Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Gyvybės draudimas kaip taupymo rūšis

Autorius: Mantas

Šiuo metu Lietuvoje yra devynios gyvybės draudimo bendrovės: UAB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“, UAB „Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas“, UAB „Lietuvos draudimo gyvybės draudimas“, UAB „Bonum Publicum“, UAB „Sampo gyvybės draudimas“, taip pat UAB „Seesam Lietuva gyvybės draudimas“, UAB „VB gyvybės draudimas“, UAB „Lietuvos žemės ūkio banko gyvybės draudimas“, bei UAB „NORD/LB gyvybės draudimas“.

Renkantis draudimo bendrovę turėtume atsižvelgti į jos patikimumą: visų pirma į tai kokioje užsienio draudimo bendrovėje bus perdrausta jūsų pasirašyta sutartis, taip pat turėtume sužinoti ar draudimas galios visame pasaulyje.

Jūsų šeima nuostabi. Jūs rūpinatės ja kiekvieną dieną. Tačiau užtenka Jūsų parašo, kad šeimos ateitis būtų dar saugesnė ir ramesnė.

Kaupiamasis gyvybės draudimas skirtas tiems, kurie rūpinasi savimi ir savo šeima. Atsitikus nelaimei, mirties atveju draudimo suma išmokama, neatsižvelgiant į mirties aplinkybes ar vietą.

Kaupiamasis gyvybės draudimas – tai efektyvus pinigų investavimas ir parama artimiesiems mirties atveju. Draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustajam mirus draudimo galiojimo metu. Mirus apdraustajam visa draudimo suma išmokama, jeigu buvo sumokėta nors viena įmoka.

Kaupiamasis gyvybės draudimas yra viena iš populiariausių gyvybės draudimo rūšių Lietuvoje:

• apdraustasis taupo, nes draudimo įmokos mokamos periodiškai, o pasibaigus draudimo terminui išmokamas visas sukauptas kapitalas su perviršiu;

• apdraudžiama apdraustojo gyvybė, nes mirties atveju naudos gavėjui išmokama visa draudimo suma.

Kuo anksčiau tuo geriau

Kuo anksčiau sudaroma kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis ir kuo ilgiau ji tęsiasi, tuo didesnės yra draudimo išmokos. Apsidraudęs kaupiamuoju gyvybės draudimu, žmogus iš anksto žino, kiek turės santaupų, todėl tvirtai gali planuoti savo ir savo artimųjų ateitį.

Draudimo sumą ir trukmę pasirenka draudėjas. Jei draudėjas renkasi norimą mokėti įmoką, garantuota draudimo suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į draudžiamo asmens amžių, lytį ir sveikatos būklę. Įmokos gali būti mokamos dalimis.

Garantuota draudimo suma didinama kasmetiniais atskaitymais (perviršiu) iš draudimo bendrovės pelno, todėl, sutarties terminui pasibaigus arba apdraustajam mirus, išmokama kur kas didesnė suma nei garantuota draudimo sutartyje.

Apsidraudus gyvybės draudimu gaunama lengvata

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, įsigaliojusį 2003 m. sausio 1d., sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms pagal gyvybės kaupiamojo, studijų bei pensinio draudimo sutartis, kurių terminas ne trumpesnis nei 10 metų, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, t.y., pasibaigus kalendoriniams metams, draudėjas turi teisę susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį (33%) nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų.

Pajamų mokesčio lengvata taikoma gyvybės draudimo įmokų sumai, neviršijančiai 25% draudėjo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Gyvybės draudimo pavyzdys Nr.1:

Asmens duomenys:

Jonas Jonaitis

Vyras, 1986

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Tarifas K6Z

Draudimo terminas 42m

Draudimo suma 62081,13Lt

Mėnesinė įmoka 100,00Lt

Pritaikius lengvatą 67,00Lt

Per visą laiką 33768,00Lt

Bendra įmoka

Mėnesinė įmoka 100,00Lt

Gyvybės draudimo pavyzdys Nr.2:

Asmens duomenys:

Ona Onaitė

Moteris, 1986

Kaupiamasis gyvybės draudimas

Tarifas K6Z

Draudimo terminas 42m

Draudimo suma 72117,71 Lt

Mėnesinė įmoka 100,00Lt

Pritaikius lengvatą 67,00Lt

Per visą laiką 33768,00Lt

Bendra įmoka

Mėnesinė įmoka 100,00Lt

Puikiai matome, kad jaunas žmogus su minimaliom išlaidom iki garbingo amžiaus sukaups solidžią pinigų sumą. Tačiau paskaičiavimuose atsispindi ir tai ,kad tokio pat amžiaus moteris per visą draudimo laiką sukaups daugiau negu vyras, o taip yra todėl, kad moterį apdrausti yra mažesnė rizika.. Aišku jei į skaičiavimus įtruktume dar ir kritinių ligų draudimą viskas nors ir nežymiai, bet pasikeistų.

Matome, kad gyvybės draudimas yra puikus būdas saugiai kaupti savo pinigus. Tiesa gyvybės draudimas yra nelikvidus taigi pinigai gali būti atsiimami tik po sutarto laiko, antraip nebus jokios naudos. Draudimo kompanijos garantuoja gana didelį viršpelnį taigi jose kaupti yra pelninga.

Rašykite komentarą

-->