Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vienuolio kūriniai

Kaimas ir jo žmonės A.Vienuolio apsakyme “Arkliavagio duktė”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

A.Vienuolis rašė nuoširdžiai ir paprastai. Jo kūryboje nesutiksime modernistinių krypčių atgarsių. Rašytojas mums liko liaudiškas ir savitas. Pats buvo kilęs iš kaimo, todėl gerai suprato kaimo žmonių gyvenimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Vienuolis Žukauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Prieš 121 metus Anykščių valsčiuje, Užuožerių kaime, ūkininkų Julijono Žukausko ir Rozalijos Baranauskaitės-Žukauskienės šeimoje, 1882 m. balandžio 7 d. gimė sūnus Antanas.
Be jo, šeimoje augo penkios dukros. Motinos dėdės vyskupo Antano Baranausko remiamas, 1895 m. Antanas įstojo į Liepojos gimnaziją. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Antano Vienuolio biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Rašytojas Antanas Vienuolis, tikroji pavardė Žukauskas, pergyveno ilgą ir įdomų gyvenimą. Jis gimė Anykščių valsčiuje, Užuožerių kaime, valstiečių šeimoje dar praeitame šimtmetyje, 1882m. balandžio 7d. (mirė 1957m. rugpjūčio 17d. Anykščiuose).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,