Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vinco Kudirkos kūryba

Vinco Kudirkos gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka-žmogus, iš kurio mes galėtumėme mokytis ir mokytis. Jis- žmogus, kuris Lietuvai nusipelnė labai daug. Ne tik redagavo laikraštį “Varpas”; ragino lietuvius kovoti u tėvynę, laisvę ir kalbą; lietuvius, kurie tapo lenkų lėktomis, ragino prisiminti kas jie yra i tiesų ir būti tuo, kuo gimė.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos veikla

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Kudirka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka gimė 1858. Jis neseniai baigęs universitetą pradėjo ieškoti naujos gydytojo vietos. Kudirka laukė, kada Pilviškiuos bus laisva gydytojui vieta. Belaukiant atėjo žinia, jog vienas Šakių gydytojas (lenkas Reikelis) keliasi į Vilnių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio rajone, Paežeriuose. Vytautas Kavolis rašė: „Kudirka savyje vienijo maironiškąją romantiką ir šliūpiškąjį socialinį kovingumą, griniškąjį pozityvistinį darbą ir čiurlioniškąją meninės kūrybos kibirkštį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Kudirka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos kūryba (1)

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,