Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Globalinis klimato atšilimas

Autorius: Diana

Vytauto Didžiojo universitetas
Humanitarinių mokslų fakultetas

MINDAUGAS DAPŠYS
I KURSO
DIENINIO MOKYMO SK.
STUDENTAS

APLINKOTYROS NAMŲ DARBAS:
GLOBALINIS KLIMATO ATŠILIMAS, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS

KAUNAS 2004
TURINYS

1. Įvadas 3

2. Literatūros apžvalga ir analizė 4
2,1 Globalinio klimato atšilimo priežastys 4
2,2 Globalinio klimato atšilimo pasekmės 6
2,3 Šiltnamio efekto sukeltos sveikatos problemos 7
3. Išvados 9
4. Literatūra 10

1. Įvadas

Vis didėjantis globalinio klimato atšilimo poveikis, verčia
susimąstyti, kas mūsų laukia ateityje. Kyla pavojus, jog žmonių įsikišimas
natūralaus klimato pokyčius paspartins ir suaktyvins tiek, kad bus
neįmanoma laiku pritaikyti mūsų socialinių ir ekonominių sistemų. Su
pasauliniu klimato atšilimu susijusios išlaidos gali tapti nevaldomos, o
žmoniją gali ištikti jos pačios paskatinta katastrofa. Šylant planetai vis
daugiau žalos pridaro sausros, vis daugiau dirbamos žemės praryja dykuma,
didesnę griaunamąją jėgą įgyja audros ir potvyniai.
Mokslininkų pateikta ataskaita rodo, kad vis daugiau ekspertų
įspėja, kad su aplinka susiję klausimai tampa 21-ojo amžiaus saugumo
grėsme, kuri savo svarba užgožia net terorizmą. Mokslininkai prognozuoja,
jog pasaulinis klimato atšilimas vienuose regionuose sukels vis daugiau ir
vis didesnių audrų, karščių potvynių, uraganų ir ciklonų, o kituose lems
šalčius ir sausrą. Jūros lygis ir toliau kils, o ledynai ir sniego danga
mažės. Per pastaruosius 30 metų gerokai padidėjo nuostoliai, kuriuos
draudikai patiria dėl gamtos reiškinių. Tai rodo, kad problema kuo toliau,
tuo labiau didėja. Klimato šilimas tampa aktualiausia ir brangiausiai
kainuojančia ekologine problema.
Tai vis gi kas gi yra tas klimato atšilimas, iš kur atsirado, ir
kas jį lemia, stengsiuos visa tai trumpai apglėbti savo darbe.

2. Literatūros apžvalga ir analizė

2,1 Globalinio klimato atšilimo priežastys

Visi civilizacijos pasiekimai – didelio dirbtinės energijos
kiekio vartojimo pasekmė. Žmonija nesivaržydama eikvoja organinį kurą
(anglis, naftą, gamtines dujas, skalūnus, durpes), kurio atsargos kaupėsi
šimtus milijonų metų. Patys sparčiausiai, dėl žmonijos veiklos sukelti
atmosferos sudėties kitimai, vyko per pastaruosius penkiasdešimt metų.
Pagrindinė priežastis, lėmusi atmosferos sudėties kitimą ir spartų klimato
atšilimą, yra energijos gavybos ir pramonės vystymasis, degalų didėjimas ir
miškų bei žaliojo pasaulio spartus naikinimas, ypač ekonomiškai silpnose
šalyse.
Siekiant sustabdyti neigiamus klimato pokyčius 1992 m. birželio
mėnesį Rio de Žaneiro konferencijoje 155 šalys pasirašė Jungtinių Tautų
Bendrosios klimato kaitos konvenciją. Tarp pasirašiusiųjų buvo ir Lietuva.
Konvencijos tikslas yra pasiekti, kad šiltnamio efektu pasižyminčių dujų

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->