Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Horoskopai

Autorius: Elena

Horoskopai


Avinas kovo 21 – balandžio 20 (

Jautis balandžio 21 – gegužės 21 (

Dvyniai gegužės 22 – birželio 21 (

Vėžys birželio 22 – liepos22 α

Liūtas liepos 23 – rugpjūčio 22 β

Mergelė rugpjūčio 23 – rugsėjo 22 χ

Svarstyklės rugsėjo 23 – spalio 23 δ

Skorpionas spalio24 – lapkričio 22 ε

Šaulys lapkričio 23 – gruodžio 21 φ

Ožiaragis gruodžio 22 – sausio 20 γ

Vandenis sausio 21 – vasario 20 η

Žuvys vasario 21 – kovo 20 ι

Bendros savybės

Avinas. Žmogus gimęs po tuo Zodiako ženklu, vaidingas, irzlus,

savimyla ir užsispyręs. Jo siekis nenusileisti gali pavirsti despotizmu.

Nepasiduoda kitų valiai, o aistrų įkarštis neturi ribų. Beribė stipri

valia, veiklus protas stumia jį pirmyn jis nesibaimina kliūčių.

Jautis. Pasiekia, ko nori, savo darbštumo ir nepaprastos kantrybės

dėka. Labai atkaklus. Retai įsiklauso į patarimus. Gali veikti kaktomuša.

Jį sunku išmušti iš vėžių, tačiau įsižeidžia ilgam, nepamiršta skriaudos.

Žingeidus ir sąžiningas. Stiprios valios, prieraišus ir konservatyvių

pažiūrų, pavydus.

Dvyniai. Labiausiai permainingas Zodiako ženklas. Žmonės, gimę po šiuo

žvaigždynu, intelektualūs, dažnas turi literatūrinių gabumų, lengvai rašo

ir įgyja įvairiausių įgūdžių. Jie žavingi, mėgsta flirtą, meilėje jiems

sekasi, bet šeimoje sunku. Išoriškai atrodantis prieštaringumas –

klaidingas, jie tiesiog nemėgsta monotonijos.

Vėžys. Ištikimas ir atsidavęs meilėje ir šeimoje. Šeimoje Vėžiai

atranda komfortą ir saviraišką. Jautrūs, pažeidžiami, dažniau duoda, negu

ima. Dirba sąžiningai, patikimi. Nemėgsta naujovių, laikosi daugelio

sąlyginumų. Turi stiprią, kartais net mistišką intuiciją, bet slepia ją,

nes nemėgsta išsiskirti.

Liūtas. Aišku, ne visiems Liūtams skirta valdyti imperiją ar pasaulį,

bet gimę po šiuo ženklu dažniau už kitus gali tapti lyderiais. Jie iš

prigimties linkę ne tik vadovauti, bet ir mylėti. Jeigu prieš juos

„nenusilenkiama“ – jaučiasi nelaimingi. Jie geri ir kilnūs, nuoširdžios

iniciatyvos. Pasaulis Liūtams – tarsi didžiulė scena, kurioje gali

pasireikšti jų dramatinis talentas.

Mergelė. Intelektuali, įžvalgi, sugeba mąstyti logiškai. Mergelių

protas analitiškas. Mergelės kredo: „Jeigu verta ką daryti, tai tik gerai“.

Vertina erudiciją, nuolatos siekia tobulybės. Puikiai išvysto pasirinktą

veiklą.


Svarstyklės. Žmonės, gimę po šiuo žvaigždynu, vadovaujasi grožio,

harmonijos ir teisingumo jausmais, Kadangi pasižymi taktu, taurumu ir

pusiausvyra, jie visada tarp žmonių. Retai teturi priešų ir daro įtakos

aplinkai. Veiklūs, jaučia atsakomybę už savo veiksmus.

Skorpionas. Kraštutinumų ir prieštaravimų natūra. Stipriausias Zodiako

žvaigždyne. Negailestingas ir aistringas. Jam galima jausti ir meilę, ir

neapykantą. Skorpionai įveikia kliūtis. Analitikai, bet remiasi ir stipri

intuicija. Energingi ir beveik visada ko siekia, to ir pasiekia.

Sarkastiški. Pasaulėjauta gili, beveik mistiška. Skorpionas – ne vieno

prezidento ženklas.

Šaulys. Tiesumas, nuoširdumas – štai kuo Šaulys žavi žmones. Po šiuo

gimę būna visų numylėtiniai. Niekina bet kokius apribojimus, nepriklausomi.

Mėgsta keliauti, skaityti, energingi, aktyvūs, daug pasiekia darbe.

Ožiaragis. Praktiškas ir punktualus. Moka dirbti.

Ambicingas. Jį

dažnai apkaltina šaltumu, tačiau jo jausmai gilūs ir sunkiai išreiškiami.

Ožiaragis sąžiningas, ištikimas ir patikimas kaip pati žemė.

Vandenis. Genijų ženklas. Įkūnija teisingumą, yra plačių pažiūrų,

niekad nieko neerzina. Idėjos originalios, protas aštrus.

Žuvys. Turi labai išvystytą intuiciją, vertina gyvenimą iš dvasinės

plotmės. Dvilypės natūros: iš vienos pusės – sąžiningi ir darbštūs, iš

kitos – patiklūs svajotojai. Idealistai, ieško harmonijos, grožio ir

taikos. Patyrę nesėkmę, giliai nusivilia. Mėgsta vienatvę ir pasinerti į

apmąstymus. Žuvimis materialinės vertybės niekis, lyginant su dvasinėmis.

Pirmenybę teikia tam, kas įprasta, gerai žinoma, nemėgsta naujovių ir

permainų.

Stichijos

Ugnis (Avinas, Liūtas, Šaulys)

Ryškios savybės – karštas, užsiplieskiantis būdas, guvus, veržlus

protas, išmoningumas, staigus užsiliepsnojimas it miško gaisras.

Nekantrumas smulkmenose, neturėjimas polinkio ilgiems aiškinimams, tačiau

sugebėjimas greitai atrinkti kas visų svarbiausia – štai pagrindinės jūsų

savybės. Veržiatės veikti ir skubiai veikiate, o tik paskui apmąstote.

Atsisakote atgailauti arba reikšti nepasitikėjimą dėl karštligiškų

rezultatų. Jūs ne tik karštagalvis, bet ir karštakraujis. Jūs seksualus.

Jūsų impulsyvus temperamentas, gyva šiluma ir „karštumas“ vilioja žmones.

Dažniausiai Jus lydi sėkmė, bet jeigu jau nesiseka, tai nesėkmės užgriūva

viena po kitos.

Pagal Jūsų stichiją draugus ir mylimuosius reikia rinktis taip pat iš

ugnies ar oro stichijų – oras būtinas degimui. Ugnis nesuderinama su

vandeniu. Arba išgaruoja vanduo, arba gęsta ugnis. Ugnis gali derintis su

žeme, bet visada yra grėsmė, kad žemė atšaldys ugnį arba ugnis nudegins

žemę.

Jūsų pliusai: mokate priimti sprendimus, esate dinamiškas ir iškalbus,

geros širdies ir optimistas, drąsus, energingas, veiklus, patrauklus.

Jūsų minusai: nekantrumas, pomėgis nurodinėti, pernelyg didelis

pasitikėjimas savimi, užsispyrimas, dažnas pyktis ir priešgyniavimai,

nutrūktgalviškumas, flirtas.

Jeigu Jūs Avinas, tai pati ugningiausia ugnis. Jeigu Jūs Liūtas –

tuomet tolygiai ir patvariai deganti ugnis. Ne toks impulsyvus. Tvirtesnis

ir nuoseklesnis. Jeigu Jūs Šaulys, tai Jūs permaininga ugnis, pašvaistės ir

žaibas. Jūs netikėtai greit užsiplieskiate, bet taip pat greitai ir

atšąlate, ir pranykstate.

Namų sąlygos: dera gyventi vėsiose, erdviose patalpose su atviru

židiniu, kuriame traška liepsna. Dirbti taip pat vėsiose patalpose ir

atvirame ore. Ribota patalpa, kur yra oro trūkumas, slopina ugnį.

Jūsų stichijos simbolis (talismanas) – liepsnose gyvenanti salamandra

(ugnies dvasia, nešanti jums sėkmę).

Oras (Svarstyklės, Vandenis, Dvyniai)

Oro stichijos žmonės nuovokūs, linksmi, guvūs, iškalbūs, nuoširdūs.

Savotiški šeimos „vertėjai“, aiškintojai. Gerai moka rašyti laiškus (kai

tenka tai daryti), tačiau pirmenybę teikia telefonui, nemėgsta pasiduoti

emocijoms.

Jeigu priklausote šiai stichijai, Jus užvaldo planai, kurių bent pora

visada bręstas galvoje. Oro ženklai asocijuojasi su mąstymu, vaizduote. Jūs

gyvenate idėjų, minčių pasaulyje. Jums patinka operuoti loginiais

argumentais, Jūsų mąstymas aiškus, tikslus. Jums reikia rinktis draugus ir

mylimuosius iš oro ir ugnies stichijų. Oras suderinamas su vandeniu, jei

nebijo vėjo, ir su žeme, jeigu ji ne prieš vėją.

Jūsų pliusai: esate sveikos nuovokos, objektyvus, prisitaikote prie

kolektyvo, mielai padedate kitiems, esate geras pašnekovas, nešališkas,

sugebate mąstyti, vertinate laisvę.

Jūsų minusai: užsispyrimas, per didelis pasitikėjimas savimi,

dviveidystė, paviršutiniškumas, plepumas ir polinkis paskoloms. Šaltumas ir

apskaičiavimas, savivalė, palaidumas.

Jeigu Jūs Svarstyklės – aiškiai išreikštas oras: šaltas, ramus,

susikaupęs, svarbiausia Jūsų jėga – įtikinėjimas.

Jeigu Jūs Vandenis – tuomet esate ramus oras. Jūs trokštate suteikti

laisvę nieko apie jūsų troškimą nežinančiam pasauliui.

Jeigu Jūs Dvynys, esate permainingas oras – čia šiltas, čia šaltas, o

kartais ir šiltas, ir šaltas vienu metu. Darote poveikį kitiems protu ir

patrauklumu, naudojatės tuo ir tada, kai išsisukinėjate.

Namų sąlygos: dera gyventi atvirose, prapučiamose vietose, kur gausu

šviežio oro, kraštutiniu atveju, su kondicionieriumi. Dirbantiems

patalpoje, stalui vietą pasirinkite prie lango. Pagal galimybę stenkitės

būti lauke.

Nematoma dvasia, kuri Jus globoja ir gina – silfas, pamėgęs vietas,

kur daug oro – sodai, laukai.

Vanduo(Vėžys, Skorpionas, Žuvys)

Ryškios savybės – nepastovumas, emocionalumas, jautrumas. Jausminga,

instinktyvi reakcija į žmones, pagrįsta pasąmonė fiksuojamais įvykiais.

Jums nebūtina galvoti, žinote pakankamai. Jūs labiau linkęs prisitaikyti,

negu Jums tai atrodo. Dažnai matote, kad papuolėte į beviltišką padėtį,

tačiau kiti iš šalies pastebi, jog tarp problemų atrandate savo kelią kaip

vanduo pievose. Labai priklausote nuo aplinkinių nuotaikos. Jei kas nors

meta akmenį į Jūsų užutėkį, jis gali ilgam pasidengti raibuliais. Tačiau

jei nemalonumas ištinka kitą nedelsiate jį atjausti. Jūs puikiai jaučiate

žmones, įvykius, aplinką. Nesugebate paaiškinti kodėl, bet Jūsų nuojauta

dažniausiai išsipildo.

Partnerius jums reikia rinktis iš vandens arba žemės. Vandens

stichijos žmonėms būtina žemė būtina kaip rezervuaras. Vanduo nesuderinamas

su ugnimi, tačiau gali gyventi su oru, jeigu nebijo debesuotumo ir ūkanos.

Jūsų pliusai: esate jautrus, patrauklus, pilnas gerų norų, ramus,

idealistas, kūrybinė, artistinė natūra, sugebate prasiskverbti į kitų

mintis, kantriai bendrauti.

Jūsų minusai: permainingos nuotaikos, irzlumas, išsisukinėjimas,

charakterio polinkis dramatizuoti smulkmenas, pesimizmas, tinginystė,

nepraktiškumas, „charakterio neturėjimas“.

Vėžys – vandens garas, nepažabojamas, energingas. Skorpionas – ledas,

sugebantis nuslėpti savo kėslus, užšaldyti norus, o prireikus vėl juos

atšildyti. Žuvis – požeminis vanduo. Mieliau apeina kliūtis, negu su jomis

kovoja, bet vis vien sugeba prasiskverbti, veržtis, užlieti, nugalėti.

Namų sąlygos: būtina gyventi prie vandens, jūros, ežero, baseino sode

ar akvariumo. Reikia ramios, taikingos vietos darbui. Venkite irzlių žmonių

ir triukšmingų giminių.

Jūsų

globėjas – Vandenis, undinė, pamėgusi atvirus vandenis, bet

galinti gyventi ir akvariume.

Žemė (Ožiaragis, Tauras, Mergelė)

Žemės žmogus žemiškas, gyvenimiškas, jokių stulbinančių planų. Daiktus

vadina jų tikraisiais vardais ir to paties reikalauja iš kitų. Jūs priimate

tik tą, ką galite pamatyti, išgirsti ir paliesti, tai, ką galite

patvirtinti materialumu, įrodymais faktais – ir jokios fantazijos. Jus gali

pavadinti prozaiku, tačiau kai reikia praktiško atsakymo, kreipiamasi

būtent į Jus. Jūs iš tiesų darote darbus, kai kiti tiktai šneka apie juos.

Nedaugelis težino Jūsų užslėptas gelmes – esate per daug išdidūs ir

nepriklausomi, kad atsitvertumėte.

Draugus ir mylimuosius rinkitės iš žemės ir vandens (Vėžys,

Skorpionas, Žuvys) – žemei būtinas vanduo, kad netaptų dykuma. Žemė taip

pat gali bendrauti su ugnimi, jei neprieštarauja jos atsitiktinoms

linksmybėmis, ir su oru(Svarstyklės , Vandenis, Dvyniai), jei sutinka

retkarčiais atlaikyti uraganus.

Jūsų pliusai: esate praktiškas, patikimas, sugebate gyventi savo

išgalėmis. Jūs ne itin reiklus gyvenimui, nuoseklus, atkaklus, darbštus,

sugebate padėti apginti.

Jūsų minusai: nuobodumas, vaizduotės stoka, šykštumas, pesimistinis

požiūris į daiktus, užsispyrimas, žiaurumas sau ir aplinkiniams,

nejautrumas. Jeigu jūs Ožiaragis – tuomet pati tikriausia žemė, t.y.

uždaras, mėgstate valdyti veiksmus iš užkulisių, nepasirodymas scenoje.

Jeigu Tauras, tuomet patikimas ir „neišmušamas“ jėgos įsikūnijimas,

nepajudinimas kaip uola, kol nepasireiškia Jūsų vulkaniškas vidus. Jeigu

Mergelė – tuomet veiklus, nudirbate begalę darbų. Jūsų devizas: viskam savo

laikas. Per jį Jūs „nuverčiate kalnus“.

Namų sąlygos: privalote gyventi ant žemės, tvirtai įsirėmęs pėdomis į

savo stichiją, tinka turėti sodą, šiltnamį, bent gėlių ant palangių kaip

kompromisą. Jums reikalingas ramus pastovumas, patikimas darbas, viskas

savo vietose.

Jūsų dvasia, nešanti laimę, – gnomas, slapčiom įsikūręs oloje, sode

arba gyvenantis šiltnamyje, ar tarp gėlių ant palangės.

Koks tu? Pažink save

Avinas. Įspūdinga asmenybė, tvirta valia. Išsiskiriantis, jo negalima

nepastebėti. Greitai suvokia reiškinių esmę. Vertas pasitikėjimo

praktiškuose reikaluose, draugiškai ir nuoširdžiai pataria.

Tiki, kad gyvenimas – jo paties rankose, netiki lemtimi. Jam visas

gyvenimas – veikloje. Ką mano, tą ir sako – jis nemoka meluoti.

Jo natūroje ryškus vaikiškas betarpiškumas. Jis visiškai nepastebi

charakterių niuansų. Dėl to dažnai nusivilia bendraudamas su žmonėmis.

Avinui patartina galvoti prieš ką nors pasakant (žmonės jautresni negu

atrodo). Toli gražu ne kiekvienas sugeba bendrauti su Avinu – tam reikia

daug kantrybės, mažiau išdidumo.

Tauras. Tai žemės druska, subrendęs žmogus, kurį kiti gerbia ir

vertina. Savo artimiesiems – tvirtovė, minkštas, geras ir švelnus saviškis.

Jo galva visada „tvarkoje“.

Žmones mato tokius, kokie jie yra, turi tvirtą savikontrolę. Jo jautri

natūra paslėpta nuo aplinkinių.

Taurą labiau valdo jausmai, negu protas, jis patikimas, vertina

draugus, veiklus pasižymi maloniu būdu ir manieromis. Jį sunku „išmušti“ iš

pusiausvyros. Tačiau įtūžęs Tauras tampa panašus į užerzintą Jautį.

Privalumai: ramumas, kantrumas, šiluma, natūralumas.

Dvyniai. Dvilypė natūra, patraukli linksmumu, atstumianti

cinizmu ir

irzlumu.

Didesnę gyvenimo dalį Dvyniai mokosi, pasisemdami iš to naudos. Imlūs

naujovėms. Gyvenimas jiems retai būna nuobodus ir tuščias. Kaip oro jiems

reikia įvairovės, neištveria sustabarėjimo.

Turi oratoriaus talentą, nemėgsta vienapusiškų ir paprastų, lėtai

mąstančių žmonių. Mėgsta aukštuomenę.

Nuostabiai sugeba keisti savo požiūrį ir elgesį, priklausomai nuo norų

ir aplinkybių.

Draugams Dvyniai – mįslė. Jie lengvai užmezga draugystę, tačiau

neilgam. Atranda daug trūkumų savo artimųjų tarpe ir, jeigu tie kuo nors

jiems netinka, nesvyruodami nutraukia su jais ryšius.

Vėžys. Mylinti natūra ir nuoširdus. Paprastai emocijas saugo tiems,

kas jam iš tiesų brangu: šeimai, draugams.

Pirmas įspūdis apie Vėžį neigiamas. Reikia daug laiko tikrai jį

pažinti. Vėžys lengvai pažeidžiamas, prisilaiko visuomenės nuomonės.

Vėžiai simpatiški, kantrūs ir geri. Prie jų traukia žmones, kuriems

reikalingas savitarpio supratimas. Vėžiai visuomet pasilieka patys savimi.

Jie fatalistai – netiki, kad gali pakeisti savo gyvenimą, todėl tampa

inertiški. Vėžių nuotaiką valdo Mėnulis, tarsi potvynius ir atoslūgius.

Vėžiai jautrūs aplinkinių nuotaikai; ištikti depresijos jie turi poreikį

bendrauti su žmonėmis, galinčiais jiems padėti.

Trūkumai: fatalizmas, nesugebėjimas užmiršti, atleisti nuoskaudas.

Liūtas. Po šiuo ženklu paprastai gimsta lyderiai – taurūs, žinantys

savo vertę, atkaklūs.

Pagal pirmą įspūdį Liūtai – pasitikintys savimi, bet iš tiesų jiems

savitas dvejojimas. Jiems labai rūpi išorė, ypač moterims.

Liūtai dosnūs tiems, kuriuos myli, gerbia, mėgsta dalinti dovanas,

linksmintis. Jie nelabai reaguoja į aplinkinių nuotaikas ir dažnai

nepastebi užuominų. Kartais jiems pristinga takto. Atstumti Liūtai

neatleidžia skriaudos. Liūtai nesistengia suprasti žmonių, juos pavergia

lipšnumu ir pagyrimais. Jie ambicingi ir agresyvūs. Vadovauti, mylėti ir

būti mylimais – jie to siekia ir pasiekia.

Neigiama savybė – išdidumas.

Mergelė. Gana prieštaringa natūra. Aukštas intelektas susipynęs su

praktišku protu, artistiškumas su pragmatizmu.

Pirmas įspūdis neryškus, dažnai kuklinasi nepažįstamų, ne visada

sugeba palaikyti pokalbį. Mergelės turi nuostabų sugebėjimą įžvelgti tai,

kas yra situacijos paviršiuje. Pasižymi jautrumu. Kasdienybėje tokie žmonės

tikslūs, tvarkingi iki smulkmenų ir patrauklūs, labai patikimi. Ieškodami

tobulybės nusivilia kitais, labai kritiški ir dėl to praranda pažįstamus.

Charakteringi bruožai – pastovus augimas, siekimas tobulėti. Labai

geri ir mieli draugai, nesigriebia avantiūros. Mergelės yra pragmatiškos

krypties, nesidomi naujomis idėjomis ir teorijomis.

Negatyvios pusės: per didelis atsargumas, moralizmas, besiribojantis

su veidmainyste, kartais ribotumu.

Svarstyklės. Dažniausiai gerai permato žmones, praktiški. Geba būti

buferiu, švelninančiu gyvenimo šiurkštumus, protingu kaip Saliamonas

teisėju. Randa pasitenkinimą visuomeniniame darbe. Moka bendrauti, yra

svetingi.

Dažnai kankinasi iš pavydo, matydami draugų sėkmę.

Jie materialistai, mėgsta gražius baldus arba rūbus, aksesuarus, grožį

ir meną (Veneros ženklas).

Asmenybės esmė – poreikis išreikšti save per grožį.

Moterys svarstyklės vertina šeimą, tačiau bodisi namų ruošos ir siekia

bendravimo už namų, kai viskas klostosi pagal jų norą. Svarstyklės

paprastai yra puikios dvasinės nuotaikos, ir tik sunkios asmeninio gyvenimo

problemos išmuša juos iš pusiausvyros.

Pagrindinės sodrybės: sumanymų kilnumas i sielos gerumas.

Skorpionas. Stiprus ir ryžtingas. Aplinkiniai jį myli arba nekenčia,

bet nebūna jam abejingi.

Skorpionas pasižymi intelektu ir aistra. Mėgsta filosofuoti apie

būties problemas, patrauklus priešingos lyties atstovams, mėgsta ginčytis

ir pasiekti pergalę.

Jie protingi ir galantiški. Tačiau kraštutinumų žmonės. Dažnai žiaurūs

ir nepasitikintys, pasinėrę į save ir nedėmesingi aplinkiniams. Abejingi

kitų nuomonei, susidūrę su kliūtimis pritaiko savo kovos taktiką, labai

išrankūs draugų pažiūriu.

Jiems be galo sunku bent kiek pakeisti save.

Šaulys. Jo natūra – vaizduotė, praktiškumas, nepriklausomumas,

optimizmas ir jautrumas.

Šauliai mylimi ir patys myli žmones, turi daug draugų ir nepakenčia

pataikavimo, tiesmukiški, bet lengvai pažeidžiami.

Jie labai nuoširdūs ir teisingi, juos skatina teisingumo jausmas ir

neišsenkanti meilė gyvenimui.

Visuomenės pripažinimas jiems labai rūpi.

Mėgsta mokytis, bet nespjauna į malonumus. Tai mieli pašnekovai. Jiems

dažnai kenkia jų pačių perdėtas tiesmukiškumas.

Ožiaragis. Retokai jam nusišypso fortūna. Ožiaragių pasiekimas –

asmeninės pergalės triumfas prieš gyvenimo problemas. Kiti juos labiau

garbia negu myli.

Jie patikimi, orūs, rimti darbingi, nepakenčia vienatvės, tačiau

sunkiai susipažįsta. Kitais pasitiki, labai konservatyvūs, brangina savo

reputaciją. Būna uždari, piktybiški.

Ožiaragiai daugiau ir su meile duoda negu ima, jaučiasi kitiems

skolingi. Apsisprendžia protingai ir apdairiai siekia sėkmės, tačiau

lengvai pasiduoda blogai nuotaikai, nors ir sugeba susitvardyti.

Vandenis. Vandenis labiau domisi tikromis gyvenimo vertybėmis, o ne

savo sėkme. Siekia tarnauti teisybei ir progresui.

Gerbiami ir gilūs žmonės, mėgstantys nuo kitų atsiriboti, sugeba

išsaugoti savo individualybę nepasiduodami jokiai įtakai.

Labai išrankiai pasirenka artimus žmones, tačiau užmezga ir

atsitiktinių pažinčių. Linkę kurti utopiškas idėjas ir projektus.

Užsispyrę, stengiasi remtis tik savo patirtimi, retai klauso patarimų,

nenoriai patys pataria.

Vandeniai individualistai, abejingi visuomenės nuomonei, žino, ko

patys nori ir kaip to pasiekti. Kiti jiems dažnai pavydi arba jų

nesupranta, kadangi Vandenis pranašesnis už aplinkinius. Vandenis gali

tapti savo klaidų auka, gali dėtis, kad skraido padebesiuose. Tačiau jis

jaučiasi esąs stiprus.

Jis neturi nė lašo pykčio ar keršto. Ieško taikos ir suranda

diplomatinę išeitį.

Žuvys. Paskutinis Zodiako ženklas, sumuojantis eilę kitų ženklų

savybių.

Žuvis sunku suprasti ir aprašyti. Tuo tarpu žuvų žmonės kiaurai mato

tuos, su kuriais bendrauja.niekada nepraranda kantrybės, giliai supranta

kitus, yra tolerantiški, gerbia jų paslaptis. Daug žino ir daug iš

Kai kurie žuvų žmonės daro idealių svajotojų įspūdį, lengvai

pažeidžiami, kartais baugštūs ir susirūpinę.

Savo asmenybės išvystymui atsiskirti nuo kitų. Daugelis Žuvų – giliai

suprantantys gyvenimišką mistikai, juos traukia Rytų išmintis ir Buda.

Jie daugiau mąsto, negu veikia. Jų nuotaika dažnai kinta. Daug bendro

su Vėžiu. Žuvims dažni depresijos periodai.

Žuvys mylimos dėl jų išminties ir gerumo. Žuvimis svarbu įveikti savo

drovumą ir abejones, išmokti patikėti savimi.

Gyvenimo palydovas

Ieškant gyvenimo palydovo, kurio idealą turime susikūrę, astrologiškai

svarbiausią vaidmenį moters horoskope turi Venera, vyro Marsas. Saulė

moters horoskope nurodo į vyrą, kuriam reikėtų teikti pirmumą. Mėnulis vyro

horoskope – į moterį. Saturno padėtis Mėnulio atžvilgiu siejama su

skyrybomis.

Avinas. Moterys gimusios po šiuo ženklu,patrauklios ir komunikabilios,

turi jumoro jausmą ir daug gerbėjų, mėgsta flirtą. Lengvai įsimyli ir greit

atšąla. Užmezga daug romanų net brandžiame amžiuje.

Moteriškos, ambicingos, veda vyrus į sėkmę, tačiau agresyvios.

Protingas vyras turi tokiai moteriai nurodyti savo vietą.

Vyrai Avinai iškelia žmonas ant pjedestalo, retai kritikuoja prie

visų, o kadangi stokoja stabilumo ir kietumo, jiems būtinos taktiškos

palydovės.

Avinai surimtėja tik brandžiame amžiuje, dažnai kuria šeimą būdami 30-

35 metų.

Geriausi Avino partneriai – Jaučiai, Dvyniai, Šauliai, Vandeniai,

Žuvys. Sunkiai Avinas sugyvena su Svarstyklėmis ir Ožiaragiais – dėl

konservatyvumo ir vaizduotės stokos.

Jautis. Jam meilė natūrali kaip oras. Jaučius veikia Venera – nuo pat

jaunystės jie turi daug romanų, būdami plačiaširdžiai ir patrauklūs. Jiems

svarbiau santuoka, negu sėkmė meilėje.

Moterų po šiuo ženklu lengvas charakteris, jos mielos, nors ir labai

praktiškos, partnerį renkasi kruopščiai. Daug ką tokia moteris gali

pasiūlyti vyrui: skonį, žavumą, pavyzdingą šeimininkavimą, tačiau ir

reikalauja būti moraliai ir materialiai įvertinta.

Jaučiai vyrai beveik idealūs šeimos galvos. Jie ištikimi, kilnūs,

namisėdos mėgsta būti šeimininkais savame name.

Jaučiai labai aistringi, nors ir mažakalbiai. Jie puikūs tėvai, nors

ir po ramia išore dažnai slypi audringas temperamentas. Jaučiai

santūrūs,nepripažįsta pavydo ir įtarumo.

Geri partneriai: Dvyniai, Vėžiai, Žuvys, Mergelės, ypač Avinas,

Ožiaragis. Konfliktuoja su Liūtais ir Skorpionais. Antagonistiški su

Vandeniu.

Dvyniai. Jų devizas meilėje: „Kuo daugiau, tuo geriau“. Jiems meilė –

tai žaidimas. Saviraiška meilėje pasireiškia visa fantazija ir išradingumu.

Paprastai intelektas nugali emocinę natūros pusę. Mėgsta flirtuoti ir

nugalėti.

Dvyniai dažnai išreiškia nepasitenkinimą gyvenimu.

Moterys po šiuo ženklu labai seksualios, moteriškos ir dažnai labai

gražios. Jos inteligentiškos ir išradingos; nors labiau siekia grožio negu

šeimos, stengiasi suteikti namams modernaus jaukumo.

Vyrai dažnai žavi išvystytu intelektu ir įspūdingumu. Jiems patinka

susitikinėti ir flirtuoti, nors tai daro retai. Jie brangina šeimą ir

reputaciją. Neištveria nuolatinio žmonos spaudimo ir priekabių

Tinkami partneriai: Vėžys, Liūtas, Svarstyklės, Vandenis, Avinas,

Jautis. Sunku su Mergele, Šauliu, Žuvimi.

Vėžys. Gyvenimas be meilės Vėžiams tuščias nuobodus. Myli

pasiaukodami, atsiduoda jausmams ir aistrai.

Įsimylėję praranda apetitą ir

kenčia dėl nemigos.

Gali atrodyti veidmainiški ir šalti, tačiau tai tik išorė. Meilės

objektą sunkiai suranda, nes kelia jam daug reikalavimų. Įsimylėję meilės

objektą gali persekioti metų metus.

Moterys idealios, ištikimos žmonos, geros šeimininkės ir motinos.

Paprastai jos myli labiau vaikus negu vyrą.

Vyras Vėžys mėgsta, kad žmona būtų puiki virėja ir juo rūpintųsi, nors

sugeba gaminti ir pats. Vėžys – namų vyras – švelnus, geras, pavyzdingas ir

tvarkingas. Vėžiai retokai veda jauni, kadangi sunkiai išsiskiria su tėvais

ir labai prieraišūs prie motinos. Vėžiai turi savininko savybę ir būna

pavydūs.

Gerai sugyvena su Liūtu, Mergele, Skorpionu, Žuvimis, Jaučiu.

Konfliktuoja su Svarstyklėmis, Ožiaragiu, Avinu.

Liūtas. Meilė Liūtams – pats gyvenimas. Jie romantiški, trokšta

pagarbos ir netgi dievinimo. Nors Liūtai ir prisilaiko visuomenės nuomonės,

bet dėl meilės gali peržengti visas ribas.

Moterys Liūtės seksualios ir patrauklios. Žmona Liūtė – brangakmenis.

Ji gera šeimininkė, prižiūri save, reikalauja daug dėmesio.

Vyrai liūtai idealūs meilužiai: aistringi, sumanūs, dosnūs, mėgsta

teikti dovanas, dėmesingi. Prieš Liūtą sunku atsispirti. Sentimentalūs,

vertina gėles ir meilės laiškus. Vyras liūtas taurus, bet labai pavydus.

Jam patinka būti tarp draugų, jis nesijaus laimingas sėdėdamas prie

židinio.

Idealūs gyvenimo palydovai – Liūtai, Svarstyklės, Vėžiai, Šauliai,

Avinai, Dvyniai. Santykiai su Vandeniu ir Jaučiu šalti.

Mergelė. Pats nesuprantamiausias Zodiako ženklas, dvilypis ir

prieštaringas. Šio ženklo žmonės atrodo šalti, tačiau jų šaltumas

apgaulingas; tokios natūros buvo Greta Garbo, tiesiog norėjusi būti viena.

Mergelių būna per daug išrankių ir perdėm analizuojančių. Mergelės

bijo kritikos, bijo būti neteisingai suprastos.

Kad ir pernelyg jautrios, Mergelės puikios žmonos, sąmojingos ir

patikimos.

Šio ženklo vyrai smulkmeniškai rūpinasi savo sveikata ir tvarka bute.

Mergelės mažiau negu Skorpionai ar Žuvys domisi vedybų seksualine

puse, tačiau dėmesingesnės savo partneriui. Joms reikia gerbtino, ištikimo

žmogaus, nepasiduodančio romantiškoms fantazijoms. Jos iki kaulų smegenų

optimistės.

Mergelės laimingos su Svarstyklėmis, Ožiaragiais, Skorpionais,

Jaučiais, Vėžiais ir Liūtais. Nesugyvena su Šauliu, Žuvimis, Dvyniais.

Svarstyklės. Žavingi ir puikūs partneriai, juos galima įsimylėti iš

pirmo žvilgsnio, jie žino meilės prasmę.

Gimę po šiuo ženklu laimingi, jeigu jų jausmas vertinamas. Jie

sentimentalūs ir mėgsta ką nors pasilikti atminčiai apie meilę.

Moterys svarstyklės žavios, ir joms patinka, kai jas aukština.

Svarstyklės – santuokos žvaigždynas, tad jos linkusios ištekėti anksti, o

šeimą sukuria laimingą ir tvirtą, būna puikios žmonos ir motinos.

Vyrai moka išmoningai mylėti ir dažnai neskuba iškeisti viengungystę į

šeimą.

Svarstyklės mėgsta muziką, meną, kompaniją. Susituokus joms sunku, nes

jos labai reiklios meilės ir dėmesio.

Skorpionas. Dinamiškas ir valdingas, traukia lyg magnetas. Jis

vadinamas sekso karaliumi, tačiau pasiryžęs santuokai gali turėti laimingą

šeimą. Skorpionai nemėgsta lengvo flirto. Meilei atsiduoda visa širdimi ir

siela, instinktyviai jausdami, kuris žmogus nuoširdus ir kuris suktas.

Retai kada suklysta rinkdamiesi partnerį. Esant nenusisekusiai santuokai –

žiaurūs ir kerštingi.

Moterys Skorpionės aistringos ir jautrios, pasiruošusios aukotis.vyrai

skorpionai dažniausiai brangina šeimą, bet gali būti joje užsispyrę ir

egoistiški.

Jeigu Jūs paskyrėte širdį Skorpionui, žinokite, kad jis nemėgsta

dalintis mintimis: jis turi nuosavybės poreikį ir būna pavydus. Jo

akivaizdoje pavojinga flirtuoti, jis neatleidžia išdavystės.

Skorpionai sutaria su Šauliais, Ožiaragiais, Vėžiais, Mergelėmis,

Svarstyklėmis. Neapkenčia Vandenių, konfliktuoja su Jaučiu.

Šaulys. Viengungių ženklas. Mažiau už kitus Šauliai linkę į romantiką

ir meilę, tačiau nuoširdūs ir linkę bendrauti. Meilėje jie atviri ir

vadovaujasi geriausiomis žmogaus savybėmis, nelinkę būti despotais ir

pavyduoliais. Šauliams nelaiminga santuoka – retenybė.

Žmona šaulė gali būti neištikima, tačiau visada bus puiki draugė ir

bičiulė, gera, vaišinga šeimininkė. Ji laiminga tik tuomet, kai turi

laisvę. Jai nederėtų turėti pavydų vyrą.

Vyras šaulys veiklus. Jis mėgsta medžioklę ir iki išnaktų užsibūna

darbe. Šauliui reikalinga žmona, sugebanti suteikti jam laisvę ir jį

suprasti. Šauliai nepakenčia kritikos ir piktžodžiavimo.

Sutaria su Liūtu, Ožiaragiu, Vandeniu, Avinu, Svarstyklėmis,

Skorpionu, nemyli Žuvų, Mergelių, Dvynių.

Ožiaragis. Vėlai subręsta, tačiau patrauklumą išlaiko iki gilios

senatvės. Jis praktiškas netgi meilėje.

Labai kritiškas, todėl renkasi ilgai ir dažniausiai sėkmingai.

Ožiaragiai neištveria senatvės. Moterys Ožiaragės nesitenkina vien tiktai

patrauklumu ir lipšnumu. Jos stengiasi susirasti įtakingus praktiškus

vyrus.

Vyrai Ožiaragiai patikimi, nors dažnai siekia autokratijos savo

namuose. Jie nemėgsta reikšti savo jausmų. Visiškai neturi romantiškumo.

Nekalbūs, iš jų neišgirsi nei pagyrimo, nei patarimo. Daugelis vyrų

Ožiaragių mano, jog išreiškia savo meilę tuo, kad išlaiko šeimą, o moterys

tuo, kad atlieka namų ruošą.

Ožiaragiai vertina stabilumą. Dažnai jie šykštūs, kaupia pinigus,

prisilaiko visokiausių formalumų, nemėgsta ekstravagantiškumo nei

aprangoje, nei mintyse.

Sutaria su Vandeniu, Žuvimis, Jaučiu, Mergele, Skorpionu, Šauliu.

Sunku jiems su Avinu, Vėžiu, Svarstyklėmis.

Vandenis. Paprastai idealistas ir labiau domisi aukštomis materijomis

negu romanais.

Meilėje ištikimas ir pastovus, linkęs į monogamiją. Su juo malonu

kompanijoje. Draugus renkasi įvairaus išsivystymo lygmens ir padėties.

Apdairus, reiklus. Mėgsta stiprios valios žmones.

Vandenis paprastai visapusiškas, gyvena įdomiai. Meilė jam niekuomet

nebūna vien atokvėpis. Lengvai pasiduoda kompromisui, nepavydus. Jam tinka

gyvenimo draugas su tokiais pat poreikiais ir juo pasitikintis.

Gerai sugyvena su Žuvimis, Avinu, Dvyniais, Svarstyklėmis, Šauliais,

Ožiaragiais. Nemyli Jaučio dėl jo vaizduotės stokos, Skorpiono – dėl

pavydo, Liūto – dėl per didelio reiklumo meilėje.

Žuvys. Žuvys aistringos ir sumanios. Vertina ir fizinę, ir dvasinę

meilę. Lengvai pažeidžiamos. Neatsargus žodis gali užslopinti aistrą.

Po šiuo ženklu gimusieji, ypač moterys, linksta į meilės godas,

svajones.

Moterys Žuvys daugelio vyrų širdis užvaldo savo sugebėjimu suprasti

jus meilėje. Dažnai anksti išteka. Žmonos Žuvys ištikimos ir atsidavusios,

joms namai – „pasaulio centras“. Dažnai pataikauja savo vyrams.

Vyrai žuvys būna neryžtingi iš baimės, kad liks atstumti, bet šeimoje

visas gyvenimas su jais gali būti medaus mėnuo. Jie dosnūs ir dievina savo

žmonas.

Žuvys sutaria su Avinu, Jaučiu, Vėžiu, Skorpionu, Ožiaragiu, Vandeniu.

Nemyli Mergelių, Dvynių.

Moteris – vyro karjeros sėkmė

Jei vyriškis daro sėkmingą karjerą, už jo tikriausiai stovi moteris.

Žmonoms privalu paremti savo vyrus asmeniniame ir dalykiniame gyvenime:

bendradarbiauti vyro finansiniuose reikaluose, būti jo sekretore arba

aukle.

Avinas. Po šiuo ženklu gimusios žmonos pagal garbės troškimą ir

entuziazmą neturi sau lygių. Jos nesislėpdamos didžiuojasi savo vyrais,

įkvepia juos naujiems darbams. Jų žodyne nerasime žodžio „pralaimėjimas“.

Tai optimistės. Jos ryžtasi pačioms pavojingiausioms avantiūroms,

dalykiškai pataria sudėtinguose klausimuose, nesigilindamos į detales.

Tačiau jos perdėm nekantrios: joms būtina išsiaiškinti, kad svarbios

gyvenimo problemos neišsprendžiamos vienu ypu. Be to, joms patartina

suprasti, kad namai vyrui – tvirtovė ir prieglobstis su patogia ir ramia

aplinka.

Jautis. Žmonos po šiuo ženklu labai mėgsta pinigus ir gražius daiktus.

Jos susirūpinusios vyro sėkme, praktiškos, verčia vyrus metodiškai siekti

savo tikslo, nepakenčia pralaimėjimų. Jautis – bankininkų ženklas. Daugelis

vyrų laimingi, kai jiems vadovauja tokios žmonos, – pasižyminčios sveiku

protu ir dalykiniu mitrumu. Jos – Veneros vertos dukros – turi puikų skonį,

mėgsta vyrams dovanoti gražius rūbus. Renkasi turtingus ir dėmesingus

draugus. Dievina prabangą ir sėkmę. Namus paprastai sutvarko išmoningai,

prabangiai, skoningai su komfortu. Jei užsispiria, nenori jiems atleisti,

joms sunku sugyventi su progresyviai mąstančiu vyru.

Dvyniai. Moterys po šiuo ženklu turi sugebėjimą ir norą būti

nepakeičiamos visiems. Jos įvairialypės, mėgsta skelbti iššūkį. Labai tinka

kaip žmonos kariškiams, užsienio korespondentams ir visiems, kam dažnai

tenka važinėti. Jo geros, linksmos, nuostabios šeimininkės, svetingos. Jos

padeda savo vyrams, jeigu su jomis pagarbiai tariamasi, neniurzga ant jų,

neprisimena senų jų klaidų ir paklydimų. Jos supranta tikrąsias gyvenimo

vertybes ir sunkumus. Dvynės dažnai pritrūksta ištvermės, jos negali

suvokti, kad sėkmė nepasiekiama greitai ir gyvenime gali būti daug sunkumų.

Vėžys. Laimingi vyrai tie, kurie turi žmonas vėžius, laukiančias jų

namuose ir sukuriančias šiltą aplinką, jaukų namų mikroklimatą. Vėžiai visų

zodiako ženklų motinos, motiniškai mylinčios savo vyrus ir turinčios

jautrią intuiciją kaip visi Vandens ženklai. Retai pasirodo visuomenėje,

tačiau ir ten suteikia vyrui foną. Jos puikios šeimininkės. Vyras su tokia

moterimi jaučiasi šeimos galva. Trūkumas – per didelis atkaklumas, kartais

peraugantis į konservatyvizmą, kartais į nepasitikėjimą.

Liūtas. Šios moterys nesitenkina antraeiliu vaidmeniu. Išpuikėlės ir

mėgstančios prabangą. Didžiausia laimė joms – aukštą padėtį

turintis vyras.

Nepailstančios darbštuolės, nekantrios, jos moka įvertinti vyro pastangas

siekti sėkmės dalykiniame gyvenime, jeigu jaučia pasitikėjimą juo ir

aktyviai dalyvauja jo veikloje. Dažnai egoistės. Jos turi tvardyti savo

ryškų norą vadovauti ir privalo atsiminti, kad vyrams savęs įtvirtinimas

svarbiau negu moteriai.

Mergelė. Likti šešėlyje jai mieliau, ji nemėgsta aktyvaus visuomeninio

gyvenimo. Laimingos su vyrais, dirbančiais mokslo ar kitoje intelektualioje

srityje: advokatais, mokytojais, mokslininkais, gydytojais. Tų profesijų

vyrai idealūs Mergelėms, jų nevilioja vyrų didvyriškumas ir avantiūros.

Mergelės dažnai rūpinasi savo išore ir savo karjerą aukoja vyro labui.

Dirbdamos su vyrais vienoje srityje, tenkinasi sekretorės ir referentės

vaidmeniu. Rūpestingos, dėmesingos, aštrialiežuvės. Jos turi būti vyro

atžvilgiu ypač taktiškos, kad nepažeistu jo pasitikėjimo savimi.

Svarstyklės. Šio ženklo moterys labiausiai vertina laisvę. Jos

neištveria vienatvės. Svarstyklės valdo santuoką. Moterys svarstyklės

siekia žinoti kiekvieną vyro žingsnį, norėdamos suprasti jo interesus ir

darbą, vyro karjerai prireikus lengvai susiranda draugų ir keičia gyvenamą

vietą. Analitikės ir labai protingos. Jų patarimai vyrams dėl darbo

vyriški, jos suvokia problemos esmę. Net jeigu kalbama apie jausmus, jos

sugeba rasti tinkamą sprendimą, kadangi yra apdovanotos taktu.

Skorpionas. Iš vienos pusės stipri ir savarankiška asmenybė, iš kitos

pusės – žmonos skorpionės ištikimos ir pasišventusios, gali apginti savo

meilę. Joms aukščiau visko yra laimė, jos ramiai ir vyriškai iškenčia

vargus ir nepriteklius. Svarbiausios jų savybės – ištvermė sunkią minutę,

įžvalgumas, žmonių pažinimas. Pas Skorpiones pinigai plaukte plaukia.

Šaulys. Moterys šaulės mėgsta nuotykius ir avantiūras, jų gyvybingumas

neišsenkantis. Jų nevilioja pinigų kaupimas. Jos neverčia vyrų nuo ryto iki

nakties dirbti dėl pinigų. Svarbiausia joms – asmenybės išraiška. Nors namų

ruoša jas vargina, Šaulės mėgsta švarą, grožį, komfortą. Tai svetingos,

nuotaikingos šeimininkės.mieliau renkasi vidinį nerimą dėl siekiamo tikslo,

negu kenčia kasdienišką nuobodybę.

Ožiaragis. Šios moterys mano, kad sėkmė – atkaklaus darbo ir

pasiaukojimo rezultatas. Jos nebamba ant vyrų už tai kad jie lėtai kyla

tarnyboje. Jos ne šiaipsau tikisi sėkmės, bet ir dirba dėl jos, taupios ir

ekonomiškos, nepaprastai darbščios.

Vandenis. Moteriai, gimusiai po šiuo ženklu, pinigai mažai ką reiškia.

Daugeliui jų laimė – dvasinis gyvenimas o ne jo materialinė pusė. Jų

devizas: „ne vien duona sotūs“. Jos įkvepia vyrus, siekiančius aukštos

padėties, kūrybiniam polėkiui. Vandenės moterys – idealios vyrų, dirbančių

visuomeninį ir valstybinį darbą, partnerės. Vandenių dorybė – nejausti

pavydo ir įtarumo. Jos niekada nekontroliuoja savo vyrų.

Žuvys. Vyrai apie žmonas Žuvis gali pasakyti, kad jos visada laukia jų

pagalbos, suteikdamos galimybę jiems pajusti savo svarbą ir reikalingumą,

ir parodydamos, jog visiškai pasitiki jų nuomone. Žuvys nenurodinėja vyrams

ir neprieštarauja jiems. Jos įvertina jų patarimą jų gyvenime, niekuomet

„negraužia“, net tuomet, kai jų karjera nenusisekusi. Joms labiausiai rūpi

sutuoktinio ramybė ir laimė.

Kokie jūs tėvai?

Avinas. Myli ir supranta vaikus, jais didžiuojasi, yra jų draugas ir

patarėjas. Motinos po šiuo ženklu labai principingos, mėgsta, kad vaikai

paklustų be prieštaravimų. Joms būtina kontroliuoti save ir būti

nuolaidesnėms. Natūralus Avino troškimas visur pirmauti. Jam nevalia

varžytis su avino vaikais, reikia leisti jiems mokytis iš klaidų ir

pasirinkti savo kelią.

Jautis. Kupinas meilės ženklas, po kuriuo gimę tėvai, skirdami daug

dėmesio vaikams, labai iš jų reikalauja. Patys būdami dori, nuoširdūs,

patikimi, to tikisi ir iš savo vaikų. Jie kantrūs, nepakenčia skubotumo.

Jaučiams reikia baimintis išauginti vaikus grynais materialistais. Venkite

prabangos, duokite vaikams daiktų, padedančių jiems vystytis, muzikos

instrumentų, gimnastikos priemonių, o ne brangių drabužių.

Dvyniai. Dažnai tėvystės našta jiems per sunki. Dvyniai pasitiki

vaikais, bendrauja kaip su lygiais, tačiau nelabai jiems dėmesingi. Dėl to

juos stebina pagarbos stoka iš vaikų. Dvyniams kartais stinga tvirtumo,

atkaklumo.

Vėžys. Tai idealūs tėvai, kantrūs, mylintys, domisi visomis vaikų

problemomis. Vėžiai tėvai ypač prieraišūs. Vėžiai stengiasi apriboti vaikų

laisvę, nerimauja ir pergyvena dėl jų, myli juos, ypač dukteris labiau už

sutuoktinius.

Liūtas. Dažnai myli vaikus iki užsimiršimo, nepastebėdami jų trukumų.

Nepakančia vaikų nepagarbos. Jų širdis visada atvira kūdikiui, ir vaikai

dėl to vertina tėvų pastangas. Liūtai atkaklūs, tačiau netgi vaikai jaučia,

kad jie tik atrodo rūstūs.

Mergelė. Mergelės reikalavimai visiems dideli, užtat ji į tėvystę

pirmiausia žiūri kaip į pareigą. Ją kankina problemos, kurios nejaudina

kitų tėvų. Mergelės atkakliai ugdo vaikuose drausmę ir pastovius įpročius.

Jų vaikams pirmoje vietoje pareiga, po to žaidimai. Po šiuo ženklu gimę

tėvai paprastai stokoja meilės. Jiems stinga kantrumo, juos erzina

vaikiškas gyvumas, triukšmas, judrumas. Mergelės didžiulį dėmesį teikia

vaikų intelekto ugdymui, jų sėkmei mokykloje.

Skorpionas. Paprastai turi didelę šeimą, tačiau šiltą atmosferą joje

nelengva išsaugoti. Valdingi savininkai, jie laikosi savo linijos ir vaikų

auklėjime, didžiuojasi savo vaikais su beribe ambicija, kurią perduoda

jaunajai kartai. Motinos dažnai stinga švelnumo ir kantrybės.

Šaulys. Sutaria su augančiais vaikais, motinoms patinka su jais

bendrauti. Šauliai energingi, ir tėvystės pareigos jų nevargina, o kadangi

svetingumo jiems netrūksta, jų namai pilni kaimynų vaikų.

Ožiaragis. Reikalauja laikytis tvarkos, disciplinos ir nusistovėjusios

tvarkos namuose. Ožiaragiai – praktikai, nepakenčia modernių auklėjimo

teorijų ir eksperimentų, prisilaiko paprastų patikrintų būdų. Mėgsta

šeimyninius susibūrimus, gerbia šeimos tradicijas. Tačiau dvasinės

paslaptys jiems neišsprendžiamos.

Vandenis. Jų vaikai paveldi daugelį interesų iš tėvų, jais pasitiki,

tad šie lengvai juos apsaugo nuo netinkamų žingsnių gyvenime. Jų šeimoje

vyrauja savitarpio supratimas ir draugiški santykiai. Kartais

vandenis

mažai skiria šeimai dėmesio ir laiko.

Žuvys. Dievina vaikus ir tuo juos paikina, kadangi nemoka auklėti,

negali atsispirti prieš tūkstančius savo vaikų poreikių. Savo natūra Žuvys

sugeba aukotis ir rūpinasi dvasiniu tobulėjimu, tačiau jų devizas: „Duoti

vaikams viską, ko patys neturėjo vaikystėje“. Žuvys stengiasi sudaryti

vaikams lengvą ir malonų gyvenimą.


Jūsų vaikai

Avinas. Vaikai pavasarinukai, tad nenuoramos ir energingi, anksti

pradeda vaikščioti ir kalbėti. Labai žingeidūs, „kodėlčiai“. Anksti siekia

savarankiškumo. Pasižymi gera vaizduote, išradingi, nepaprastai jautrūs.

Tėvai juos turi nukreipti ir vesti labai taktiškai,daugiau jais pasitikėti,

kad jie galėtų pilniau išreikšti savo sugebėjimus ir galimybes

Jautis. Šie vaikai labai meilūs, mergaitės nuo mažumės mėgsta flirtą.

Aktyvūs ir sveiki. Metodiškai ir punktualiai sprendžia savo problemas.

Dėmesingi, darbštūs ir sumanūs, viską mėgsta daryti savo rankomis. Daugelis

jų muzikalūs. Į mokslo aukštumas kopia tvirtai, kad ir lėtokai. Tokius

vaikus reikia paskatinti, ir jie prasiskleidžia kaip gėlės prieš saulę.

Dvyniai. Nuo mažumės nepaprastai guvūs, gracingi ir artistiški,

nenuoramos ir labai baikštūs. Reikia užimti juos naudinga veikla.

Protarpiais būna nervingi. Tėvai turi padėti jiems išsiugdyti dėmesį ir

sistemingus įgūdžius. Fanatiškumo reikia vengti. Dvyniai labai nuoširdūs ir

momentaliai jaučia melą.

Vėžiai. Šio ženklo vaikai visa širdimi siekia dvasinių aukštumų, nors

kartais nerangiai išreiškia savo jausmus ir poreikius. Jų vidinis pasaulis

turtingas,berniukai stipriai prisirišę prie motinos, paaugliai turi polinkį

staiga keisti nuotaiką. Jiems būtina skirti nemaža dėmesio ir supratimo,

kad nenuskurstų jų mylinčios sielos.

Liūtas. Liūtukai – kilniadvasiai lyderiai ir vadai tarp savo

bendraamžių tiesiogine šio žodžio prasme. Išradinėja naujus žaidimus.

Vaikai juos myli ir gerbia. Liūtukai dievina visokiausius vakarėlius ir

šventes, dažnas jų turi dramatinio aktoriaus talentą. Romantiška natūra;

anksti ima bodėtis gyvenimu. Mergaičių Liūtukių telefonas nutyla.

Mergelė. Vaikai greit ir anksti pradeda kalbėti. Anksti jie pareiškia

kritišką požiūrį į gyvenimą. Dažnai būna drovūs ir jautrūs kitų nuomonei,

paprastai neturi nusisekimo tarp savo bendraamžių. Mėgsta mokytis ir daug

skaityti.

Svarstyklės. Žavingi ir malonūs vaikai. Visuomet atkreipia visų

dėmesį. Su jais lengvai bendrauja ir suaugę, ir bendraamžiai. Ramūs

susivaldantys, nelinksta į jokius ekscesus. Jaunystėje išsaugo žavingumą ir

patrauklumą. Paprastai anksti tuokiasi – jau vaikystėje domisi priešingos

lyties atstovais. Pagal savo natūrą Svarstyklės – diplomatai. Jie dažnai

vengia darbo, jiems būtina formuoti patvarius idealus.

Skorpionas. Vienas stipriausių zodiako ženklų. Šie vaikai turi stiprią

valią ir patvarią psichiką. Jiems patinka dirbti ir nugalėti, jie nemoka

trauktis, paprastai ne pagal metus išsivystę.

Šaulys. Vaikai dievina sportą ir gyvūnus, sėdėti namuose jiems

nuobodu. Jie nuoširdūs ir kalbūs, turi humoro jausmą ir nelinkę atsiduoti

bevaisėms godoms ir svajonėms jau ankstyvoje paauglystėje. Nekenčia

neteisybės ir melo. Mėgsta mokyklą ir gerai mokosi. Kartais jiems

pritrūksta atsidavimo ir stropumo. Gimę po Šaulio ženklu jaučia vidinį

poreikį tikėti. Šaulio charakteryje humanizmas

nugali dogmatizmą,

sulaužydamas bet kokius apribojimus. Jiems būtina suteikti kuo daugiau

laisvės. Mėgsta ekstravagantiškumą; išminties jiems dažnai pritrūksta.

Ožiaragis. Nuo mažumės orūs, savarankiški, anksti suvokia, ko nori.

Garbėtroškos ir nepaprastai gerai mokosi, nors ir lėtai viską atlieka.

Nemėgsta triukšmingų vaikiškų žaidimų, dėmesingi, stropūs. Draugų

ožiaragiai mažai turi, dažnai vieną, bet ištikimą. Griežtai prisilaiko

šeimos saitų ir tradicijų.

Vandenis. Unikalūs vaikai. Jie mąsto ne taip kaip eiliniai. Anksti

pareiškia filosofinį požiūrį į gyvenimą, galva pilna nepaprastų idėjų.

Protingi, energingi, siekia kuo daugiau pažinti. Kartais be pusiausvyros,

mėgsta pripažinimą ir pagyrimus, ir kompaniją, ir vienatvę. Linkę į

pramogas. Išradingi, taktiški ir gali priimti kompromisą, bet daro tai, ko

jiems reikia. Sunkiai pakelia bausmes. Su jais reikia bendrauti kaip su

lygiais, švelniai vadovauti ir kreipti.

Žuvys. Juos nelengva suprasti, dažnai kinta jų nuotaika, tačiau jie

nuoširdūs ir jais galima pasitikėti. Jiems reikalinga suaugusių parama ir

pripažinimas. Daugelis mieliau bendrauja su suaugusiais, o ne su vaikais

dėl savo ankstyvo brendimo ir dvasinės gyvenimo sampratos. Žuvys iš visų

Zodiako ženklų jautriausios. Su šiais vaikais būtinas ypatingas taktas,

švelnumas ir pripažinimas, kad jie pasitikėtų savimi.

Astrologija ir sveikata

Astrologinė medicina – tai nuo senovės laikų naudotas diagnozavimas ir

ligų gydymas pagal horoskopus. Zodiako ženklai siejami su tokiomis kūno

dalimis:

Avinas – galva, veidas;

Jautis – gerklė, kaklas;

Dvyniai – pečiai, dilbiai, riešai;

Vėžys – skrandis, plaučiai;

Liūtas – nugara, širdis;

Mergelė – apatinė pilvo dalis, žarnynas;

Svarstyklės – inkstai, nervai;

Skorpionas – paslėpsniai, stuburas;

Šaulys – dubuo, sąnariai;

Ožiaragis – keliai, oda, skeletas;

Vandenis – blauzdos, raumenys, kulkšnys;

Žuvys – pėdos, pirštai.

Avinas. Tipiškas avinas yra geros sveikatos ir mažai kreipia dėmesio į

įvairius ligų simptomus, mano, kad ignoruodamas juos, jis išvengia ligų, ir

jos pačios praeina. Nelabai pasikliauja gydytojais ir įsitikinęs, jog žino

daugiau už juos. Avinai – kraštutinumų žmonės. „Aš arba jaučiuosi labai

gerai, arba esu kritinėje išsekimo būklėje“, – taip gali apie save pasakyti

moteris, gimusi po šiuo ženklu. Avinas nemėgsta vaikščioti pas gydytojus

ypač stomatologus. Jiems labai reikalinga dieta, daugiau daržovių ir

vaisių. Aktyvūs ir nenuoramos, Avinai dažnai dirba tol, kol visai išsenka.

Avinas turi kontroliuoti savo emocijas, netūžti neįtemti veido raumenų,

vengti persivalgymo, besaikio alkoholio vartojimo. Avinas – sveikatos

ženklas ir, protingai gyvendamas, šio ženklo žmogus gali išsaugoti jaunystę

ir jėgas ilgam.

Jautis. Silpna jaučio vieta – gerklė. Jiems dera pasitikrinti pas

laringologą ir dėvėti šiltą šalį. Apskritai Jaučiai sveiki ir energingi,

patvaresni už Avinus; o jei nesugaluoja, nemėgsta apie tai kalbėti. Jaučiai

– kantrūs pacientai, lengviau už kitus iškenčia skausmus ir nepatogumus,

tiksliai ir skrupulingai vykdo gydytojų nurodymus. Jie stiprūs ir tvirtai

suręsti. Vyrai Jaučiai dažniausiai vyriški ir plačiapečiai, moterys –

stiprios, aukštos, turi gerus plaukus ir odą. Jučiai linkę pilnėti, jiems

būtina dieta ir aktyvus gyvenimas.

Dvyniai. Jų problema – nemiga. Dvyniai sunkiai atsipalaiduoja, ypač

išvargę. Jie patvarūs, gerai sudėti, turi ilgas rankas ir kojas, jautrią ir

sausą odą, nelinkę pilnėti, dažnai šąla ir persišaldo, kartais būna

alergiški vaistams ir maistui nežiūrint polinkio į respiratorinius

susirgimus, jie sveiki, nelinkę persivalgyti ir nepiktnaudžiauja alkoholiu.

Dvyniams būtina išmokti atsipalaiduoti, norint išvengti nemigos ir nervų

ligų.

Vėžys. Mėgsta gerai pavalgyti, turi polinkį pilnėti, neatsispiria

saldumynams, ypač brandžiame amžiuje, nemėgsta sporto. Vaikystėje paprastai

perserga visomis vaikiškomis ligomis. Vėžiai sunkiai ištveria skausmą, jie

turi labai jautrią nervų sistemą. Vėžys – nuotaikos žmogus, depresijos

momentu lengvai suserga, neatsparus. Jam būtina daugiau judėti ir

sportuoti, kasdien daug vaikščioti.

Liūtas. Tipiškas liūtas sveikas ir patrauklus, gerai atrodo, net jei

blogai jaučiasi. Liūtų rausvi skruostai ir blizgančios akys. Būdami

stiprios natūros, jie greitai pasveiksta. Pagal Zodiaką veikliausi žmonės,

todėl dažnai pervargsta. Mėgsta sportą ir judrų gyvenimą, tiesa, mėgsta ir

pavalgyti, išgerti, rūkyti, bet nesunkiai atsispiria pagundoms.

Mergelė. Po mergelės žvaigždynu vyrai gimsta sveiki. Jiems dera

pasirūpinti dieta, nes Mergelės žvaigždynas susijęs su virškinimo traktu.

Tipiški šio ženklo atstovai – vidutinio ūgio. Jie dažniausiai nemėgsta

sporto, nelinkę gaišti laiką kruopštumo reikalaujantiems darbams. Mergelės

retai serga, o jei lankosi pas gydytojus, tai dėl silpnosios vietos – nervų

ir skrandžio. Mergelėms būtina vengti sunkaus maisto ir stiprių stresų.

Svarstyklės. Jos pasižymi atsparumu ligoms. Pagrindiniai jų priešai –

šaltis ir drėgmė. Turi polinkį į radikulitą ir reumatą. Svarstyklių vyrai

paprastai gražūs, liekni, aukšti. Moterys – grakščios, didelėmis akimis,

jautriomis lūpomis ir banguotais plaukais. Sirgdamos pageidauja rūpesčio,

dėmesio, užuojautos, linkusios simuliuoti. Svarstyklėms būtina mankšta.

Skorpionas. Jis sveikatos atžvilgiu laiko save likimo šeimininku.

Skorpionai stiprūs, stambių kaulų, su išsivysčiusiais žandikauliais,

plačiais antakiais, šaltomis akimis. Mėgsta pavalgyti ir išgerti.

Nepasitiki gydytojais, stengiasi nepastebėti savo ligų. Kantrūs ir

ištvermingi, labai atsparūs ligoms. Jie ilgai gyvena.

Šaulys. Šauliai itin rūpinasi savo sveikata, kad galėtų aktyviai

gyventi. Dažniausiai tai sportiški žmonės, metų našta daro juos oresnius,

tačiau nesuglebusius ir neištižusius. Jiems įprastas sveikas gyvenimo

būdas. Šauliai geria saikingai, anksti gulasi.išlaiko pusiausvyrą, nors

dirba labai daug.

Ožiaragis. Su metais Ožiaragis įgyja jėgų. Jie ištvermingi, labai

atsparūs ligoms, turi savisaugos instinktą. Dažniausiai tai liekni žmonės

su stipriu skeletu. Vyrų akys it iškaltos iš akmens, moterų – didelės

išraiškingos.

paprastai pesimistai, dažnai pasiduoda depresijai,

juos kankina problemos, kurios nieko nereiškia kitiems. Tas kenkia jų

sveikatai. Ožiaragiams būtina kruopšti savikontrolė, sveika gyvensena.

Jiems reikia išmokti pamiršti nemalonumus darbe, o išėjus iš įstaigos

mažiau reikalauti iš draugų, artimųjų.

Vandenis. Zodiako sistemoje Vandeniai ilgaamžiai. Jie protingai,

filosofiškai įvertina visus pliusus ir minusus. Klasikinis Vandenis –

stotingas, gerai sudėtas, žavingomis, pilkomis akimis, šviesiaplaukis.

Mėgsta medžioklę ir sportą, prisilaiko rėžimo. Jam kenkia rūkymas.

Žuvys. Žuvų žmonės jautrūs, dažnai silpni ir trapių kaulų, jų

pažeidžiamiausios vietos – kojos, dažnai išsisuka ar nusimuša kojas,

sušlapę peršąla. Kita silpna jų kūno vieta – akys. Jiems nedera pervarginti

akis, reikia lankytis pas okulistą. Labiau negu kiti zodiako ženklai linkę

į mistiką. Juos lengva įtikinti. Žuvims veiksminga teigiama savitaiga.

Karjera

Avinas. Mėgsta naujoves įdomias ir nežinomas. Jų devizas: Visa, kas

sunku, turi būti atlikta tuojau pat“. Negali sėdėti sudėjęs rankas,

entuziastingai imasi visko, kas nauja ir jaučiasi laimingas, atlikdamas bet

kurį darbą ir įgydamas autoritetą. Jam patinka ir sekasi vadovauti. Avinai

geri chirurgai, karo vadai, jurisprudencijos žinovai. Tai intelekto

ženklas. Daugelis Avinų – talentingi rašytojai ir aktoriai. Su pasisekimu

gali dirbti žurnalistikoje, radijuje, televizijoje, visuomeninių santykių

srityje, nepakenčia vienodo, monotoniško darbo. Pradėtą darbą jiems

užbaigti pritrūksta kantrybės.

Jautis. Siekia kūrybiškai pasireikšti ir materialiai apsirūpinti.

Retai keičia pasirinktą veiklą. Tarp Jaučių daug iškilių muzikantų,

aktorių. Tai puikūs biznieriai, kantrūs ir metodiški. Jie pamažu, tačiau

tvirtai kopia į tobulybę. Juos vertina ir gerbia kolegos. Jaučiai gerai

susitvarko su skaičiavimų reikalaujančiu darbu. Myli žemę ir dažnai

pasirenka žemdirbio profesiją. Jie imlūs darbuotojai. Konservatyvūs ir

nemėgsta naujovių.

Dvyniai. Energingi, jų sprendimai momentalūs, jiems tinka bet kuri

veikla, reikalaujanti intelekto ir greitos reakcijos. Jie puikūs technikai

ir juvelyrai, dantistai. Dvyniai nepakenčia rutinos ir jaučiasi gerai,

turėdami laisvę. Gabūs kalboms, poezijai, menui. Gimusieji po šiuo ženklu

iškalbūs, gali dirbti prekyboje. Nemėgsta kritikos. Turi savo nuomonę ir

savo požiūrį į darbą, išradingi, dažnai sugalvoja naujus darbo metodus.

Erzina juos aplaidumas ir nevalyvumas.

Vėžys. Daugelį Vėžių patraukia pramonė, namie jie puikiai gamina

patys. Vėžiui rūpi namai. Moterys gimusios po Vėžio ženklu, būna gabios

dekoratorės ir namų interjero dizainerės, puikios motinos ir pedagogės.

Joms tinka darbas su vaikais. Vėžiai kruopštūs ir darbštūs. Tarp Vėžių yra

kūrybingų žmonių. Jų turtas – grožis. Viskas aplinkui pražysta bendraujant

su tais žmonėmis. Vėžys – nuotaikos žmogus ir turėtų rinktis tokį darbą,

kuris jam malonus.

Liūtas. Siekia valdyti pasaulį (Napoleonas, Musolinis, F.Kastro). Jis

nesitenkina būti „už scenos“ ir gali dirbti negailėdamas jėgų. Pamėgta

veikla – teatras. Liūtams visas gyvenimas didelė scena. Jie turi kūrybinę

gyslelę ir kūrybinį požiūrį į visas gyvenimo problemas. Jiems gimsta

originalių idėjų. Liūtams tinka visuomeninis ir organizatorinis darbas

visur, kur reikia glaudžiai bendrauti

su žmonėmis.

Mergelė. Pagrindiniai jos bruožai – punktualumas, analitinis požiūris,

blaivus mąstymas. Pirmenybę teikia tiriamajam ir redaktoriau darbui. Mažai

daro klaidų, už viską jaučia atsakomybę. Nebijo juodo darbo ir dažnai

kritikuoja kitus. Pasirenkant darbui Mergelę, reikia įvertinti jos kritinį

protą, tikslumą, stropumą ir pareigingumą.

Svarstyklės. Siekia taikos ir harmonijos, daugelis tampa diplomatais,

bažnytininkais, advokatais. Svarstyklių gyvenime svarbus vaidmuo tenka

grožiui – po šiuo žvaigždynu gimė daug aktorių ir dailininkų. Labiausiai

paplitęs užsiėmimas – teisė. Svarstyklių žmonės patrauklūs, lengvai

bendrauja su kitais, tačiau aplinka juos ypatingai veikia. Jie negali

dirbti purvinoje ir nervingoje aplinkoje. Jeigu darbo aplinkybės suveda su

žemesnio lygio žmonėmis, būna nelaimingi.

Skorpionas. Gimę po šiuo žvaigždynu taip skiriasi viens nuo kito, kad

sunku nustatyti bendrą jų interesų liniją. Jiems patinka sudėtingas darbas,

reikalaujantis daug jėgų ir vaizduotės, vyriškumo ir valios, pavyzdžiui,

mokslinis – tiriamasis darbas chemijos, technikos ir fizikos

laboratorijose, taip pat chirurgija ir psichologija. Tarp jų daug

sportininkų, nes tai jėgos ženklas. Bet kuriuo atveju jie darbštūs ir

atkaklūs, turi gerą atmintį, mokymasis jiems teikia džiaugsmą.

Šaulys. Filosofiška, inteligentiška, santūri natūra. Visą gyvenimą

stengiasi ką nors nauja sužinoti. Po šiuo ženklu gimė daugelis filosofų ir

mąstytojų (Spinoza, Floberas). Šauliai mėgsta gyvūnus, dažnai būna

veterinarais. Daugelis pasirenka lektoriaus ar dvasininko darbą. Mėgsta

laisvę, keliones, dažnai kaičia gyvenamą vietą.

Ožiaragis. Ožiaragis – tai darbo arklys Zodiake. Laikosi visuomenės

nuostatų. Viską daro iš pagrindų, atkakliai siekia tikslo. Po šiuo ženklu

gimė daugelis biznierių ir finansininkų. Kruopštiems ir uoliems Ožiaragiams

sekasi technika ir amatai, architektūra, jie geri inžinieriai, ypač

mechanikai ir elektrotechnikai. Sunkiai sutaria su bendradarbiais dėl savo

smulkmeniškumo ir bekompromisiškumo. Ožiaragiams svarbu sėkmė, jie nemėgsta

keisti profesiją.

Vandenis. Gali būti lėtokas, bet lengvai įsisavina bet kokią

profesiją. Vandeniai išradingi, turi gerą skonį, daugelis artistinius

gabumus. Jie kaip magnetas, tokie patrauklūs. Vandeniui reikia vengti

rutinos, monotoniško darbo. Vandenio sritys – visuomeninis darbas,

politika, mokslas. Vandeniams dera naudotis tiekiamomis jiems galimybėmis

ir šansais, ir nieko neatidėti tolimai ateičiai.

Žuvys. Jų ženklas – į priešingas puses plaukiančios žuvys. Tai jų

natūros raktas. Vienu atveju Žuvys siekia užsibrėžto tikslo, kitu atveju –

svajingos ir artistiškos. Žuvų gyvenime didžiulis vaidmuo tenka menui. Tie

žmonės turi nuostabią pasaulėjautą ir jautrią intuiciją. Jie gali būti

puikūs gydytojai, ypač psichiatrai, mokytojai, visuomeniniai veikėjai,

puikiai prisitaiko prie aplinkos, kruopštūs, pareigingi, protingi.

Mūsų būstas

Avinas. Nors renkasi audringo gyvenimo būdą ir avantiūras, nors mielai

gyvena dideliame mieste greta pramoninių objektų, siekia turėti nuosavą

namą, kuriame galima atsiskirti ir pasiilsėti. Mėgsta švelnų klimatą ir

namus su neįprastu išplanavimu.

Jautis. Nori turėti daug žemės ir namą, panašų į tvirtovę, esantį

tyliame pakraštyje, toliau nuo kelio. Mėgsta viską perdirbti savo rankomis,

meistrauti.

Dvyniai. Nenuoramos, mėgsta įvairovę, dažnai keičia gyvenamą vietą,

dievina visa, kas nepaprasta ir ekstravagantiška. Kambaryje –

prieglobstyje, kur galima kelias valandas pailsėti, jiems ypač reikia oro

gausos. Mėgsta pirkinius. Kartais nereikalingus, – dažnai įsiskolina.

Vėžys. Vertina komfortą, mielai renkasi senovišką namą (švelnaus

klimato vietovėje), kurio centras virtuvė. Mėgsta pirkti visą, kas

geriausia, nusimano apie tai ir nevertina ekstravagantiškumo.

Liūtas. Mažame bute jaučiasi kaip narve, jam būtinas erdvus namas,

mėgsta ryškias spalvas. Pirmumą teikia mūriniam namui su židiniu, didele

virtuve ir prabangiais daiktais.

Mergelė. Praktiška ir mėgsta vienatvę. Renkasi miesto pakraštyje namą

su visais patogumais ir sodu. Su kaimynais nebendrauja, vertina

antikvarinius daiktus, apdailą iš plytų ir akmens. Žino pinigų vertę ir

visada baiminasi permokėti.

Svarstyklės. Mėgsta gyvenimą dideliame mieste ir draugų aplankymus.

Išsiskiria skoniu ir vertina grožį. Patinka sodas ir gėlės.

Skorpionas. Jo namas – tvirtovė, šeima – pasididžiavimo objektas.

Namas išsiskiria individualumu, atspindinčiu jo individualybę. Mėgsta

turėti žemės apink namą, šešėlinę gatvės pusę.

Šaulys. Brangina laisvę, orą, atvirą erdvę. Dievina saulę, užmiesčio

namus, nebendrauja su kaimynais.

Ožiaragis. Jam imponuoja namas su istorine praeitimi. Nemėgsta

triukšmo ir bruzdos. Dievina pirkinius, bet nepraranda dėl to galvos.

Vandenis. Vandenis – labai vertina šiuolaikišką gero skonio būstą iš

stiklo ir betono, su dideliu plotu ir įvairiomis dirbtuvėmis.

Žuvys. Žuvys – mėgsta erdvius pastelinių spalvų namus netoli

vandenviečių. Domisi kaimynais. Persikėlimas į naują namą sužadina joms

akstiną įsigyti ekstravagantiškų daiktų.

Laisvalaikis

Avinas. Platus domėjimosi spektras. Stabdo jį tik laiko stoka. Labiau

vertina aktyvų poilsį, keliones, ypač į egzotines vietas. Mėgsta

išradinėti, meistrauti, sportuoti.

Jautis. Privalumą teikia muzikos vakarams, linksmybėms, juokui.

Nepailstantis darbininkas, kuriantis aplink save grožį, pavyzdžiui,

puoselėja sodą. Mėgsta meistrauti, rūpestingas šeimininkas, geras virėjas,

dažnai priiminėja draugus. Dažniausiai paplitęs hobi – tapyba, muzika.

Dvyniai. Dievina nuotykius ir permainas, keliones į užsienį, lengvai

susipažįsta ir užveda meilės romanus, mėgsta pramogas, daug rašo ir kuria

poeziją.

Vėžys. Jo devizas: „Geriausia namie“. Labiau vertina poilsį nuosavoje

viloje prie ežero ar ant jūros kranto. Plaukioja, slidinėja vandens

slidėmis, mėgsta senovę, neretas kolekcionuoja pašto ženklus. Svetingas,

bet dažnai trokšta atsiskirti, mėgaujasi knygomis apie nerealius dalykus ir

muziką.

Liūtas. Visuomet dėmesio centre, nemėgsta vienatvės. Jam patinka

ištaigingi kurortai, viešbučiai, vakarienės prie

žvakių su šokiais,

vakarėliai ir teatras. Pramogauja ir užmezga romanus.

Mergelė. Neafišuoja savo pomėgių, mėgsta paprastumą. Jai nerūpi

brangūs kurortai. Mergelė tenkinasi gražiu gamtos kampeliu. Mėgsta

keliauti.

Svarstyklės. Joms kaip oras reikalingi malonumai ir pramogos. Hobi

dažnai susijęs su menu – opera, daile. Svarstyklės turi puikų skonį.

Daugelis moterų Svarstyklių mėgsta rengtis ir gali per dienų dienas lankyti

parduotuves.

Skorpionas. Vienas iš aktyviausių Zodiako ženklų. Mėgsta sportą, ypač

rizikingą: futbolą, ledo ritulį. Geriausiai pailsi prie vandens telkinių.

Sunkiai užmezga naujas pažintis, nori ilsėtis tyloje, be žmonių vietoje,

kur galima pamąstyti ir paskaityti.

Šaulys. Turi nuostabų sugebėjimą atostogas paversti švente, daug

keliauja, gilina žinias ir filosofuoja, sportuoja, mėgsta būti tarp žmonių.

Ožiaragis. Atkaklus darbuotojas, net per atostogas susiranda reikalų.

Mėgsta ištaigingus kurortus, kuriuos gali lankyti kiekvienais metais, senų

draugų ir šeimos kompanijas, domisi istorija kolekcionavimu. Geriausias

poilsis – nuosavame būste prie židinio su draugais.

Vandenis. Draugystės klubų ir žmogiško bendravimo, plačiąja šio žodžio

prasme, ženklas. Vandenis visada tarp žmonių, dirba visuomeninį darbą, jo

tikslai ir pomėgiai įvairūs: fotografija, tapyba, modeliavimas. Viską

mėgsta daryti savo rankomis, keliauja ir skaito knygas apie istoriją,

geografiją, ekonomiką ir visuomeninius mokslus.

Žuvys. Visas jų gyvenimas – augimo procesas. Turi poreikį kūrybiškai

pasireikšti, mėgsta ir draugus, ir vienatvę. Tuos poreikius tenkina

laisvalaikiu. Žuvys labai jautrios aplinkinių nuotaikai, todėl draugus

turėtų rinktis labai apdairiai. Mėgsta ne tiktai ramų stebėjimą ir

apmąstymus, bet ir gerą muziką ar šokius.

Rytietiškas japonų Horoskopas

Pagal kalendorių, priimtą Japonijoje ir kitose Rytų šalyse, per 12-kos

metų ciklą kiekvieni metai praeina po kokio nors gyvūno ženklu. Žmogus,

gimęs konkrečiais metais, gauna įgimtų savybių, darančių įtakos jo likimui.

Toks kalendorius Rytuose labai populiarus. Kiekvieno ženklo

charakteristikos gale išvardintos trys žmonių grupės: a) idealiai tinka

Jums į draugus ir gyvenimo palydovus; b) daugiau ar mažiau tinka; c)

visiškai jums netinka, diametraliai priešingi ir gali atnešti jums nelaimę.

Kiaulė

Beždžionė Gaidys Šuo (Šernas) Žiurkė Jautis

1920 1921 1922 1923 1924 1925

1932 1933 1934 1935 1936 1937

1944 1945 1946 1947 1948 1949

1956 1957 1958 1959 1960 1961

1968 1969 1970 1971 1972 1973

1980 1981 1982 1983 1984 1985

1922 1993 1994 1995 1996 1997

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Triušis Avis

Tigras (Katinas) Drakonas Gyvatė Arklys (Ožka)

1926 1927 1928 1929 1930 1931

1938 1939 1940 1941 1942 1943

1950 1951 1952 1953 1954 1955

1962 1963 1964 1965 1966 1967

1974 1975 1976 1977 1978 1979

1986 1987 1988 1989 1990 1991

1998 1999 2000 2001 2002 2003

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beždžionė. Tai prieštaringi žmonės. Protingi, apsukrūs, išradingi,

originalūs ir lengvai išsprendžia sudėtingiausias problemas. Beveik nėra

tokios veiklos, kurioje jie negalėtų pasireikšti. Tačiau galima atitraukti

jų dėmesį ir pakeisti jų nuomonę.jie viską nori atlikti tuojau pat, tą

pačią minutę. Nelengva kliūtis jiems gali sugadinti nuotaiką, sutrikdyti

planus. Daugelis jų pasižymi neryžtingumu naujovėms, temperamentingu

staigumu, bet ir atlaidumu. Moka priimti sprendimus, remdamiesi sveika

nuovoka. Gali tapti įžymybėmis.

a) Drakonas, Žiurkė

b) Triušis, Avis, Šuo, Beždžionė.

c) Gyvatė, Kiaulė, Tigras.

Gaidys. Gilūs mąstytojai. Atsidavę darbui. Stengiasi atlikti gerai kad

ir neįveikiamą užduotį ir labai kremtasi nepasisekus. Kartais šiek tiek

ekscentriški, ne iš karto suranda bendrą kalbą su kitais. Visada įsitikinę

savo teisumu ir kartais iš tiesų būna teisūs. Dažnai vieniši ir užsidarę.

Nors ir atrodo ryžtingi, bet yra nedrąsūs. Planus išpuoselėja, tačiau

nerealizuoja. Ūmai pereina iš jautrumo būsenos į abuojumą. Jų gyvenimui

būdinga sėkmių ir nesėkmių kaita. Gali būti egzotiški, tačiau perdėm

atviraširdžiai, pasiryžę beviltiškiems ir drąsiems veiksmams. Visada

įdomūs.

a) Jautis, Gyvatė, Drakonas.

b) Žiurkė, Gaidys, Šuo, Triušis.

c) Tigras, Arklys, Beždžionė, Avis, Kiaulė.

Šuo. Turi pačių žmogiškiausių savybių – ištikimi, sąžiningi, įteikia

pasitikėjimą tuo, kad išsaugoja paslaptis. Tačiau šiek tiek egzotiški,

ekscentriški ir neapsakomai užsispyrę. Turtų nesiekia, bet pinigų visada

turi. Gali būti emociškai šalti, mažai bendrauja. Į daug ką žiūri

kritiškai, garsėja aštriu liežuviu. Žino, dėl ko kovoja, visada palaiko

teisybę. Reikalus tvarko iki galo ir paprastai nugali. Jie būna geri

vadovai.

a) Arklys, Tigras, Triušis.

b) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Šuo, Kiaulė.

c) Drakonas, Avis.

Kiaulė (Šernas). Šiuos žmones išskiria narsumas ir sugebėjimas

aukotis. Visa ko imasi, daro energingai. Pripažįsta tik tiesų kelią,

nežinodami atsitraukimo. Labai sąžiningi ir vyriški. Su kitais sunkiai

susidraugauja, tačiau tikriems draugams ištikimi iki gyvenimo pabaigos,

nepalikdami bėdoje. Nekalbūs, bet labai žingeidūs, daug skaito, gerai

informuoti. Greitai supyksta, bet nemėgsta ginčų ir prieštaravimų. Geri ir

dėmesingi mylimiems, o šeimoje stengiasi greit likviduoti visus konfliktus,

kai jų pasitaiko. Prieš sudėtingas problemas niekada nenuleidžia rankų,

nors elgiasi momentinio potrūkio vedini.

a) Triušis, Avis.

b) Žiurkė, Tigras, Jautis, Drakonas, Gaidys, Šuo, Kiaulė.

c) Gyvatė.

Žiurkė. Gimę po šiuo ženklu yra malonios išvaizdos, patrauklūs,

darbštūs. Neišlaidūs, mėgsta taupyti pinigus.užmiršti taupumą jie gali tik

kuo nors susižavėję arba pagauti didelio jausmo. Dosnūs tik tiems, kuriuos

myli. Pedantiškai tvarkingi. Daug kam atrodo nelogiški. Garbėtroškos.

Paprastai jiems sekasi ir jie pasiekia, ko geidžia. Nemoka valdytis ir

lengvai įsiutinami. Sąžiningi ir atviri, bet daugelis jų nevengia

pakalbėti.

a) Drakonas, Beždžionė, Jautis.

b) Gyvatė, Tigras, Šuo, Kiaulė, Žiurkė.

c) Arklys.

Jautis. Tie žmonės kantrūs, nekalbūs, kelia pasitikėjimą. Tačiau

kartais gali būti ir ekscentriški, lengvai įniršta. Tokiais momentais

patartina jų vengti – Jaučio įniršis nežino ribų. Paprastai nekalbūs,

susižavėję tampa iškalbingi. Jų puikūs protiniai fiziniai duomenys. Turi

lengvo charakterio žmogaus vardą, tačiau dažnai parodo užsispyrimą –

nemėgsta prieštaravimų. Kai kurie į meilę žiūri kaip į sportą, dėl to su

artimaisiais kyla daug nesusipratimų.

a) Gyvatė, Gaidys, Žiurkė.

b) Drakonas, Triušis, Beždžionė, Kiaulė, Jautis.

c) Avis.

Tigras. Šio ženklo žmonės jautrūs, linkę į apmąstymus, bet būna

irzlūs. Paprastai yra gerbiami, bet dažnai konfliktuoja su vyresniais arba

viršininkais. Dažnokai priima neapdairius sprendimus arba pavėluotai daro

teisingas išvadas. Šiaip tai vyriški ir stiprūs žmonės, dėl to vertinami.

a) Arklys, Drakonas, Šuo.

b) Žiurkė, Jautis, Triušis, Tigras, Avis, Gaidys, Kiaulė.

c) Gyvatė, Beždžionė.

Triušis. Ryškios asmenybės, talentingi ir garbėtroškos. Dorybingi,

santūrūs, pasižymi nepriekaištingu skoniu. Sukelia visuotinį pasigerėjimą

ir pasitikėjimą. Materialiai jiems sekasi. Šie žmonės mėgsta „padantinėti“

kitus, tačiau taktiškai ir nepiktai. Švelnūs tiems, kuriuos myli, tačiau

prie artimiausių giminių retai prisirišę. Beveik niekada neįniršta, turi

puikių dalykinių savybių. Sąžiningi ir pareigingi, nors kartais būna

pedantiški, kartais linkę į melancholiją. Gali tapti puikiais lošėjais,

tačiau lošia retai, kadangi yra konservatyvūs, apdairūs.

a) Avis, Kiaulė, Šuo.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas.

c) Gaidys.

Drakonas. Šio ženklo žmonės yra geros sveikatos, energingi, lengvai

sujaudinami, kartais užsispyrę ir šiurkštūs. Sąžiningi, emocingi, ryžtingi,

jais galima pasitikėti. Atviri, ir jų nuomonė visada pagrysta. Gabūs.

Nemėgsta skolintis pinigų ir sakyti kalbų. Linkę būti minkštaširdžiais ir

dažnai leidžiasi valdomi, bet neilgam. Jie greitai atsikrato savo klaidų.

Šeimą sukuria labai jauni arba apskritai nesukuria. Naudojasi aplinkinių

mele.

a) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys.

b) Tigras, Arklys, Avis, Kiaulė, Drakonas.

c) Šuo.

Gyvatė. Sudėtingi žmonės, iš prigimties protingi, nekalbūs. Nors jų

reikalai visada puikiai klostosi, jie dažnai būna šykštūs. Kartais

egoistiški ir garbėtroškos. Tačiau gali aktyviai padėti tiems, kuriems

mažiau sekasi. Dažnai perlenkia lazdą netikėdami kitų samprotavimais ir

pasitikėdami tik savimi. Ryžtingi ir tikslo siekiantys, Skausmingai

pergyvena savo nesėkmes. Atrodo ramūs, bet karštos natūros.Paprastai

pasižymi tiek vidiniu, tie išoriniu patrauklumu, dėl kurio, būdami šiek

tiek lengvabūdiški, sukomplikuoja šeimyninius santykius.

a) Jautis, Gaidys.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas, Gyvatė, Arklys, Avis.

c) Tigras, Kiaulė.

Arklys. Visų mėgstami. Yra linksmo būdo, sugeba naudotis pinigais.

Protingi įžvalgūs. Nors kartais daug kalba, viskas jiems gerai klostosi.

Atkreipia į save dėmesį ryškias drabužiais arba nevaržomu elgesiu.

Pasitikintys, žino savo vertę ir

(vyrai) moterims. Tam, kas

jiems paranku, negaili pastangų ir jausmų, bet tarnybos reikaluose

nepersistengia. Mėgsta pramogas, dideles sueigas ir puikuotis dėmesio

centre. Labai priklausomi ir retai įsiklauso į kitų patarimus.

a) Tigras, Šuo, Avis.

b) Drakonas, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys, Kiaulė.

c) Žiurkė.

Avis (Ožka). Šio ženklo žmonės apdovanoti gabumais dailiesiems menams.

Iš pirmo žvilgsnio jiems pasiseka geriau, negu kitiems. Tačiau, būdami

drovūs ir linkę į pesimizmą, sunkiai priima savarankiškus sprendimus.

Dažniausiai jie religingi. Retai kada būna vadais. Jie pasižymi

gražbylyste, tačiau savo įsitikinimus apgina ir mėgsta savo veiklą. Turi

pakankamai pinigų, vertina patogumus. Galvoti, nuolaidūs, geranoriški, turi

gerą skonį.

a) Triušis,Kiaulė, Arklys.

b) Tigras, Drakonas, Gyvatė, Avis.

c) Jautis, Šuo.

Pranašystės pagal ženklų metus

ŽIURKĖS METAI. Taupykite. Tie metai palankūs konservavimui, virimui,

pirkimui į kreditą, paskoloms, įdėjimams. Jie atrodo geri finansiniu

požiūriu, tačiau turi savyje nuskurdimo grėsmę kitais metais. Politikoje

galimi netikėtumai – apkaltinimų ir pasmerkimų metai. Palankūs literatūrai.

Jeigu Jūsų vaikas gimė Žiurkės metais, jis bus laimingas, jeigu tai įvyko

vasarą.

Žiurkė. Ji bus apsaugota. Laimė lydės tiek veikloje, tiek meilėje.

Jeigu ji parašys romaną, lai pristato leidėjui iki metų pabaigos.

Jautis. Metai jam visokeriopai palankūs. Turi tuo pasinaudoti, kad

sutaupytų pinigų.

Tigras. Jis apie ateitį gali tik mąstyti. Tie metai pasirodys jam

nuobodūs ir nieko neatneš.

Triušis. Tegul veiklos imasi atsargiai ir nepasitiki draugais. Tie

metai gali tapti jam išdavystės metais.

Drakonas. Jam palankūs metai. Gali jais pasinaudoti finansiškai.

Palinkėkim jam žiurkės meilės.

Gyvatė. Per daug audringi metai. Gyvatei bus nelengva, nors ji tokia

išmintinga…

Arklys. Jam blogi metai. Žiurkė kaip įmanydama stengiasi pakenkti jam.

Patartina būti atsargiam kaip darbuose, taip ir meilėje.

Avis. Tegul pasilieka kaime ir pasikliauja kitų santaupomis, kadangi

pati nesugeba sutaupyti.

Beždžionė. Jai nuostabūs metai. Viskas pasiseks. Jeigu kokia nors

Žiurkė įsimylės ją, Beždžionė jausis be galo laiminga.

Gaidys. Atsargiai! Jei padarysite kitam bloga, blogis bumerangu sugrįš

pas jus.

Šuo. Nesiims bet kokios veiklos, neatspindinčios aukščiausio siekio.

Nuobodžiaus.

Kiaulė. Jai puikiai seksis. Gali susitikti asmenį, vertą meilės.

Žiurkės metai – jai gero prieaugio metai.

JAUČIO METAI. Dirbkite kiek tik leidžia jėgos. Kultivuokite savo sodą,

pirkite fermą, gerinkite tą, kurią turite. Politiniame gyvenime beveik

diktatūra. Laimi konservatoriai. Metai palankūs žemės ūkiui. Nebus nei

krušos, nei sausros, nei drėgmės. Gimusiam žiemą Jaučiui darbų našta

lengvesnė. Palinkėsime jūsų mažajam Jaučiui gimti nuo lapkričio iki kovo.

Žiurkė. Ji gerai elgėsi taupydama praėjusiais metais, nes prakaituoti

nemėgsta.

Jautis. Puikūs metai. Jo darbas turės atpildą. Apturės valdžią ir

pasitikėjimą. Tegul nedelsia sukurti šeimą, jei dar nevedęs.

Tigras. Patys blogiausi jam metai. Patartina niekuo rimtu neužsiimti –

mažiau bus rizikos.

Triušis. Prisitaikęs diplomatiją, Triušis išsikapstys iš nepalankios

situacijos be nuostolių sau.

Drakonas. Jeigu juo per daug pasitikima, jaučiasi blogai. Tačiau bus

pakankamai tvirtas, kad pasipriešintų

tam.

Gyvatė. Šiais metais ją ima tingulys. Lai palaukia, kol jie praeis.

Arklys. Geri metai meilei, neapvils ir veikla.

Avis. Labai blogi metai. Tegul meilės kaimui nepraranda, bet žemės

darbai klosis sunkiai.

Beždžionė. Viskas gerai einasi. Ji pasinaudos tarpininkais ir išsisuks

iš kritiškos padėties. Jautis bus jai draugiškas.

Gaidys. Jis bus laimingas, vogčiomis pasijuoks, triumfuos… Teks

dirbti, tačiau jis tai moka.

Šuo. Labai blogi metai. Jis organizuos maištą, jeigu reikės, net

revoliucija, ir pats imsis visos rizikos.

Kiaulė. Nors jos ir kritiškas protas, ji prisitaiko. Tačiau geriau

neišvesti jos iš kantrybės.

TIGRO METAI. Tie metai nebus visai ramūs. Įsižiūrėkite į gyvenimo

pakitimus, tačiau būkite atsargūs. Politiniu požiūriu didelės permainos.

Netikėta politinė atomazga. Revoliucija. Karo perspektyva. Katastrofa.

Metai palankūs permainoms, veiklai. Jeigu Jūsų mažasis Tigras gimė tarp

saulėtekio ir saulėlydžio, tai saulė gins jį.

Žiurkė. Ji nesijaučia saugiai, lai užsiima tuo, kas priklauso.

Jautis. Jis bus neramus, įsiutęs, pavojingas. Patartina nesišvaistyti

ragais ir laukti geresnių laikų.

Tigras. Gali daryti, ką geidžia. Jam sekasi. Tegul imasi didingų

darbų. Jis bus apsaugotas.

Triušis. Permainos tik sutrikdytų jo ramų gyvenimo būdą.

Drakonas. Jis taps būdą pasižymėti ir tapti advokatu.

Gyvatė. Gyvenimas vargina. Tačiau iš viso to ji pasimokys.

Avis. Visi užsiėmę, stengdamiesi pakeisti pasaulį, ir užmiršta ją. Jai

liūdna.

Beždžionė. Ji pragyvens tuos metus kaip žiūrovas. Nujaučia, kokia

veikla beprasmiška.

Gaidys. Viskas keičiasi… Kaip sunku… Kaip nemalonu! Kokie nuožmūs

metai!

Šuo. Pagaliau galimybė pasiaukoti! Šuo savo stichijoje. Jis laimingas.

Kiaulė. Pasikeitimai… Ji prisitaiko. O kadangi yra kilniaširdė, rami

– ištveria visus sukrėtimus.

TRIUŠIO (KATINO) METAI. Tie metai tikriausiai bus ramūs. Pailsėkite,

nes metai gali būti audringi. Kvieskitės svečių. Skaitykite, plepėkite prie

ugnelės. Tie metai bus džiaugsmingi diplomatams. Metai, palankūs

teisėtvarkai, justicijai. Vaikas gimęs Triušio metais, bus laimingas ir

ramus, jeigu tai buvo vasara.

Žiurkė. Lai ji būna atsargi. Triušis jos tyko. Reikia neišsiduoti.

Jautis. Neidealu, bet jau geriau. Galima ramiai darbuotis.

Tigras. Tegul pasinaudoja tais metais poilsiui. Triušis jam nepakenks.

Triušis. Kaip malonu kamputyje, tarp draugų, jokių problemų. Norisi

užsiimti tik gerais dalykais.

Drakonas. Triušis netrukdys Drakonui švytėti. Priešingai, tas jį

pralinksmins.

Gyvatė. Ak! Ji pasitenkins užsitarnautu poilsiu ir pagalvos apie

meilę. Ji turės pasisekimą.

Arklys. Geri metai. Meilė, darbas, aukšta kėdė… ir galbūt šiek tiek

politikos.

Avis. Pagaliau ja domisi, kviečia, vertina jos kompaniją! Labai geri

jai metai.

Beždžionė. Ji turės puikių darbų. Metai visapusiškai geri.

Gaidys. Šiek tiek traumuotas ankstesnių metų, jis tebėra atsargus ir

nieko nesiima.

Šuo. Ilsisi. Jis beveik laimingas. Triušis atneš laimę. Jis turi tuo

pasinaudoti ryšiams su artimu žmogumi.

Kiaulė. Viskas būtų gerai, jei neatsiduotų teismo byla. Tegul

pasistengia išvengti jos bet kokia kaina.

DRAKONO METAI. Būkite ambicingi ir veiklūs, ženkite pirmyn. Vieniems –

alinantys metai, kitiems – puikūs, su apdovanojimais – didžiule švente.

Metai palankūs pergalėms kare arba kokioje nors kitoje srityje, pavyzdžiui,

politikoje. Tačiau tos pergalės dažniausiai iliuzorinės. Jeigu Jūsų vaikas

gimė šiais metais, nesibaiminkite dėl to, būkite atsargūs tik tuomet, jeigu

jis gimė audros dieną.

Žiurkė. Tie metai tinka jai. Ji užsiims gerais darbais ir bus rami.

Jautis. Nuramintas prabangos ir spindesio, jis pamanys, kad grįžo geri

laikai, bet tai tik iliuzija… Tegul dirba.

Tigras. Jam tie metai bus įtemti. Tačiau Drakonas suteiks jam

geidžiamo puošnumo.

Triušis. Pakaks į visą tą šurmulį pažiūrėti. Jis nekeis aplinkos i

imsis darbų.

Drakonas. Laimingas kaip žuvis vandenyje… Tai jo sėkmės metai!

Gyvatė. Išmintis ją sulaiko nuo nerimo, matant visą tų metų tuštybę.

Įvykių tėkmė rami. Gyvenimas jai šypsosi.

Arklys. Tie metai jam bus neblogi. Jis mėgsta paradus bus patenkintas.

Avis. Iš visur ir po truputį semsis to blizgesio ir neblogai jausis.

Beždžionė. Kaip ji pramogauja! Jos vaidmuo bus pagrindinis. Drakonui

ji reikalinga.

Gaidys. Jis gali meilintis kiek nori. Tie metai jam neša sėkmę.

Šuo. Visa metų atmosfera sukels jam nusivylimą ir pasirodys

nenaudinga. Tegul jis laikosi nuošalyje.

Kiaulė. Įsitikinusi, kad gali gyventi paprasčiau ir kukliau,

nuvarginta prašmatnumo Kiaulė ras prieglobstį pas savo draugus. Nuo gero

maisto ji sustorės.

GYVATĖS METAI. Stebėkite, flirtuokite… Tie metai daug kam

tinkamiausi santuokai. Pasinaudokite tuo. Teisėtvarka patirs nesėkmę vieną

po kitos. Išmintingi politikai gali susirasti išeitį iš visų probleminių

situacijų. Metai palankūs dideliems atradimams, mąstytojams, filosofams. Jų

klausomasi, juos palaiko. Jeigu Jūsų vaikas gimė Gyvatės metais, tai kuo

karštesnė buvo ta diena, tuo jis bus laimingesnis.

Žiurkė. Jai nesiseks. Lai panaudoja tais metais rašymui.

Jautis. Jam gali iškilti santuokinių ir šeimyninių problemų. Tegul

saugojasi prievartos ir vedybų.

Tigras. Jam pavojingas neveiklumas. Jis turi išvykti į kelionę.

Triušis. Geri metai. Apmąstymai, filosofavimas, kūryba… net ir

santuokinio nepastovumas jo nejaudina.

Drakonas. Viskas krypsta į gerąją pusę. Jis švyti visomis spalvomis,

prižiūrimas ramios Gyvatės.

Gyvatė. Tai jos metai! Ji gali viską daryti, nebijodama pavojų. Myli

ir yra mylima.

Arklys. Dar kartą jis gali viską palikti dėl meilės. Tačiau suklys

taip pasielgęs, kadangi Gyvatės metų meilės ryšiai gali sutrūkinėti.

Avis. Jis apturės pramogų ir susidomės daugeliu naujų dalykų… ir

įvairiomis apkalbomis.

Beždžionė. Visada ras savo vietą ir bus mielai priimta. Tai, kad ji

siekia karjeros, kai kam labai pravers.

Gaidys. Jis bus sudomintas. Galbūt jam iškils šeimyninių problemų.

Šuo. Jis iš tų, kuriuos trauks mąstyti, filosofuoti ir atradinėti…

tie metai laimės jam neatneš.

Kiaulė. Piniguose ji ras laimę, o meilėje – ne… Gyvatės metai jos

širdžiai paprastai atneša daugiau nerimo, negu džiaugsmo.

ARKLIO METAI. Darbo visiems pasirinktinai.

apie save.

Užsiimkite politika, sportu, dalyvaukite susirinkimuose, mitinguose.

Užkulisinė politikos pusė: neramumai, galimi atsistatydinimai, skandalai,

bet diplomatija triumfuos. Arkliui geriau gimti žiemą.

Žiurkė. Katastrofų metai visais požiūriais. Ji skendės skolose.

Jautis. Viskas gerai susiklostys. Jo darbas duos pelno. Tegul jis

pasinaudoja tais metais.

Tigras. Tegul ko nors imasi. Jis turi būti užimtas.

Triušis. Arklio metai jam ramūs.

Drakonas. Jis pasinaudos galimybe, kad pasireikštų.

Gyvatė. Atsargiai, nemalonumai dėl meilės. Tie metai labai audringi.

Teks panaudoti visą išmintį, norint viską įveikti.

Arklys. Priešingai negu kitiems ženklams, tai negeri metai Arkliui.

Ugniniam Arkliui jie išvis gali būti tragiški.

Avis. Geri metai. Vis linksmina, visiems patinka, pritinka.

Beždžionė. Nors ir nemėgsta renginių, gali rasti sau naudingą darbą.

Gaidys. Viskas gerai. Smulkūs nemalonumai linksmina jį tol, kol

nepaliečia jo asmeninių interesų.

Šuo. Bus lengvai suerzinamas. Norėtų prasiveržti į įvykių epicentrą,

tačiau nelabai tiki savo sėkme.

Kiaulė. Mokosi savitvardos. Jausmų srityje vieni nemalonumai.

Nepalankus periodas.

AVIES METAI. Galima leisti sau kai kuriuos kaprizus. Vykite į kaimą,

įsigykite draugų. Politiniu ir finansiniu atžvilgiu artima katastrofos

grėsmė. Tačiau pusiausvyra pamažu atsistatys, nepriklausomai nuo to, kad

stokoja sąmoningumo ir kompetencijos. Metai palankūs artistams, dalinai –

komiškiesiems aktoriams. Labiausiai palankus likimas bus Avims gimusioms ne

lietingą dieną.

Žiurkė. Ji vėl ropščiasi aukštyn ir sėkmingai gali pasišvęsti menui.

Jautis. Blogi metai. Neramūs ir apsiniaukę.

Tigras. Lai jis vėl išvyksta į kelionę aplink pasaulį. Tai jo mažytis

šansas.

Triušis. Nedideli nemalonumai Avies metais negresia jo ramybei, jis

bus laimingas.

Drakonas. Poilsio metai. Jam geriau laikytis nuošaliai nuo

nekompetentiškų asmenų.

Gyvatė. Jos išminčiai sunki ta beprotiška įvykių griūtis. Patartina

saugotis užsimiršimo po landynes.

Arklys. Jis priešinasi, bet viskas eisis puikiai!

Avis. Viskas eisis puikiausiai. Ji reikalinga, jaučia, kad ateitis

nuostabi. Tegul ji pasinaudos tais metais.

Beždžionė. Intriguos, žais dvilypį žaidimą ir labai pasilinksmins…

Gaidys. Susiklostys padėtis, kuri jam atrodys neįmanoma. Pasimetęs

jisai sukurs sau daug rūpesčių.

Šuo. Suerzintas puls į neviltį. Rizikuoja atsiskirti ir baigti savo

dienas vienatvėje jei senas.

Kiaulė. Vilčių metas. Politinės katastrofos jai atrodo nereikmingos.

Ji turtėja, o jausmai jai vis mažiau terūpi.

BEŽDŽIONĖS METAI. Galima laukti netikėtumų. Rizikuokite, viskas

pasiseks. Tie metai charakteringi rizikingomis gudrybėmis, grubiais

pokštais. Galimi pakitimai politikoje, revoliucijos, riaušės, barikados…

Beždžionė pramogauja. Aplinkui betvarkė, anarchija. Metai palankūs naujoms

idėjoms, pasinaudokite tuo. Vaikui geriausia gimti vasarą.

Žiurkė. Visokie išsišokimai ją linksmina. Žiurkė pagaliau atgauna

pusiausvyrą ir laimę. Pastangos atneša savo vaisius.

Jautis. Labai blogi metai. Jis baiminsis pavojų. Jis neapkenčia

netikėtos grėsmės.

Tigras. Pamanys, kad išmušė jo valanda ir pašvęs visas savo jėgas

naujoms idėjoms. Tačiau sulauks tylių pašaipų.

Triušis. Jis nepuola į euforiją. Beždžionės metus priima tokius,

kokie jie yra. Laukia, kol viskas susitvarkys.

Drakonas. Žengs

pirmyn, beprasmiška jo gailėtis, kad netinkami metai.

Jam nepatinka, kad jį moko ir juokiasi iš jo.

Gyvatė. Ji skeptiškai šaiposi… Tačiau sugeba dalyvauti įvykiuose,

išgirsti ir pamatyti… Ji žingeidi…

Arklys. Jam atrodo pakankamai įdomu… Galima protingai politikuoti,

sukuriant savo užnugarį.

Avis. Ja daugiau niekas nesidomi, išskyrus tuos momentus, kada visi

susirenka namuose.

Beždžionė. Ji džiūgauja, bet nė piršto neprikiša. Tas šurmulys ją

linksmina.

Gaidys. Jis agresyvus ir panorės įvesti tvarką. Kalbės tuščiais

žodžiais ir moralizuos. Gali būti narsus, pasiryžęs aukotis.

Šuo. Kaip ir Tigras, Šuo patikės, kad metas veikti. Veiks ryžtingai.

Jis bus sukompromituotas, bet… pasiryžęs viską pradėti iš naujo.

Kiaulė. Kad ir kaip įvykiai pakryptų, savo linijos ji laikysis su

entuziazmu. Jos asmeniniai ir kiti reikalai tvarkosi. Ji gauna

nuotaikingumą.

GAIDŽIO METAI. Sunkūs metai… Visiems reikia daug dirbti, nors kiek

materialiai apsirūpinti. Rizika, bedarbystė. Pinigai nenukris iš dangaus be

pastangų. Gaidys nemėgsta betvarkės. Gaidys nemėgsta betvarkės. Reakcija,

karinės reformos tvarkos vardan. Karinis paradas. Pagunda piktnaudžiauti.

Metai, palankūs karinei karjerai. Gimęs pavasarį Jūsų mažasis Gaidys bus

mažiau agresyvus.

Žiurkė. Viskas jai gerai sekasi. Permainos visuomenėje ją mažai

jaudina. Jai terūpi palėbauti.

Jautis. Ak! Pagaliau!.. Jam grįžta pasitikėjimas savimi jis vėl uoliai

imsis darbo.

Tigras. Bus nusivylęs ir nelaimingas. Tačiau nesiliaus maištauti, tęs

kovą.

Triušis. Šiek tiek irzta, kadangi mano Gaidžio metus ir tuos paradus

esant juokingus.

Drakonas. Kaip visada ras progą sublizgėti… Tačiau protas jį

sulaikys nuo veiksmų.

Gyvatė. Nuožmūs metai. Ji tingi ir turės dėti daug pastangų, kad

išvengtų. Dažni nevilties momentai.

Arklys. Užnugaris garantuotas… Drąsiai galima imtis darbo. Viskas

gerai einasi.

Avis. Atsisako dirbti. Gyvens Gaidžio metais bohemiškai, jausis

patenkinta.

Beždžionė. Sėkmės valanda baigėsi. Aplinka nedomina. Nebent Gaidžio

pastangos.

Gaidys. Kokie geri metai! Viskas išdabinta vėliavomis. Tačiau, deja,

reikia dirbti, kad išgyventum, laikotarpis rūstus.

Šuo. Nusivylęs, kaip ir Tigras, paslapčia tęsia kovą. Jam tie metai

bus sunkūs.

Kiaulė. Tie metai kiaulei daug duos. Viskas klostosi į gerą pusę.

Gyvenimas jai atrodo puikus.

ŠUNS METAI. Jūs nerimausite dėl ateities, bet nerimo bangas keis geros

valios ir taurumo bangos. Metai palankūs tokiems poslinkiams, kilniems

aktams. Geriausia kūdikiui gimti ne naktį, kad netektų sargauti visą

gyvenimą.

Žiurkė. Jeigu užsiims ne savo meilės, o veiklos reikalais, metai jai

bus geri.

Jautis. Ne, jis nepatenkintas, viskas blogai… Ateitis taip pat

atrodo niūri ir ak, jau tas šiuolaikinis jaunumas… Derėtų jį

sudrausminti!

Tigras. Neramus, neveiklus, bet pilnas ryžto. Juo galima pasikliauti,

imtis didelių darbų.

Triušis. Jis taip pat neramus. Imasi savo atsargumo priemonių ir šiek

tiek politikos.

Drakonas. Gali viską daryti. Jis visada bus pasiruošęs veikti,

kilniaširdis, švytintis… tačiau tie metai jam abejotinos sėkmės.

Gyvatė. Jai taip pat tie metai neramūs… Ji niekuo nepasitiki, netgi

savo jausmais. Norėtų suartėti, bet pernelyg tingi, kad veiktų.

Avis. Blogi metai. Kiekvienas perdaug užsiėmęs savimi, kad rimtai

pagalvotų apie Avį. Ji jaučiasi atstumta.

Beždžionė. Pernelyg protinga, kad rimtai nerimautų. Ji palauks iki

galo… Kai kurie finansiniai sunkumai jos neliūdina.

Gaidys. Baigėsi paradai… Tais metais pajus pinigų stygių. Nebemato

perspektyvos.

Šuo. Kuklus triumfas. Jis netiki Kalėdų Seneliu, bet kiekviena

pastanga pasiteisins.

Kiaulė. Jos finansai tvarkingi, ji nėra nelaiminga, jai ramus

periodas. Pripažįsta kilnų aktų būtinumą, bet pati mažai kur dalyvauja.

KIAULĖS METAI. Materialinė gerovė taisosi. Atsiranda pinigų. Galima

mėgautis gyvenimo džiaugsmais, kai kam net pertekliumi. Bus administracinio

pobūdžio nemalonumų. Metai palankūs tiek finansininkams, tiek

inteligentams. Kiaulės ženklo vaikui nepageidautina gimti metų pradžioje.

Nusipenėjusi ne be kitų pagalbos, ji gali būti pačių suvalgyta per šventes.

Žiurkė. Viskas klostosi gerai. Ji laimingai gyvena, kuria planus

ateičiai.

Jautis. Galėtų būti geresni metai. Darbams galo nesimato. Net jautis

sunkiai tesugebės juos įveikti.

Tigras. Finansinė jo būklė gera: viskuo rizikuodamas jis gauna

dividendus. Verta darbuotis toliau.

Triušis. Nuramintas niekina savo draugus. Jo reikalai klostosi gerai.

Jaučiasi saugiai.

Drakonas. Jis švyti! Žinoma jam pinigų netrūko, tačiau tais metais jo

apsukrumo dėka reikalai ypač pagerės.

Gyvatė. Nieko gero, tačiau ji susitaiko su tuo ir protingai laukia

geresnių laikų.

Arklys. Jis turės pinigų ir sugebės sumokėti už tai, apie ką svajojo:

už mašiną ar butą.

Avis. Kitų sėkmė atneš jai laimę, kadangi ji mokės tuo naudotis.

Vertėtų jai būti atsargesnei. Bet ji ignoruoja šio žodžio reikšmę.

Beždžionė. Pasibaigė praėjusių metų nesėkmės. Vėl reikalai. Ji

nepailstanti.

Gaidys. Daug darbo! Jis sunkiai ropščiasi finansiniu šlaitu. Liks

konservatorius prieš savo valią.

Šuo. Jam teks šiek tiek susimąstyti apie savo gerovę ir savo šeimą.

Tai protarpiais netgi naudinga.

Kiaulė. Jai seksis meilė ir veikla. Gali gauti paveldėjimą arba

stambią sumą pinigų.

Meilė. Santuoka

Moteris Vyras – Žiurkė.

Žiurkė. Dvi žiurkės švelniai mylisi.

Jautis. Tvirta santuoka. Žmona laikys vyrą po padu,

bet būdama ištikima ir realistiška, gali padaryti vyrą

laimingu.

Tigras. Be ateities. Moteris svajoja apie didžiulius dalykus,

o Žiurkė tūpčioja vietoje ir kliudo jai.

Triušis. Nors moteris rami, ji visuomet turės pagundą sudoroti

Žiurkę. Santuokos reikėtų atsisakyti!

Drakonas. Kodėl gi ne? Moterys Drakonės

mėgsta, kad jai meilintųsi. O kas gi tai padarys

geriau, negu įsimylėjusi Žiurkė!

Gyvatė. Ji bus laiminga… Tačiau dažnai būdama neištikima,

atneš Žiurkei nelaimę.

nori atrodyti rafinuotas, truputį geresnis už kitus, kiek

mįslingesnis ir paslaptingas.

Violetinė. Violetinės spalvos mėgėjai yra kandūs, sąmojingi, turi

puikų humoro jausmą. Jie labai inteligentiški, nors ne visada subtilūs.

Nors būdami paviršutiniški, per pobūvius yra labai draugiški.

Apie spalvas. Mėgstamiausios politikų spalvos – mėlyna ir pilka.

Apie žmogaus charakterį nemažai ir tai, kokias spalvas jis mėgsta –

„šaltas“ ar „šiltas“. „Šiltas“ spalvas mėgsta jausmingi, impulsyvūs,

lengvai su supančiu pasauliu konfliktuojantys žmonės. Aplinkiniams jie

nuolat kelia rūpesčių, visur ieško priekabių, kritikuoja. Mėgstantys

„šaltas“ spalvas geriau sekasi egzaminai ir testai dar ir todėl, kad jie

ramesni ir geriau prisitaiko prie „žaidimo“ taisyklių. Žmonės, turintys

kūrybinių sugebėjimų, yra inteligentiški, per testus jie pastebi daugybę

aspektų, kurie juos išblaško ir kurių nepastebi jų labiau „žemiški“

kolegos.

Skaičius – paslaptingas likimo ženklas

„Visus dalykus galima išreikšti skaičiais“, – tokia paprasta formule

graikų mokslininkas ir filosofas Pitagoras (580 – 497 prieš m. e.) yra

apibendrinę savo ilgalaikius tyrinėjimus Egipto išminčių būvimo vietose.

Mitologijos tyrinėtojai nurodo, kad skaičiai naudojami kaip kodavimo

sistema kosminėms tiesoms perduoti. Už kiekvieno skaičiaus slypi paslaptis,

skaičiais galima užšifruoti pasaulio esmę.

Skaičius – tai visų matomų ir nematomų reiškinių karkasas.

Astrologija taip pat tuo remiasi. Likimą lemiantys gyvybės ritmai

erdvės – laiko koordinačių sistemoje yra galimi išreikšti harmonijos ir

disharmonijos skaičiais, skaičiais, sukeliant įtampą ir atpalaidavimą. Jie

nusako periodiškumą, vaizduoja charakterio bruožus. Kiekvienas tonas ir

garsas, visiškai apibrėžia aukštą dvasinę oktavą nesąmoningai veikia žmogų.

Raidės arba garso simboliai, kaip ir skaičiai turi savyje „slaptą kodą“.

Nėra sunku prisiminti pavyzdį, kai pavardės pakeitimas ištekant ar dėl kitų

priežasčių sukėlė ir likimo bei gyvenimo aplinkybių pasikeitimą.

Iš to seka, kad vardas ir jo savininkas susieti ir vienas kitą veikia.

Pasinaudodami lentele Jūs galite apskaičiuoti savo vardo skaitmeninę

reikšmę. Kiekviena raidė reiškia joje atitinkamą skaičių. Kiekvienas vardas

sudėties būdu gali būti išreikštas vienu skaičiumi, kuris ir laikomas

žmogaus esmė išraiška.

A – 1 E – 6 J – 2 O – 7 T – 3

B – 2 F – 7 K – 3 P – 8 U – 4

C – 3 G – 8 L – 4 R – 9 V – 5

Č – 4 H – 9 M – 5 S – 1 Z – 6

D – 5 I – 1 N – 6 Š – 2 Ž – 7

Pvz.: 1 + 6 + 3 + 1 + 6 + 1 + 1 = 19

vardas

1 + 5 + 1 + 6 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 24

pavardė

19 + 24 = 43 = 4 + 3 = 7 suma

Savo gimimo data, kaip ir bet kokia kita, laisvai pasirinkta taip pat

gali būti prilyginta pagrindiniam skaičiui, gautam kryžminiu sumavimu. Toks

paprastas skaičiavimas koncentruota forma kaip ir astrologinė analizė

leidžia pažinti save, lyginti charakterius, nustatyti, kokie žmonės

tarpusavyje dera ir kokie – ne. Kiekvienam skaičiui atitinka tam tikra

planeta, kurios platus įvairių formų poveikis gali būti nustatytas skaičių

magiškumu.

Skaičius 1: SAULĖ. Visų skaičių šaltinis – visko kas gyva pradžia. Į

bet kokio skaičiaus sudėtį įeina skaičius 1; bet pats skaičius nedalus, juo

remiasi visatos vienybė. Saulės žmonės – lyderiai pagal prigimtį, stiprios

asmenybės,

kurios niekada nelieka šešėlyje. Tai įsijaučiantys, impulsyvūs,

veiklos žmonės. Jei jūs esate to skaičiaus įtakoje, tai neužsidarykite savo

pojūčiuose, neapribokite savęs tik asmenine pajauta, nes imsite

konfliktuoti su aplinkiniu pasauliu. Jūs visada pasieksite puikių

rezultatų. Jums būdinga kilniadvasiškumas, orumas, siekimas sukurti ką nors

nauja, fizinė ir dvasinė stiprybė, autoritetas, valdžios siekimas,

iniciatyvumas, atsakingumo jausmas, besąlygiškas teisingumas, praktiškumas.

Jums klostosi hormoningi santykiai su žmonėmis iš pirmos, atros, ketvirtos,

septintos grupių.

Skaičius 2: MĖNULIS. Mėnulio žmonės išsiskiria emocionalumu, atvirumu.

Jie lengvai prisitaiko prie aplinkinių ir aplinkybių, dažnas turi meninių

gabumų. Pasiekia savo tikslą, aplenkdami kliūtis, intuityviai naudodamiesi

palankiomis galimybėmis. Susvyravus nuotaikai, nesąmoningai ieško

stipresnio žmogaus, kad patikimi palaikytų. Tiri namisėdos, nusiteikę

šeimyniniam gyvenimui, ištikimi, jautrūs, niekada nerizikuoja. Jie –

intravertai, todėl, nors ir draugiški, dažnai būna užsidarę savo

sudėtiniame gyvenime, turtingos fantazijos vidiniame gyvenime. Charakterio

bruožai: atsakingumo jausmas, siekimas veikti savarankiškai. Vykdydami savo

sumanymus jie visada diplomatiški ir įtaigūs aplinkai. Jiems gerai

susiklosto santykiai su pirmuoju tipu.

Skaičius 3: JUPITERIS. Jupiterio žmonės iš esmės optimistai, jie

geranoriški aplinkiniams ir sau; įvaldę gilias savo prigimties žinias,

dovanoja aplinkiniams meilę ir tikisi pagarbos. Nesiblaško dėl smulkmenų,

vengia sudėtingų situacijų harmoniją. Pasiekti jiems padeda pozityvus

nusiteikimas. Šio skaičiaus žmonės už viską jaučia atsakomybę, siekia

tobulėti, yra idealistai. Neryžtingi, ieško pripažinimo. Veikdami atvirai,

stengiasi išgauti sau naudos. Mėgsta keliones, nesavanaudiškai padeda

vargšams. Turi ryškų polinkį į meną. Gerai dera su trečiu, šeštu ir devintu

tipu.

Skaičius 4: URANAS. Tai labai savotiški, užsispyrę žmonės, kurie

niekada negyvena pagal visų priimtas taisykles, eina savo pasirinktu keliu.

Jie siekia socialinių reformų, mėgindami atmesti praeitį. Humaniški,

nepriklausomos dvasios, gyvena nestandartiškai, siekia įsigyti kuo daugiau

draugų, domisi dvasiniu gyvenimu, myli gamtą. Nors Urano žmonės išsiskiria

savarankiškumu, yra neužsidarę ir ne vieniši, orientuotis į kompaniją: net

išsiskyrę jie palaiko draugiškus santykius su buvusiu partneriu. To tipo

žmonės judrūs, labai sąžiningai dirba, nervingi, turi gerą atmintį ir

puikius organizatorinius gabumus. Gerai sutaria su pirmo, antro ir septinto

tipo žmonėmis.

Skaičius 5: MERKURIJUS. Merkurijaus tipo žmonės turi labai guvų ir

miklų protą. Jie visur rodo iniciatyvą, visur greitai suranda racionalų

grūdą, dažnai siekia išmėginti jėgas retose profesijose. Jiems svetima

bukinanti rutina. Jų rankose viskas verda, jie veržlūs, buklūs, daro

išvadas, dirba. Mokėjimas reikšti mintis jiems turi ypatingą reikšmę. Juos

užvaldo žinių troškulys. Nors yra kritiški, išradingi, nepasisekus tuoj

nukabina nosį. Tie žmonės mėgstami ir populiarūs. Nelabai praktiški, bet

nepasotinamai žingeidūs visoms gyvenimo apraiškoms, žavingi, niekada

nepraranda individualumo. Jie suranda bendrą kalbą su panašiais į save,

tačiau iš esmės neblogai sugyvena su visais kitų tipų žmonėmis.

Skaičius 6: VENERA. Šio tipo žmonės spinduliuoja jausmingumą, jie visų

mylimi. Jų žavesys padeda apeiti gyvenime povandeninius rifus. Kadangi

viskas jiems lengvai pasiekiama, jie turi būti ypač dėmesingi naudodami

pinigus, nes priešingu atveju rizikuoja patirti didelių nuostolių. Tačiau

keista, – pas juos beveik visada pakankamai lėšų. Dažnai susituokia su

pasiturinčiu partneriu. Jiems patinka visam kas gražu, jie linksmo būdo,

labai išvaizdūs, per daug dėmesio teikia išorei. Žengia į koją su laiku,

draugingi, turi gabumų menui. Sėkmingai dirba tose sferose, kur tenka daug

bendrauti su žmonėmis, turi teisingumo pojūtį. Jei prieš akis yra koks nors

tikslas, tuomet darbštūs, bet mieliau visa siela atsiduoda gyvenimo

džiaugsmams. Ypač gerai dera su trečiuoju, šeštuoju ir devintuoju tipais.

Gerbtini ir taikūs.

Skaičius 7: NEPTŪNAS. Kadangi ši planeta susieta su Mėnuliu, tai ir

Neptūno žmonės harmoningi su antro tipo žmonėmis. Dažniausiai jie

filosofiškai ir religingai nusiteikę, pasižymi nuolaidžiu charakteriu.

Finansinė padėtis paprastai jiems susiklosto nestabiliai, nes jų rankose

tirpsta it sniegas. Jiems iškyla nuostabios mintys, tačiau retai kada

sumanymą įvykdo iki pabaigos. Linkę azartinius žaidimus. Tai subtilios,

labai jautrios natūros, gailestingi ir jautriai reaguoja į aplinką. Sunkiai

priima sprendimus. Dažniausiai fiziškai silpni, gležno sudėjimo, nepakenčia

barnių ir konfliktų. Visų dažniausiai dirba socialinėse tarnybose neretai

muzikalūs, visa širdimi atjaučia visus kenčiančius.

Skaičius 8: SATURNAS. Saturno žmonės jautrūs, dažnai lieka nesuprasti

savo aplinkoje ir kenčia nuo vienatvės. Po išorinio šaltumo ir vienišumo

kiautu slepia dvasinės šilumos troškimą, tačiau nemoka to padaryti. Jie

nevertina nieko, kas paviršutiniška, mėgsta tvarką ir materialinę gerovę.

Viską jie pasiekia patys ir nelengvai. Jų gyvenimo būdas pasižymi

pastovumu. Dažnai antroje gyvenimo pusėje pasiturintys. To tipo žmonėms

charakteringas atkaklumas, blaivus požiūris į daiktus. Jie laikosi

taisyklių ir įstatymų. Tai pragmatikai, išmintingi, atsargūs, punktualūs ir

metodiški, labai darbštūs ir atkaklūs siekdami savo tikslo. Retai kada

tampa pavaldinias. Saturno tipo žmonės nusiteikę gyventi pasiturimai, jie

turi būti ne abejotinai tikri rytdiena, tačiau yra linkę į melancholiją.

Absoliučiai ištikimi, jai visada galima pasitikėti. Visų geriausiai randa

bendrą kalbą su antro tipo žmonėmis ir simpatizuoja septinto tipo žmonėmis.

Skaičius 9: MARSAS. Marso žmonės pasiryžę kariaute viską užkariauti.

Prieštaravimų jie nepakenčia, tik dar labiau jiems priešinasi. Jie narsūs,

stiprios valios ir dėl tų savybių daug ką pasilieka. Tačiau jų veiklai

neigiamos įtakos turi impulsyvumas, neracionalus jėgų panaudojimas. Meilėje

ir partnerystėje jiems dažnai iškyla problemų dėl pernelyg didelės

savimeilės. Turėdami gerus organizatorinius gabumus, jie neištveria

pavaldinio būsenos. Jei jie tikslingai naudotų savo jėgas ir sugebėjimus,

nueitų netoli. Taigi juos išskiria iniciatyvumas i veiklumas, energija ir

pasitikėjimas tik savo jėgomis. Jie – vadovai, nesileidžiantys savęs

pranokti ir beatodairiški. Suranda tarpusavio supratimą su trečio, šešto ir

devinto tipo žmonėmis.

Rašykite komentarą

-->