Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Valiūno biografija

Silvestras Valiūnas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Valiūnas gimė 1789 m. liepos 11 Pūnikių vienkiemyje, Raseinių parapijoje, Pšeciševskių žemėje, buvo laisvojo valstiečio sūnus, mokykloje įrašytas bajoru. 1808 m. baigė Raseinių mokyklą ir tų pačių metų rudenį įstojo į Vyriausiąją Vilniaus kunigų seminariją. Čia, be teologijos dalykų, klausė paskaitų universitete, lankė E. Grodeko vadovaujamą klasikinės filologijos seminarą ir įgijo gerą literatūrinį pasiruošimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,