Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vincas Kudirka

Lietuvos himnas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Lietuvos Himną parašė ir jam muziką sukūrė dr. Vincas Kudirka. Iš tikrųjų tai buvo eilėraštis, pavadintas “Tautiška giesmė”, išspausdintas V. Kudirkos redaguojame “Varpe” 1898 metais.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka-žmogus, iš kurio mes galėtumėme mokytis ir mokytis. Jis- žmogus, kuris Lietuvai nusipelnė labai daug. Ne tik redagavo laikraštį “Varpas”; ragino lietuvius kovoti u tėvynę, laisvę ir kalbą; lietuvius, kurie tapo lenkų lėktomis, ragino prisiminti kas jie yra i tiesų ir būti tuo, kuo gimė.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Interviu su V. Kudirka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Interviu su Vincu Kudirka

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos tėvai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Motiejus Kudirka, rašytojo tėvas, paveldėjęs ūkį, išsikėlė į vienkiemį, prisipirko pievų ir padidino, , koloniją”( taip vadino vienkiemius) iki 70 margų(37, 5 ha). Sodyba buvo prie ežero, trobesiai nauji, užveistas didelis sodas. Ūkis tvarkingas ir gerai prižiūrimas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos veikla

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Varpas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kaip Aušra neatsiejama nuo J. Basanavičiaus, taip Varpas – nuo V. Kudirkos. Šį periodinį leidinį (mėnraštį) pradėjo leisti draugija „Lietuva”, įsteigta Varšuvoje 1888 m. J. Gaidamavičiaus – Gaidžio ir V. Kudirkos iniciatyva. Tais pačiais metais buvo išleistas Varpo prospektas, o 1889 m. pradžioje išėjo pirmas Varpo numeris.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Kudirka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka gimė 1858. Jis neseniai baigęs universitetą pradėjo ieškoti naujos gydytojo vietos. Kudirka laukė, kada Pilviškiuos bus laisva gydytojui vieta. Belaukiant atėjo žinia, jog vienas Šakių gydytojas (lenkas Reikelis) keliasi į Vilnių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio rajone, Paežeriuose. Vytautas Kavolis rašė: „Kudirka savyje vienijo maironiškąją romantiką ir šliūpiškąjį socialinį kovingumą, griniškąjį pozityvistinį darbą ir čiurlioniškąją meninės kūrybos kibirkštį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vincas Kudirka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vinco Kudirkos kūryba (1)

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka, pasirašinėjęs daugiausia V. Kapso slapyvardžiu, yra vienas iš žymiausių XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuvių rašytojų bei kritinio realizmo atstovų. V. Kudirkos kūryboje plačiai atsispindėjo nacionalinė lietuvių tautos priespauda, liaudies neapykanta carizmui, atskiri nacionalinio išsivadavimo reiškiniai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»