Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Globalizacija ir karinė pramonė

Autorius: Rokas


TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………….3

` I. GYNYBOS PRAMONĖS POVEIKIS VALSTYBĖS POLITIKAI TEORIJOS PROBLEMA…………………………………………………………………………………….4

1. 1. KARO PRAMONĖS ANALIZĖS MODELIAI…………………………………………….5

1. 2 .NACIONALINIS SAUGUMAS VS. KOOPERACINIS SAUGUMAS:

SINTEZĖS GALIMYBĖS………………………………………………………………………6


1. 3. HIPOTEZĖ: TRANSATLANTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR INTERESŲ

KONVERGENCIJA……………………………………………………………………………………………………….7

II. JAV KARINĖS PRAMONĖS RAIDA: POLITIKA, EKONOMIKA IR

NACIONALINIS SAUGUMAS……………………………………………………………….7

2. 1. EKONOMIKOS GLOBALIZACIJOS IŠŠŪKIS JAV GYNYBOS EKONOMIKAI……..8

2. 2. GINKLŲ VARŽYBOS BIPOLINĖJE SAUGUMO SISTEMOJE…………………………9

2. 3. GINKLAVIMOSI POLITIKOS POKYČIAI PO ŠALTOJO KARO…………………….10

2. 3. 1. JAV GYNYBOS PRAMONĖS RESTRUKTŪRIZACIJA…………………………….10

2. 3. 2. JAV GINKLŲ EKSPORTO POLITIKOS BRUOŽAI………………………………….11

III. TRANSATLANTINĖ GINKLŲ RINKA: TARP KONKURIANCIJOS IR

BENDRADARBIAVIMO…………………………………………………………………….12

3. 1. JAV IR EUROPOS STRATEGINĖS VIZIJOS SKIRTUMAI……………………………12

3. 2. TRANSATLANTINĖ GINKLŲ PREKYBA IR “KALINIO DILEMA”…………………13

3. 3. RUSIJOS KARINĖ PRAMONĖ KAIP TRANSATLANTINIŲ SANTYKIŲ

VEIKSNYS………………………………………………………………………………………14


IV. TRANSATLANTINIS KONKURENCIJOS POVEIKIS VRE ŠALIŲ GINKLŲ

ĮSIGIJIMŲ POLITIKAI……………………………………………………………………..14

4. 1. VRE ŠALIŲ GINKLAVIMOSI POLITIKOS YPATYBĖS……………………………..15

4. 2. LIETUVOS ĮSIGIJIMŲ POLITIKA………………………………………………………15

V. TRANSATLANTINĖS GYNYBOS PRAMONĖS ATEITIS…………………………..16


IŠVADOS………………………………………………………………………………………17

LITERATŪRA………………………………………………………………………………..18


Įvadas

Vieni mokslininkai globalizaciją laiko istoriškai nauju reiškiniu, kiti – tik nauja sąvoka, reiškianti verslo transnacionalizaciją, besiplečiantį išteklių bei gamybos veiksnių judėjimą.

Skirtumą tarp transnacionalizacijos bei globalizacijos galima paaiškinti išskriant kiekybine ir kokybine globalizacijos dimensijas.

Kiekybinė globalizacijos dimensija pirmiausia sietina su ekonominiais pokyčiais.

Ekonominius pasaulio pokyčius galima suskirstyti į mikro, bei makro .

Globalizacija, kaip dauguma kitų rinkos ekonomikos procesų, prasideda nuo savarankiškų ūkio subjektų veiklos.

Būtent jie užmezga ir palaiko gamybinius, prekybinius, mokslinius – techninius ryšius su užsienio partneriais, įkuria ar įsigyja kompanijas kitose valstybėse, jungiasi į tarptautinius aljansus ar sindikatus.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->