Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Vaižganto kūriniai

J. Tumas – Vaižgantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

,,Rimai ir Nerimai’’ geriausiai reprezentuoja Vaižganto sintezės idėjines ir setetines ištakas. Visų pirma, šiuo kūriniu Vaižgantas tarsi apibendrina buitinius žmogaus traktavimo principus, dominavusius ankstesnėje lietuvių prozoje, pabrėždamas juos, net sušaržuodamas, sukarikatūrindamas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Juozas Tumas Vaižgantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Baigęs Daugpilio realinę mokyklą, 1888 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, apsisprendęs darbuotis savo krašte. Uolus K.Jauniaus paskaitų klausytojas stropiai mokėsi lietuvių literatūrinės kalbos. Paskirtas 1894 m. vikaru į Mintaują, pateko į „Varpo” bendradarbių aplinką, kuri skatino jį imtis literatūrinės kūrybos

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių” veikėjai

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Apysaką “ Dėdės ir dėdienės” Vaižgantas parašė, jau turėdamas nemažą kūrybinio darbo patirtį. Tai vienas geriausių jo kūrinių. Rašytojo sumanymas buvo parodyti sodžiaus žmogaus širdies švelnumą, būdo gerumą ir galų gale nelaimingą jo dalią.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Juozas Tumas „Dėdės ir dėdienės“

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Juozas Tumas, geriau žinomas Vaižganto slapyvardžiu gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišių kaime (rytų Lietuvoje), Svedasų valsčiuje (dabar Anykščių rajonas). Tėvai – Aniūpras ir Barbora Tumai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Juozas Tumas Vaižgantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Svarbiausias Vaižganto tikslas – lietuvių tautinės sąmonės gaivinimas ir tautinės kultūros ugdymas. Juozo motina buvo labai gyvo ir judraus temperamento moteris

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Vaižgantas. Pragiedruliai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vaižgantas – įžymus lietuvių rašytojas, didelis žodžio menininkas. Savo požiūriu jis buvo susijęs su prieštaringais buržuazinės lietuvių visuomenės raidos reiškiniais. Daugeliui savo veikalų medžiagą ir temas Vaižgantas ėmė iš nacionalinio judėjimo laikotarpio.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Juozas Tumas Vaižgantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Juozas Tumas-Vaižgantas yra vienas iš didžiųjų lietuvių rašytojų. Tai iškili ir tauri asmenybė, didelių meninių kūrinių kūrėjas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,