Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vydūno veikla

Vydūno biografija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Kantų ir Tilžės mokytojas, atostogų metu studijavęs Greifsvaldo, Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose, teosofų draugijos narys, susikūrė žmogaus ir pasaulio tobulinimo filosofiją, kuri atmetė revoliucinį veiksmą, ardantį „aukščiausios išminties” valdomą evoliucijos planą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vilhelmas Storostas – Vydūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vydūnas – vienas įstabiausių mūsų krašto žmonių, vienas reikšmingiausių kultūros veikėjų, vienas originaliausių mūsų tautos rašytojų bei mąstytojų. Jo kūrybinį palikimą sudaro daugiau kaip šešios dešimtys knygų – dramų, filosofijos traktatų, istorijos veikalų, gimtajai kalbai skirtų darbų, dainų ir gaidų rinkinių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vydūno palikimas – gražus mūsų istorijos puslapis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vydūnas – vienas įstabiausių mūsų krašto žmonių, vienas reikšmingiausių kultūros veikėjų, vienas originaliausių mūsų tautos rašytojų bei mąstytojų. Jo kūrybinį palikimą sudaro daugiau kaip šešios dešimtys knygų – dramų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vydūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kiekvienas žmogus, nesvarbu koks jis bebūtų, turi savo tėvynę – tai lyg didi paslaptis sielai ir nepaaiškinamas klausimas, kam žmogui ji reikalinga. Pasaulis be tėvynės yra bevertis, tai tarsi “lengvai ir greitai perskaitytas puslapis”. O norint suprasti tėvynės esmę, reikia pabūti tyloje, įsiklausyti į savo jausmus ir prigimtį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vydūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vydūnas – jo ypatinga figūra mūsų kultūroje, kaip ypatingas jo gyvenimiškasis bei kūrybinis likimas, kaip ypatinga jo buvimo mūsų kultūrinėje sąmonėje situacija. Nuveikęs didžiulius darbus, labai nusipelnęs tautos kultūrai, jis ilgą laiką buvo paliktas beveik visiškoje užmarštyje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vydūnas pirmojo pasaulinio karo verpete

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tam, kuris bent kiek atidžiau domėjosi Mažosios Lietuvos politiniu ir kultūriniu gyvenimu paskutiniaisiais XIX a. dešimtmečiais ir iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, gali keistokai atrodyti tai, kad po garsiuoju 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės aktu, reikalaujančiu “priglaudimo Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos”, nėra Vydūno parašo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vilhelmas Storostas – Vydūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vydūnu susidomėta neatsitiktinai. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo, švietėjo, muziko gimtinė – Jonaičių kaime, Šilutės apskrityje. Kurį laiką Vydūno gyvenimas buvo susijęs su Kintais (Šilutės raj.), kur jis, baigęs Ragainės mokytojų seminariją, buvo paskirtas dirbti mokytoju pradinėje mokykloje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,