Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“Geri ir blogi mokytojai”

Autorius: Saulė

Artėjant mokytojų dienai dauguma prakalbo apie mokytojus: kurie jiems dėsto dabar, dėstė prieš kelis metus, ar šiaip iš matymo žinomus pedagogus. Jie aptarinėja, kurie mokytojai blogi, kurie geri, o kuriuos galima priskirti prie abiejų šių grupių… Pedagogus pabandykime suskirstyti į dvi grupes: gerus ir blogus. Juos suskirstyti galima pagal labai daug ką : taip kaip jie išmoko, kaip elgiasi su mokiniais, kaip sugeba sudominti mokinį ir dar daugelį būdų. Tačiau kiekvienas skirsto pagal savo kriterijų, dėl to, skirtingų žmonių (pedagogų, mokinių, tėvų ir kitų žmonių) nuomonės apie tą patį mokytoją dažnai nesutampa.

Visų pirma, galima suskirstyti mokinius į dvi grupes: besimokančius dėl to, kad to reikalauja tėvai, galvodami apie mokinių ateitį, mokinius besimokančius tik dėl gerų pažymių. Ir į tuos mokinius, kurie mokosi tam, kad įgautų žinių, tuos, kuriems mokytis yra įdomu. Taigi, mokiniams, kurie

mokosi dėl savęs, gero mokytojo savybės yra: gerai išaiškinti temą, padėti jei ko nesupranti, vertinti žinias, o ne išvaizdą. Kitai mokinių grupei, besimokinančiai dėl pažymių, geras pedagogas yra tas, kuris užduoda mažai namų darbų, nerašo dvejetų, nekviečia atsakinėti, o dar geriau, jei paleidžia iš pamokų. Kadangi mokinių yra įvairių, tai ir mokytojai visiems mokiniams vienu metu įtikti negali.

Pradinių klasių mokiniams, geri mokytojai yra tie, kurie leidžia jiems žaisti per pamokas, leidžia bėgioti po klasę, neužduoda namų darbų, išsiveda per pamokas į lauką.

Šiek tiek vyresniems moksleiviams jau vis labiau rūpi, kad mokytojai vis dažniau paleistų iš pamokų, taip pat rūpi, kad mažai užduotų namų darbų.

Dažniausiai, mokslais, pagalvoję apie savo ateitį, kur reikės studijuoti ir panašiai, labiausiai susimąsto, tik devintų – dvyliktų klasių moksleiviai. Deja, ir tai ne visi. Jie jau gerai žino, supranta, kam gyvenime reikalingas mokslas, kodėl mes mokomės.

Yra sakoma, kad „mokykla – antri namai, mokytojai – antri tėvai“. Taip sakoma dėl to, kad mokiniai mokyklose praleidžia ketvirtadalį paros laiko. Per tą laiką, mokiniai susibendrauja su pedagogais, vieni apie kitus daugiau sužino. Dauguma mokinių mano, kad mokytojai turi sugebėti gerai su mokiniais sutarti, įrodyti, kad mokinys gali juo pasitikėti, iškilus problemai su juo pasikalbėti.

Na, o aš manau, kad geri mokytojai turėtų gerai išaiškinti temą, rašyti blogus pažymius tik tada, kada mokinys tikrai to nusipelno, kartais pajuokauti (bet su saiku), na ir stengtis mažai uždavinėti namų darbų.

Taigi, vienareikšmiškai apibūdinti gerą ar blogą mokytoją neįmanoma. Juk nebūna taip, kad vienu metu įtiktum visiems…

Rašykite komentarą

-->