Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Žargonai

Daugėlis jaunimo “žvaigždžių” kalba žargonu

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Gražiai pasakome apie savo kalbą: ji ir gimtoji, ji ir motinos, ji ir tėviškės kalba. Didžiai ją išgyrė svetimkalbiai: kad sena, kad graži, kad negirdėta, o dar didžiau gyrė mūsų klasikai: kad skambi, kad maloni, kad prigimta…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Kalbos kultūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

„Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla. Ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.“ A. Baranauskas

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Jaunimo žargonai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti pažangos, visuomenės, kultūros. Buvo laikai, kai žmonės nemokėjo rašyti. Pasaulio istorijoje žinomi amžiai, kai nebuvo valstybių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kalbos raiška

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kalba ir jos atliekamos svarbios funkcijos gali įvairiai įtakoti žmonių gyvenimus. Ji yra bendravimo principas, kuriuo mes vadovaujamės, norėdami išreikšti savo mintis, jausmus, vidinę būseną. Kalba yra lyg nematomo žmogaus pasaulio veidrodis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Studentų žargonybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Žargoną galima vertinti kaip savotišką kalbą, atsiradusią skirtingų kalbų sandūroje. Būtent dėl šios savo ypatybės tam tikras žargonas gali tapti savotiška įvairių tautybių atstovų bendra kalba.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Stilistika

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Stilistika yra stiliaus ir jo priemonių mokslas, aiškinantis išraiškos galimybes, esančias leksikoje, gramatinėje sandaroje bei fonetikoje, ir mokantis, kaip geriau atrinkti ir vartoti žodį, formą arba konstrukciją, atsižvelgiant į kalbos vartojimo sritį bei funkciją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kalbos kultūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Terminas kalbos kultūra Lietuvoje palyginti naujas, pradėtas plačiau vartoti sovietmečiu – matyt, pagal rusų kalbos terminą „культура речи”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Netaisyklinga jaunimo kalba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį. Mano nuomone, kiekvienas save gerbiantis žmogus privalo rūpintis savo kalba, ją tobulinti…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,