Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Tremties poetas

Tremties literatūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1941 metais birželio mėnesį dešimtys tūkstančių lietuvių, latvių, ir estų buvo ištremti iš tėvynės arba pateko į koncentracijos stovyklas bei kalėjimus. Tremtyje atsidūrė ir tūkstančiai suomių. Tremtiniai Sibire patyrė neįsivaizduojamas kančias. Didelė dalis, tarp jų ir vaikam, mirė iš bado.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Tremties poetas Anupras Jasevičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Poetas Anupras Jasevičius gimė 1805 m. kovo 7 (19) d. Žostautuose, Pernaravos parapijoje (dab. Kėdainių raj.), valstiečių ūkyje. Mokėsi pas kaimo mokytoją, Ariogalos kunigą Bagdonavičių, Dotnuvos bernardinų mokykloje, iš kurios stojo į Varnių kunigų seminariją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,