Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“Ūkininkas”

Karalius ir gudrutis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kartą važiuoja karalius per girią ir pamato kažkoks jaunikaitis guli ir svajoja , o karalius privažiuoja arčiau ir klausia:
– Kas tu esi ?

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Varpas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kaip Aušra neatsiejama nuo J. Basanavičiaus, taip Varpas – nuo V. Kudirkos. Šį periodinį leidinį (mėnraštį) pradėjo leisti draugija „Lietuva”, įsteigta Varšuvoje 1888 m. J. Gaidamavičiaus – Gaidžio ir V. Kudirkos iniciatyva. Tais pačiais metais buvo išleistas Varpo prospektas, o 1889 m. pradžioje išėjo pirmas Varpo numeris.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,