produktus. Įmonė gana plačiai išanalizavusi rinkos kriterijus, savo gaminama produkcija pritaikiusi plačiai auditorijai, patenkinusi didelę vartotojų dalį. „Samsono“ gaminiai ypatingi, nes:

• Labai platus asortimentas, t.y. didelė mėsos produktų įvairovė.

• Visada šviežus, skirtingų skonio niuansų, patrauklios išvaizdos gaminiai.

• Produktai gaminami iš ekologiškai švarios žaliavos.

• Visada pirmi su naujovėmis.

• Diegiama kokybės ir maisto saugos sistema.

• Apsirūpinę šiuolaikišką pakavimo įranga.

Tai mėsos gaminiai – kiekvienam skonio ir pasirinkimo norui tenkinti. Laikui bėgant vartotojai atsirenka sau – jiems prieinamas kainas, juos tenkinančius skonio poreikius, juos viliojančia pakuote, o svarbiausia – tai technologija, kur įmonėje gaminami produktai yra pagal Europos standartus. Tai europietiško lygio mėsos gaminiai kiekvienam pagal poreikius.

Subūrusi kvalifikuotų specialistų komandą bei nuolat ieškodama tobulėjimo ir plėtros perspektyvų „Samsono“ mėsos perdirbimo įmonė yra naujoms idėjoms atvira erdvė, sintezės rezultatas – rūkyta „Pikantiška tepama dešra“ ir aukščiausios rūšies kepamosios dešrelės „Barbekiu“. Tai šiuolaikinę mitybos kultūrą atitinkantys, sveiki ir natūralūs gaminiai, visiškai paruošti vartojimui.

„Barbekiu“ dešrelės pirkėjui pateikiamos virtos, todėl apkepimui grilyje ar keptuvėje užtenka vos kelių minučių.


3.3. Prekybos tinklas

Nuo pat prekybos tinklo įkūrimo 1993 m. „Samsono“ prekybos centrai pirkėją pasitinka patraukliais pasiūlymais, plačiu prekių asortimentu, išskirtiniu dėmesiu, nepriekaištingu aptarnavimu, jaukumu ir gera nuotaika. Šiltus žmonių santykius atspindinti atmosfera, santūri pardavėjų šypsena ir paslaugumas leis pajusti malonaus bendravimo ir nuoširdaus ryšio galią. „Samsono“ prekybos centrai ne vienam primins saugius ir jaukius namus, į kuriuos nuolat norisi sugrįžti.

Apsilankę „Samsono“ prekybos centruose įsigysite visas būtiniausias prekes buičiai, šeimai ir namams. Dovana šeimininkėms – nuolat švieži ir kokybiški „Samsono“ firminiai mėsos gaminiai bei paruošta vartoti mėsa ir paukštiena. Skubančius ir negalinčius skirti laiko maisto ruošai nudžiugins platus užšaldytų gaminių pasirinkimas, konservuoti mėsos, žuvies ir daržovių gaminiai.

Be kasdieniam racionui būtinų maisto produktų – pienas, duona, miltai, makaronai, kiaušiniai, aliejus, vaisvandeniai, – siūlomi konditerijos gaminiai, ledai, įvairūs prieskoniai, pagardai ir skanėstai. „Samsono“ parduotuvėse itin didelis šviežių vaisių ir daržovių pasirinkimas, pirkėjų patogumui – alkoholio skyrius, higienos ir švaros prekės, mišiniai ir kitos prekės kūdikiams, naujausia spauda ir žurnalai, loterijų bilietai, gėlės.

Per kelis metus pasikeitęs prekių asortimentas šiandien atitinka tiek išrankaus ir pedantiško, tiek mažesnes pajamas gaunančio pirkėjo lūkesčius. Jeigu mažesnėse, tačiau labai jaukiose ir nostalgiškai artimose, parduotuvėse siūlomos pirmo būtinumo prekės, tai erdviuose prekybos centruose galima rasti namų komforto, kanceliarinių ir mokyklinių prekių, drabužių, avalynės, kosmetikos, žaislų.

Reaguojant į vartotojų poreikius, kasmet pateikiamos sezoninės prekės, pristatomos naujienos, skelbiamos akcijos ir išpardavimai. Itin didelis dėmesys skiriamas prekių kokybei, todėl laikomasi nuostatos dirbti tik su patikimais ir patikrintais tiekėjais.

„Samsono“ tinklo prekybos centrai išsiskiria ne tik dideliu asortimentu, bet ir tvarkingu prekių išdėstymu ir sistemiškumu. Remiantis pirkėjų apklausų duomenimis, beveik visi apsilankę „Samsono“ prekybos centruose randa tai, ko reikia. Patogus prekybos centrų išplanavimas, švara, prekių gausa ir greitas aptarnavimas neleis pasiklysti ir ilgai laukti.

Šalia namų įsikūrusius prekybos centrus paprasta pasiekti grįžtant iš darbo ar esant namie. „Samsono“ prekybos centrai itin patrauklūs tiems, kurie gyvena šalia. Nuolatiniai lankytojai patvirtins, kad apsipirkimas „Samsono“ parduotuvėse – tai malonumas, nekeliantis jokių rūpesčių: čia visuomet viskuo pasirūpinta – Jūsų patogumui.

Esminį darbo principą – pagarbą pirkėjui – išsiugdę pardavėjai ir salės darbuotojai nustebins paslaugiu aptarnavimu, visapusišku informavimu ir pagalba. Pasitenkinimo ir dvasinio komforto suteikia jautrus bendravimas, įsiklausymas ir šypsena. Nuolat skelbiamos akcijos pagyvina parduotuvių gyvenimą, suteikia daugiau jaukumo ir šilumos, o mažiesiems – džiaugsmo. Kuris vaikas neatsisakytų dalyvauti kalėdinio žaisliuko ar Halloween‘o konkursuose ir pasmaguriauti tortu, traškučiais ar šokoladu?

Prekybos tinklo koncepcija

UAB „Samsonas“ prekybos tinklą sudaro trijų tipų parduotuvės:

• Prekybos centrai, skirti įvairias pajamas gaunantiems ir kompleksiškai apsipirkti siekiantiems pirkėjams;

• Parduotuvės, skirtos vidutines pajamas gaunantiems pirkėjams;

• Parduotuvės, kuriose prekiaujama tik pirmojo būtinumo prekėmis.


3.4.

Apdovanojimai

„Lietuvos metų gaminys 1999“ – parūkyta „Gardžioji Palangos“ dešra;

„Lietuvos metų gaminys 2001“ – „Tarybinė daktariška“ dešra;

„Lietuvos metų gaminio diplomas 2001 m.“ – „Tarybinės pieniškos“ dešrelės;

„Lietuvos metų gaminio diplomas 2002 m.“ – „Tarybinis saliamis“;

„Lietuvos metų gaminio diplomas 2002 m.“ – kepamosios dešrelės „Barbekiu“;

„Lietuvos metų gaminys 2003“ – rūkyta „Pikantiška tepama dešra“;

„Lietuvos metų gaminys 2004“ – šalto rūkymo „Tarybinė“ dešra.

„Samsono“ mėsos gaminiai – tai skonis, kurį visuomet malonu prisiminti.


4. STRATEGIJA

4.1. Technologijos ir kokybė

2004 m. atlikta UAB „Samsonas“ mėsos perdirbimo įmonės rekonstrukcija leido diegti naujas technologijas, modernizuoti įrangą, didinti gamybos apimtis, plėsti asortimentą. Po rekonstrukcijos įmonė atitinka visus Europos Sąjungos keliamus sanitarinius bei higieninius reikalavimus. Pasitelkus modernias technologijas gaminama tik aukštos kokybės produkcija.


4.2. Tiekimas

Viena stambiausių ir moderniausių mėsos perdirbimo įmonių UAB „Samsonas“ siūlo plačiausią šviežių mėsos gaminių asortimentą palankiomis kainomis. Galimybė neribotais kiekiais užtikrinti stabilų tiekimą visoje Lietuvoje, operatyvumas ir lankstumas išskiria „Samsoną“ iš kitų tiekėjų. Konceptualus produktų rėmimas bei prekės ženklo stiprinimas pasitelkiant žiniasklaidą bei kitas priemones, vartotojų informuotumo didinimas (degustacijos, pristatymai, dalyvavimas parodose ir pan.), produktų pridėtinės vertės kūrimas (moderni pakuotė, specialūs vakuuminio fasavimo metodai, egzotiški prieskonių mišiniai) bei nuolatinis išpardavimo akcijų organizavimas ir kitoks pardavimų skatinimas – tai patikimo, ilgalaikiais tikslais besiremiančio tiekėjo bruožai.

Nepriekaištingas užsakymų vykdymas, atsakingas požiūris ir daugiau kaip 10 metų darbo patirtis garantuoja sklandų tiekimą, konstruktyvų darbą, malonų aptarnavimą. „Samsonas“ siekia ilgalaikio ir nuolatinio bendradarbiavimo su prekybos partneriais, todėl plečiamas asortimentas, investuojama į modernią šaldymo įrangą, atnaujinamas autošaldytuvų parkas, diegiama kokybės vadybos sistema. Bendradarbiavimas su „Samsonu“ visuomet leis plėsti prekių asortimentą, didinti pirkėjų pasitenkinimą, garantuoti apyvartų augimą.

UAB „Samsonas“ dirba su įvairaus dydžio prekybos tinklais ir parduotuvėmis, užsakymus priima bet kuriuo užsakovui patogiu būdu (telefonu, faksu, el. paštu), mėsos gaminius bei kitus maisto produktus pristato per 24 val. į bet kurią Lietuvos vietovę. Šiuo metu UAB „Samsonas“ mėsos gaminius tiekia daugiau kaip 1900 prekybos taškų.


5. MARKETINGO PROGRAMA

5.1. Prekė

Prekė – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ar keitimu [1, 141 psl.].

Poreikiai būna labai įvairūs, juos nelengva išmatuoti ir įvertinti. Įsigalint marketingo ideologijai, metodams ir priemonėms, vartotojų poreikiai vis labiau išaukštinami ir išryškinami, o tai verčia nuolat ir sparčiai tobulinti ir plėtoti gamybos technologijas, kurios pajėgtų sukurti racionalius ir emocionalius vartotojų poreikius tenkinančių prekių.

Prieš dešimtmetį įkurta UAB „Samsonas“ mėsos perdirbimo įmonė yra viena didžiausių mėsos perdirbėjų Lietuvoje. Po 2004 m. atliktos rekonstrukcijos ir modernizavimo bendrovė tapo modernia, atitinkančia Europos Sąjungos keliamus sanitarinius bei higieninius reikalavimus mėsos perdirbimo įmone.

Įmonės rekonstrukcija ir modernizavimas leido 30 proc. padidinti gamybos pajėgumus, diegti naujas technologijas, naudoti naujus gamybos ir fasavimo metodus. Į įmonės rekonstrukciją ir modernizavimą investuota daugiau kaip 11 mln. litų. Per mėnesį „Samsono“ mėsos perdirbimo įmonė pagamina per 700 t mėsos gaminių.

Įdiegtos maisto saugos ir kokybės vadybos bei rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų (RVASVT) sistemos garantuoja efektyvią kokybės kontrolę, gamybos procesų valdymą. Modernizavus įmonę, atsivėrė galimybės mažinti gamybos sąnaudas bei produkcijos savikainą, rinkai pasiūlyti naujų gaminių.

Natūralūs, be mėsos pakaitalų gaminiai

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę iš Vakarų Europos plūstelėjo ne tik naujos mėsos perdirbimo technologijos ir įrengimai, bet ir sovietinėje mėsos pramonėje nevartoti mėsos priedai ir pakaitalai. Siekdami atpiginti produkciją mėsos perdirbėjai ėmė plačiai naudoti įvairius mėsos pakaitalus. Dėl šios priežasties suprastėjo mėsos gaminių kokybė, pablogėjo skonio savybės, sumažėjo maistinė vertė. Tokių gaminių sudėtyje yra 25 ar net mažiau procentų mėsos.

Supratęs, jog dėl įsigalėjusių tendencijų naudoti mėsos pakaitalus bei „pagreitintas“ technologijas kyla grėsmė natūralių ir kokybiškų mėsos gaminių asortimento Lietuvos parduotuvėse išnykimui, UAB „Samsonas“ nusprendė pasukti kitu keliu – sukurti ir pasiūlyti vartotojams kokybiškus be mėsos pakaitalų produktus. Taip gimė „Tarybinių“ mėsos gaminių grupė, pelniusi išskirtinio vartotojų dėmesio ir populiarumo.

Praturtinant senas klasikines receptūras aukščiausios kokybės vokiškų prieskonių mišiniais bei panaudojant šiuolaikines mėsos pramonės gamybos technologijas ir įrengimus, gaminami tik aukščiausios kokybės natūralūs produktai be mėsos pakaitalų. Tai pagrindinis „Tarybinių“ mėsos gaminių grupės išskirtinumas.

Kodėl „Tarybiniai“?

Pavadinimas „Tarybiniai“ anaiptol nereiškia, kad bendrovė jaučia nostalgiją sovietmečio laikams. Šiuo pavadinimu norėta priminti prieš 10-15 metų ragautus skanius, tačiau tada sunkiai gaunamus produktus iš tikros mėsos. Kadangi sovietmečiu mėsos pakaitalų nebuvo, jie mėsos pramonei buvo nežinomi ir nenaudojami. Tad „Tarybiniai“ mėsos gaminiai taip pat gaminamai be mėsos pakaitalų, tačiau jų sudėtis praturtinta unikaliais vokiškų prieskonių mišiniais, suteikiančiais malonų aromatą ir skonį.

Šiandien daugelyje Lietuvos parduotuvių galima įsigyti „Tarybinių pieniškų“ dešrelių, „Tarybinės Daktariškos“, „Panerio“, „Mėgėjų“ virtos dešros, „Tarybinio“ servelato, „Tarybinių“ sardelių bei „Tarybinių ekstra“ dešrelių su natūraliu apvalkalu.

Mėsos produktų rinką sukrėtę ir išpopuliarėję „Tarybiniai“ mėsos gaminiai tapo plagiatorių taikiniu. Parduotuvėse atsiradusios „Tarnybinės“ dešros ir dešrelės – tai „Samsono“ gaminamų „Tarybinių“ plagiatas, neprilygstantis originalių gaminių kokybei, unikalioms receptūroms ir skonio savybėms. Dinamiškai augantys „Tarybinių“ gaminių pardavimai rodo, kad Lietuvos vartotojai jautrūs kokybei ir natūralumui, todėl renkasi tai, kas skaniausia ir sveikiausia.


Šiandien „Samsono“ mėsos produktų

daugiau kaip 100 pavadinimų gaminiai, atspindintys unikalių skonio tradicijų bei modernių gamybos technologijų dvasią. Virtos dešros ir dešrelės, karštai rūkytos dešros ir dešrelės, virti vyniotiniai, šaltai rūkytos dešros ir kiti gaminiai papuoš stalą ir suteiks džiaugsmo ne vienai šeimai.

Kūrybiškai suderinęs vakarietiškų technologijų brandumą ir lietuviškąją mėsos produktų gamybos patirtį, UAB „Samsonas“ siūlo tik natūralius, nepriekaištingos kokybės, savito skonio mėsos gaminius. Šios savybės buvo pastebėtos ir įvertintos ne viename konkurse ar parodoje.


5.1.1. Privalomasis mėsos gaminių standartas

Rinkdamiesi mėsos gaminius visuomet atsižvelgiame į kokybę, skonį, prekinę išvaizdą, gamintoją, kainą. Tai natūralu, – juk kiekvienas siekiame vartoti tik kokybiškus, sveikus ir skanius maisto produktus. Tačiau kaip margaspalvėje mėsos gaminių jūroje išsirinkti tai, ko tikimės? Šią dilemą padės išspręsti privalomasis mėsos gaminių standartas LST 1919:2003, numatantis naują mėsos gaminių ženklinimo tvarką.

Nuo 2004 m. balandžio 1 d. visi mėsos gaminiai turi būti suskirstyti į tris rūšis, kurios apibrėžia gaminių kokybę. Aukščiausios rūšies gaminiai turi būti gaminami tik iš grynos mėsos žaliavos, nenaudojant jokių augalinių ar gyvūninių mėsos pakaitalų, maisto užpildų ar mechaniškai atskirtos mėsos. Pirmosios rūšies gaminiuose ribojamas mėsos pakaitalų kiekis, antrosios rūšies – neribojamas. Mėsos gaminio rūšį skelbti ant pakuotės privalo visi mėsos perdirbėjai.

Mėsos gaminių skirstymas į rūšis padeda vartotojams ne tik orientuotis gaminių įvairovėje, bet ir apsispręsti, kokį produktą pasirinkti atsižvelgiant į poreikius, mitybos įpročius ar perkamąją galią. Prekybos centre visuomet verta pasižiūrėti, kokios rūšies gaminys siūlomas, ir tik tuomet rinktis. Šia informaciją taip pat rasite ir ant visų UAB „Samsonas“ mėsos gaminių etikečių. Taip išvengsime nusivylimo ir būsime tikri, kad mokėdami daugiau už geresnės kokybės prekę neabejotinai gausime kokybišką ir reikalavimus atitinkantį gaminį.

Galimi prekinio ženklo tipai

1. Grupinis (Kamily Brand)

2. Dvigubas

3. Licencijuotas (Licensed)

4. Individualus (Individual Brand)

„Samsono“ prekinis ženklas geras, nes:

1. Trumpas ir paprastas

2. „Sufleruoja“ prekės privalumus, naudą

3. Legalus

4. Nesenstantis

5. nesukelia negatyvių asociacijų

6. Lengvai tariamas, rašomas ir skaitomas

7. Tinka tarptautinėje rinkoje

8. Pritaikomas pakuotėje/etiketėje

9. Pritaikomas įvairiems reklamos nešėjams

„Samsono“ prekės pakuotės funkcijos:

1. Apsaugos:

-Prekių kiekio,

-Prekių kokybės.

2. Identifikavimo ir rėmimo:

-Informavimas,

-Dalyvavimas reklamos veiksmuose,

-Dalyvavimas pardavimų rėmimo veiksmuose.

3. Papildomo patogumo:

-Transportuojant,

-Sandėliuojant,

-Perkant ir vartojant.

5.2. Kaina

Kaina – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu [1, 187 psl.].

„Samsonas“ savo prekėms nustatydamas kainas, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemia konkurencija, kurį gali priversti sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti. Nustatant kainą taip pat labai svarbu išanalizuoti siūlomų prekių paklausą ir pasiūlą.

„Samsonas“ taiko ir kainų nuolaidas:

1. Funkcinės nuolaidos – tarpininkui kompensuoja su paskirstymu ir rėmimu susijusias išlaidas.

2. Kiekybinės nuolaidos – skatina pirkti kuo daugiau prekių.

3. Mokėjimo nuolaidos – skatina kuo greičiau apmokėti sąskaitas už pristatytas prekes.

4. Sezoninės nuolaidos – daromos sezoninėms prekėms.

5. Kitos.

Kiekio nuolaida apdovanojami daugiau perkantys. Pvz. „5.25 Lt perkant iki 10 vnt., 4.98 Lt perkant 10 ir daugiau vnt.“ Tokia nuolaida suteikiama visiems pirkėjams neviršijant padavėjo sutaupytų lėšų, gaunamų parduodant iš karto didesnius prekių kiekius (kiekvienam pirkimui, arba per tam tikrą laikotarpį).

Kaupiamosios nuolaidos skatina pakartotinius pirkimus. Nekaupiamosios nuolaidos skatina didesnius užsakymus.

Sezoninės nuolaidos skatina prekes įsigyti anksčiau nei jų reikia, todėl išvengiama papildomų sandėliavimo kaštų ir stabilizuojama prekyba.

Nuolaida mokant grynais/atsiskaitant anksčiau įprasto laiko skatina pirkėjus atsiskaityti greičiau. Pvz.: „2/10 net 30“ reiškia: apmokėjimą reikia atlikti per 30 d., tačiau pirkėjas gaus 2 proc. nuolaidą nuo sąskaitoje pateiktos kainos, jei apmokės sąskaitą per 10 dienų.

Prekybinės nuolaidos paprastai suteikiamos prekybos tarpininkams už jų darbą ir dažniausiai yra gan standartinio dydžio.

Išpardavimų (pardavimų skatinimo) nuolaidos – laikini kainos sumažinimai, siekiant padidinti paklausą. Tačiau su tokiom nuolaidomis elgiamasi

atsargiai, nes GRĖSMĖ „NUVALKIOTI“!


5.3. Paskirstymas

Paskirstymas – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo [1, 211 psl.].

Paskirstymo, kaip specifinės ūkinės veiklos, būtinumas kyla dėl atotrūkio, neatitikimo, kuris yra tarp prekių gamybos ir vartojimo vietos, laiko, kiekio ir kokybės (asortimento). Prekę gaminanti įmonė visada yra daugiau ar mažiau nutolusi nuo vartotojo. Todėl būtina šį neatitikimą pašalinti ir prekę priartinti prie jos pirkėjo, vartotojo. Prekės gamybos ir jos įsigijimo bei vartojimo laikas paprastai nesutampa. Vienų prekių gamyba yra sezoninė, o paklausa ir vartojimas nuolatinis, kitų prekių gamyba nuolatinė, o jos perkamos ir vartojamos tik tam tikrą sezoną. Dėl šio neatitikimo yra kaupiamos prekių atsargas, jos sandėliuojamos. Dauguma prekių, ypač asmeninio vartojimo, gaminamos dideliais kiekiais, o vartotojas jų įsigyja ir vartoja mažais kiekiais. Gamybinį asortimentą, kuris formuojamas atsižvelgiant į žaliavų ir gamybos technologijos ypatumus, neretai tenka pertvarkyti į prekybinį asortimentą, kuris geriau atitinka vartotojo interesus, jo paklausos ypatumus.

„Samsonas“ savo produkciją tiekia parduotuvėms, restoranams, kavinėms, barams, picerijoms, valgykloms, viešbučiams, mokykloms, darželiams, ligoninėms bei kitoms įstaigoms. UAB „Samsonas“ dirba su didžiaisiais prekybos centrais, produkcija aprūpina savo parduotuvių tinklą. Geros kainos, visuomet puiki kokybė, stabilus tiekimas ir operatyvus aptarnavimas suteikia pagrindą klientų pasitikėjimui ir ilgalaikiam bendradarbiavimui.

Pagal užsakymus pageidaujamas produkcijos kiekis iš anksto atkraunamas ir paruošiamas transportavimui. Prekyba vykdoma tiek iš bendrovės sandėlių, tiek pristatant vaisius ir daržoves bei kitus maisto produktus į bet kurią Lietuvos vietą.

Užsakymai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 6:00 iki 17:00 val., šeštadieniais – nuo 7:00 iki 11:00 val.

Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančiuose terminalo sandėliuose ir šaldytuvuose sudarytos puikios sąlygos laikyti maisto produktus – vaisius ir daržoves, paukštieną, mėsos, žuvies, pieno bei kitus gyvūninės ir augalinės kilmės produktus. Kompiuterizuotos šaldymo ir vėdinimo sistemos garantuoja skirtingų temperatūrų režimų palaikymą, oro vėdinimo kontrolę. Sandėlių saugumui užtikrinti naudojamos efektyvios priešgaisrinės apsaugos sistemos, o uždara terminalo teritorija saugoma ištisą parą.

Naujasis „Samsono“ importo-eksporto terminalas talpina daugiau kaip 3000 europadėklų ir tuo pačiu metu gali priimti saugojimui iki 3000 tonų įvairių maisto produktų. Turėdamas modernią krovimo įrangą bei patyrusių krovėjų komandą terminalas operatyviai atlieka visus mechanizuoto bei rankinio krovimo darbus. Esant poreikiui, krovimo darbai gali būti atliekami bet kuriuo paros metu. Prie reguliuojamo aukščio pakrovimo-iškrovimo rampų vienu metu gali krautis penki sunkvežimiai. Terminale veikia iki 60 tonų automobilių svėrimo įranga.

Klientų patogumui taip pat teikiamos maisto produktų perkrovimo, rūšiavimo, fasavimo, ženklinimo, etikečių klijavimo paslaugos.


5.4. Rėmimas

Rėmimas yra ketvirtasis marketingo komplekso elementas. Viena iš svarbiausių jo užduočių – potencialiems pirkėjams perduoti reikalingą informaciją ir paskatinti juo pirkti, t y. tarp pardavėjo ir potencialių pirkėjų turi būti reikimas ryšys, kad pirkėjai gautų svarbią informaciją apie įmonės gaminamą produkciją [1, 255 psl.].

„Samsonas“ naudoja reklamą. Reklama pasiteisina, nes „Samsono“ reklama laikosi tokių principų:

1. Išbaigtumas – apimti visą kompleksą su problema susijusių klausimų.

2. Glaustumas – vengti nereikalingos informacijos.

3. Adresuotumas – orientuotis į informacijos gavėją, o ne į siuntėją.

4. Konkretumas – remtis konkrečiais faktais.

5. Tikslumas – naudoti tik tikslią informaciją.

6. Aiškumas – informaciją pateikti gavėjui suprantama, prieinama forma.

7. Padorumas – pagarba gavėjui, sąžiningumas.


6. VEIKSMŲ PLANAS

Veiksmas Atsakingas asmuo Terminas

Produkcijos realizacijos planavimas Planavimo skyrius Sausio 1-7 d.

Prekybos per tarpininkus planavimas Pardavimų skyrius iki sausio 14 d.

Prekybos per tarpininkus organizavimas Pardavimų skyrius Iki sausio 18 d.

Pardavėjų parinkimas Personalo skyrius Iki sausio 18 d.

Sutarčių administravimas Pardavimų skyrius 3 dienos nuo susitarimo

Sutarčių baigimas Pardavimų skyrius Iškart po prievolių įvykdymo


7. KONTROLĖ

„Samsono“ mėsos perdirbimo įmonėje įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų (RVASVT) sistema garantuoja efektyvų technologinių procesų valdymą ir kontrolę. Remiantis šia maisto saugos sistema užtikrinama žaliavų, pusgaminių bei kitų produktų kokybė ir saugumas. Visų „Samsono“ mėsos gaminių kokybę taip pat kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Užtikrinti aukštą produkcijos kokybę padeda technologinių procesų atsekamumas. Atvežus skerdieną, ji yra išpjaustoma ir suskirstoma į partijas. Kiekvienai mėsos partijai yra užvedama speciali kortelė, kuri nuolat pildoma kiekvieno technologinio proceso metu. Taip galima atsekti, į kurią dešrą kurios partijos mėsa yra sudėta.

Kadangi mėsos gaminių kokybei yra itin svarbūs temperatūriniai režimai, todėl jų kontrolė patikėta kompiuterinėms sistemoms, analizuojančioms temperatūrų dinamiką skirtingais gamybos etapais.

Į mėsos perdirbimo įmonę priimama tik sertifikuota, veterinarinės tarnybos patikrinta skerdiena, kurią tiekia atnaujinta UAB „Samsonas“ gyvulių skerdykla. Gyvuliai perkami tik iš modernių Lietuvos ūkių ir kompleksų, todėl aukščiausios kokybės gaminiams naudojama lietuviška skerdiena. Ilgalaikės gyvulių tiekimo sutartys leidžia efektyviau kontroliuoti skerdienos kokybę. Visi importuojami prieskoniai ir jų mišiniai turi kokybės sertifikatus, o gaminių apvalkalai atitinka keliamus saugumo reikalavimus.


IŠVADOS

Lankstumu pagrįsta „Samsono“ darbo kultūra bei investicijos į įmonės modernizavimą užtikrina konkurencinį atsparumą, stabilumą ir patikimumą. Šiuolaikinių technologijų taikymas, efektyvus santykių su klientais valdymas, nuolatinė vartotojų poreikių analizė sudaro prielaidas naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei stabiliam įmonės augimui. Aukščiausia kokybė, palankiausios sąlygos, platus produktų asortimentas ir paslaugų kompleksiškumas – tai esminiai argumentai, kodėl „Samsonas“ – tinkamiausias partneris.

„Samsono“ prekybos centrai pirkėją pasitinka patraukliais pasiūlymais, plačiu prekių asortimentu, išskirtiniu dėmesiu, nepriekaištingu aptarnavimu, jaukumu ir gera nuotaika.

Per kelis metus pasikeitęs prekių asortimentas šiandien atitinka tiek išrankaus ir pedantiško, tiek mažesnes pajamas gaunančio pirkėjo lūkesčius.

Pagrindiniai reikalavimai tiekiamoms prekėms – aukšta kokybė, konkurencinga kaina, stabilus tiekimas, operatyvus reagavimas ir pristatymas. Papildomi privalumai – produktų pridėtinės vertės kūrimas, įvaizdžio formavimas ir populiarinimas.

„Tarybinių“ mėsos gaminių serija – tai aukščiausios kokybės, unikaliais prieskonių mišiniais praturtinti gaminiai, kuriuose nėra mėsos pakaitalų.

„Samsono“ gaminių labai platus asortimentas, t.y. didelė mėsos produktų įvairovė. Gaminiai visada šviežus, skirtingų skonio niuansų, patrauklios išvaizdos. Produktai gaminami iš ekologiškai švarios žaliavos. „Samsonas“ atviras naujovėms, taip pat apsirūpinę šiuolaikišką pakavimo įranga bei diegiama kokybės ir maisto saugos sistema.

2004 m. atlikta UAB „Samsonas“ mėsos perdirbimo įmonės rekonstrukcija leido diegti naujas technologijas, modernizuoti įrangą, didinti gamybos apimtis, plėsti asortimentą. Po rekonstrukcijos įmonė atitinka visus Europos Sąjungos keliamus sanitarinius bei higieninius reikalavimus. Pasitelkus modernias technologijas gaminama tik aukštos kokybės produkcija.

Šiandien „Samsono“ mėsos produktų asortimentą sudaro daugiau kaip 100 pavadinimų gaminiai, atspindintys unikalių skonio tradicijų bei modernių gamybos technologijų dvasią. Virtos dešros ir dešrelės, karštai rūkytos dešros ir dešrelės, virti vyniotiniai, šaltai rūkytos dešros ir kiti gaminiai papuoš stalą ir suteiks džiaugsmo ne vienai šeimai.

Kūrybiškai suderinęs vakarietiškų technologijų brandumą ir lietuviškąją mėsos produktų gamybos patirtį, UAB „Samsonas“ siūlo tik natūralius, nepriekaištingos kokybės, savito skonio mėsos gaminius. Šios savybės buvo pastebėtos ir įvertintos ne viename konkurse ar parodoje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. R.Virvilaitė. Marketingas. Vilnius, 1999

2. K.Čeredničenkaitė. Reklamos samprata ir pagrindiniai jos principai. Marketingas, Nr. 1, 2005.

3. www.samsonas.lt

4. Kiti interneto puslapiai

Rašykite komentarą

-->