Studijoms.lt

Referatai, konspektai

HTML

Autorius: Saulė

HTML kalba rašomi interneto (WWW) puslapiai.

HTML (HyperText Markup Language) – kalba, skirta vaizduoti tekstinę informaciją įvairios architektūros kompiuteriuose. Ši kalba dažniausiai vartojama, kai norima pateikti (paruošti) informaciją interneto vartotojams.

HTML kalba surinktų failų priesaga yra htm (galimi variantai: htm, html, HTM, HTML). HTML-failai yra renkami paprastu ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodu, kuriame yra specialios žymės (“elementai”, “tagai”, ), skirtos interpretuoti tekstą, teksto peržiūros valdymui, nuorodom į kitus šaltinius ir pan. Patogumo dėlei žymes kartais vadinsime komandomis.

HTML dokumento struktūra

HTML dokumentą sudaro keturios pagrindinės dalys:

1. HTML – Visi HTML dokumentai prasideda nuoroda, kuri informuoja naršyklę, kad dokumentas yra parašytas naudojant HTML kalbos elementus.

2. Head – Tai vadinamoji HTML “antraštė”, nurodanti įvairią techninę informaciją, pavyzdžiui dokumento autorių, programą, su kuria dokumentas buvo kurtas, naudojamą kodų lentelę ir pan.

3. Title – Tai dokumento pavadinimas, kuris bus rodomas peržiūros programos lango titulinėje eilutėje.

4. Body – Tai pagrindinė HTML dokumento dalis, susidedanti iš HTML komandų ir teksto.

HTML kalbą sudaro komandos, kurios nurodo peržiūros programai, kaip reikia

vaizduoti tekstą ir kitus objektus. HTML komanda susideda iš vardo ir

argumentų, “apskliaustų” ženklais _

Rašykite komentarą

-->