Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Graikija

Autorius: Rūta

GRAIKIJA

Yra šalių, be kurių žmonijos kultūros raida tiesiog neįsivaizduojama. Viena iš jų – Graikija. Akmenuota Elados žemė, tas mažytis lopinėlis žemėlapyje, sudarantis tik 0,9% pasaulio teritorijos, davė žmonijai daugiau nei ištisi žemynai. Prieš tūkstančius metų, kai Europoje nebuvo nei miestų, nei valstybių, Graikijoje prasidėjo vadinamasis kultūros stebuklas. Čia, šitoje mitais apipintoje šalyje, prieš tūkstančius metų žmonės pradėjo spresti gyvenimo ir mirties problemas, kurti matematines teoremas, statyti teatro vaidinimus. Čia pirmą kartą buvo duota Hipokrato priesaika, pirmą kart ą uždegta Olimpinė ugnis, čia gimė tobuliausia valstybinė valdymo forma – demokratija. Mes net nesusimastome, kiek daug tradicijų esame perėmę iš senosios Graikijos. Su šios šalies kultūra susiduriame dar vaikystėje, skaitydami mitus apie Trojos karą. Heraklio žygius ar Odisėjo keliones. Gal jau tada daugeliui kyla noras nukeliauti į tas vietas, kur gyveno pamėgtieji didvyriai. Graikija yra už dviejų tūkstančių kilometrų į pietus nuo Lietuvos, toja pačioja laiko juosatoje, kaip ir mūsų tėvynė.

Trumpa šalies istorija

Į dabartinę šalies teritoriją graikų gentys atėjo iš šiaurės maždaug prieš 4000 m. Iki tol šiose žemėse gyveno neindoeuropiečiai, klestėjo Senosios Europos kultūra. Archeologės M. Gimbutienės nuomone, vietiniai gyventojai buvo taikingi ir sėslūs žmonės, gerbę moterį bei garbinę Didžiąją deivę, auginę gyvulius ir dirbę žemę, mokėję statyti daugiaaukščius namus bei gaminę nuostabius keramikos dirbinius. Atvykėliai graikai perėmė vietinių gyventojų tradicijas, papročius, kultūrą, netgi skiemeninį raštą. Senovės Europos kultūros pėdsakas išliko ir žemyne, ir Egėjos jūros salose, ir Kritoje, kurios civilizaciją, klestėjusią pirmoje 2 tūkstantmečio pr. Kr. pusėja, sugriovė didžiulis žemės drebėimas.

Po to žemyne iškyla Mikėnai. Kretos – Mikėnų kultūra smunka, valstybės sunyksta, užmirštamas raštas. Keletą šimtmečių Graikijoje tęsiasi tamsieji laikai, nepalikę jokių istorinių paminklų.

Atgimimas prasideda 9 a. pr. Kr. Graikai sukuria sąvąjį alfabetą, pradeda rašyti literatūros kūrinius. Vystosi amatai, iškyla nauji miestai – valstybės. Tolimose Viduržemio jūros pakrantėse helėnai steigia savo kolonijas. 5 a. pr. Kr. Graikiją  užpuola persai, bet patiria triuškinantį pralaimėjimą. Po pergalės prieš persus suklesti Atėnai. Stratego Periklio vadovaujamas, šis miestas išgyvena “aukso amžių”, tampa visos Graikijos demokratijos ir kultūros centru. Tačiau netrukus kyla karas tarp galingiausių polių – Atėnų ir Spartos. Po šio ilgamečio karo šalis nebeatgauna buvusios galybės. Nusilpusius graikų miestus 4 a. pr. Kr. prisijungia kaimyninės šalies Makedonijos valdovas Pilypas. Dar po dviejų šimtų metų Graikiją užkariauja Romos legionai. Elada tampa romėnų Archajos provincija.

Įveikus graikus, Roma patyrė didžiulę graikų kultūros įtaką, todėl ne veltui sakoma, kad “nugalėtoji Graikija įveikė savo nugalėtoją”. Po Romos imperijos žlugimo 4 a. po Kr. Graikija patenka į naujai susiformavusios valstybės Bizantijos sudėtį, kurios sostine paskelbiamas Konstantintopolis. Valstybinė Bizantijos kalba tampa graikų kalba, valstybinė religija – krikščionybė. Iš pradžių buvusi galinga ir stipri valstybė, Bizantija pamažu silpsta ir galutinai žlunga 1453 m., kai turkų turkų osmanų kariai užkariauja Konstantinopolį. Graikijoje prasideda ilgas ir sunkus turkų okupacijos periodas, trukiąs beveik keturis šimtus metų. Visus graikų sukilimus sultono vietininkai žiauriai numalšindavo, o graikų partizanai, vadinamieji kleftai, patekę į turkų rankas, būdavo baisiai kankinami.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->