Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Iasis pasaulinis karas

Autorius: Antanas

1914-1918m. Europa skendėjo baisiame kare, kuris buvo pavadintas Pirmuoju pasauliniu karu arba Didžiuoju karu, nes palietė 30 pasaulio valstybių. Karas kilo tarp kelių galingų Europos valstybių. Jis prasidėjo, kai Austrijos-Vengrijos imperija paskelbė karą Serbijai. Greitai į karą įsitraukė ir kitos šalys. Jos susivienijo į dvi grupuotes: sąjungininkų, kuriems priklausė Britanija, Prancūzija, Italija ir JAV, bei centrines pajėgas-Vokietiją, Austriją-Vengriją ir Turkiją. Iš pradžių visi manė, kad karas bus trumpas ir šlovingas. Jauni vyrai skubėjo stoti į armiją ar laivyną. Tačiau greitai paaiškėjo, jog nė viena iš kovojančių pusių nėra pakankamai stipri pasiekti aiškią pergalę.

Priežastys:
1. Europos tautų nacionalizmas(buvo skelbiamas vienų tautų pranašumas prieš kitas, teigiama, kad karas yra žmonijos pažangos variklis, jis yra neišvengiamas kaip stichinė nelaimė).

2. Europos valstybių nesutarimai dėl:

• Kolonijų(Rusija troško užimti Konstantinopolį ir kontroliuoti Juodosios jūros sąsiaurius);

• Teritorijų(Prancūzija siekė susigrąžinti Elzasą ir Lotaringiją);

• Viešpatavimo Europoje ir visame pasaulyje(Vokietija ir Italija ieškojo „savo vietos po saule“).

3. Serbų teroristas nužudo Austrijos-Vengrijos imperijos sosto įpėdinį P. Ferdinandą.

Eiga:
1914m. rugpjūčio 1d. Europoje įsiliepsnoja karinis konfliktas. Jame buvo panaudoti moderniausi ginklai: kulkosvaidžiai, tankai, nuodingosios dujos, povandeniniai laivai, lėktuvai.

1914m. birželio 28 d. pavakarę visos Europos laikraščių redakcijose buvo spausdinami specialieji leidiniai apie Austrijos-Vengrijos imperijoje nužudytą sosto įpėdinį. Teroristiniu aktu, vadovaujant serbų slaptajai policijai, buvo norima parodyti pasauliui apie neteisėtą Austrijos-Vengrijos valdymą pietų slavų žemėse.

Pirmajame pasauliniame kare Austrijos-Vengrijos imperiją palaikė Vokietija, o Serbiją-Rusija ir Prancūzija. Rugpjūčio 1 d. Vokietija pasiuntė į Peterburgą notą, kad skelbia karą Rusijai. Rugpjūčio 2 d. Vokietija užpuolė Liuksemburgą, rugpjūčio 3 d. įžengė į Belgiją ir tą pačią dieną paskelbė karą Prancūzijai. Rugpjūčio 4 d. vykdydama savo sąjunginius įsipareigojimus į karą įsitraukė Anglija, vėliau ir Austrija-Vengrija. Taip prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Karo frontai 1914-1917m.
Vakarų frontas Rytų frontas

Vokietijai paskelbus karą Prancūzijai ir Anglijai, Vakaruose buvo pasirengusi pulti pagal vokiečių kariuomenės generalinio štabo vado grafo A. fon Šlyfeno parengtą planą. Puolant Prancūziją, sėkmės buvo galima tikėtis tik staigiu manevru apeinant Prancūzijos pasienio įtvirtinimus. Vokietiją nuo Prancūzijos skyrė Belgija, todėl vokiečiai ją užpuolė. 1914m. rugsėjo 5-9 d. prie Marmos užvirė įnirtingi mūšiai tarp Vokieti jos ir sąjungininkų: Prancūzijos ir Anglijos. Pereita prie pozicinio karo. Frontas, iš vienos pusės anglų ir prancūzų, iš kitos-vokiečių, nusitiesė daugiau nei 700km nuo Šiaurės jūros pakrantės iki Šveicarijos sienos. Abiejose fronto pusėse kareiviai iškasė apkasus, tobulai įrengė įtvirtinimus. Įveikti šių įtvirtinimų buvo beveik neįmanoma. 1915m. pavasarį ir viena ir kita pusė bandė įveikti įtvirtinimus, bet jiems nepasisekė. 1916m. vasario mėn. vokiečiai pradėjo puolimą prieš prancūzų pagrindinę tvirtovę Verdune. Jie tikėjosi, kad, patyrę daug nuostolių, sąjungininkai ims trauktis, bet po 9 mėn. trukusios kovos vokiečiai nutraukė puolimą. Nevykęs buvo ir anglų puolimas 1916m. liepos-lapkričio mėn. 1914m. rugsėjo mėn. Rusija pradėjo pulti Vokietiją Rytų Prūsijoje ir Austriją-Vengriją Galicijoje. 1914m. rugpjūčio pab. Vokiečiai sutriuškino antrąją rusų armiją prie Tanenbergo. Rugsėjo 6-15d. vokiečiai prie Mozūrų ežero apsupo ir sutriuškino pirmąją rusų armiją. Visai šiai operacijai vadovavo P. fon Hindenburgas ir Ė.Liūdendorfas. Austrai apie rengiamą rusų puolimą sužinojo per radiją, kai rusai siuntė informaciją neužšifravę teksto. Austrai sugebėjo išvengti didelių nuostolių, bet buvo priversti atsitraukti 200km. Rusijos kariuomenė užėmė visą Galiciją su centru Lvove. Nepasisekė austrų puolimas prieš Serbiją. 1915m. gegužės mėn. austrų ir vokiečių jungtinės pajėgos sėkmingai puolė Galiciją. Rusų kariuomenė pradėjo paniškai trauktis. Austrų puolimą pristabdė Italijos įstojimas į karą. Nemažai kariuomenės aus- trai nusiuntė į Alpių frontą.1915m.vasarą, prisijungus Bulgarijai, vokiečiai sutriuškino Serbiją, tuo pat metu vokiečiai užėmė Lenkijos, Lietuvos ir Kuršo teritorijas, priklausiusias Rusijos imperijai. 1916m. birželio mėn. generolo Brusilovo vadovaujamos rusų pajėgos kirto skaudų smūgį austrams(į rusų nelaisvę pateko 350tūkst. austrų karių). Po tokios pergalės į karą sąjungininkų pusėje įstojo Rumunija. Vokiečiai vėl buvo priversti padėti austrams. Rusų puolimas buvo sustabdytas, o vėliau rusų kariuomenė demoratilizuota.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->