Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vienuolio kūryba

Moters drama apsakyme “Paskenduolė”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kūrinį autorius pradeda Sekminių dienos aprašymu, kada Veronika parėjo namo iš bažnyčios namo visa susisielojusi, pavargusi. Ne veltui autorius novelę pradeda šia diena, nes Sekminės – tai pats darbymečio metas, gero derliaus tikėjimosi šventė.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Vienuolis Žukauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Prieš 121 metus Anykščių valsčiuje, Užuožerių kaime, ūkininkų Julijono Žukausko ir Rozalijos Baranauskaitės-Žukauskienės šeimoje, 1882 m. balandžio 7 d. gimė sūnus Antanas.
Be jo, šeimoje augo penkios dukros. Motinos dėdės vyskupo Antano Baranausko remiamas, 1895 m. Antanas įstojo į Liepojos gimnaziją. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antano Vienuolio biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Rašytojas Antanas Vienuolis, tikroji pavardė Žukauskas, pergyveno ilgą ir įdomų gyvenimą. Jis gimė Anykščių valsčiuje, Užuožerių kaime, valstiečių šeimoje dar praeitame šimtmetyje, 1882m. balandžio 7d. (mirė 1957m. rugpjūčio 17d. Anykščiuose).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,