Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vilniaus universitetas

Vilniaus universiteto įžymūs žmonės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vilniaus universitetas, viena seniausių ir žymiausių Rytų Europos aukštųjų mokyklų, įkurtas 1579 metais. Ilgą laiką būdamas vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje, universitetas darė didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdė ne vieną mokslininką, poetą, kultūros veikėjų kartą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vilniaus Universitetas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kai 1569 m. kovai prieš vis labiau plintančias M. Liuterio idėjas į Lietuvą buvo pakviesti jėzuitai, Vilniaus vyskupas V. Protasevičius į jų rankas perdavė visus krašto švietimo ir mokyklų reikalus Jėzuitai jau 1570 m. Vilniuje atidarė savo kolegiją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vilniaus universiteto istorinė apžvalga

Kategorija: Istorija, referatas |

Per 400 metų Vilniaus universitetas išgyveno kilimo, smukimo, atgijimo, uždarymo, atkūrimo ir pagaliau suklestėjimo laikotarpius. Keitėsi ir šios, seniausios Tarybų Sąjungoje, aukštosios mokyklos pavadinimai. 1570 m. įsteigta kolegija prilygo tuo metu Vakarų Europoje veikusioms aukštesnio tipo mokykloms, vadintoms gimnazijomis, arba lotynų mokyklomis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Simono Daukanto biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Daukantas buvo plataus akiračio lietuvių kultūros ir mokslo darbuotojas. Jis tapo prikeltas iš užmaršties todėl, kad buvo ir tebėra reikalingas gyviesiems.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,