Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Ilgalaikio turto vertinimo ir skaičiavimo metodai

Autorius: Vilhemas


TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………..3

ĮMONĖS TURTO STRUKTŪRA……………………………………………………………………………………4


NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO METODAI…………………………………………………5-7

SPECIFINIAI TURTO VERTINIMO METODAI …………………………………………………………8-9

TURTO VERTINIMO TEORINIAI PAGRINDAI …………………………………………………………10

IŠVADOS …………………………………………………………………………………………………………………..11

LITERATŪRA ……………………………………………………………………………………………………………12


ĮVADAS

Turto ir įmonės vertė yra vienas iš svarbiausių kriterijų, lemiančių imonės patikimumą, likvidumą, krizinės situacijos gilumą. Įmonės veikla priklauso nuo daugelio veiksnių. Tačiau pagrindinis trūkumas tas, kad labai sunku tiksliai apibrėžti atskirų veiksnių įtaką veiklos sėkmei. Vienodi veiklos rezultatai gali būti pasiekiami įvairiomis pasirnktų rodiklių kombinacijomis. Būtina išanalizuoti įmonės ir turto vertę nulemenčius veiksnius. Todėl pasitelkiami specialūs analizės ir įvertinimo metodai leidžia nustatyti bendrą įmonės vertę arba atskiros aktyvų dalies vertę. Įmonės įvertinimas reikalingas daugeliui uždavinių spręsti, todėl reikia gerai išanalizuoti ir įvertinti visais galimais įvertinimo metodais ir būdais.


Įmonės turto struktūrą sudaro:

Žmogiškieji ištekliai, akumuliuojantys sukauptas žmonių fizines, intelektualines, kvalifikacines savybes bei sugebėjimus aktyviai vykdyti darbinę veiklą;

Informacinai ištekliai, akumuliuojantys sukauptą žinių fondą;

Finansiniai ištekliai, akumuliuojantys pinigine forma išreikštą funkcionuojantį ir sukauptą turtą;

Nekilnojamasis turtas- tai nejudamas piliečių, įmonių ir organizacijų materialus turtas;

Apyvartinis turtas – medžiagos, žaliavos , pusgaminiai.

ĮMONIŲ TURTAS

APYVARTINIAI AKTYVAI PASTOVIEJI

AKTYVAI

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->