Studijoms.lt

Referatai, konspektai

SSRS

Profesinės sąjungos

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Šiandien politiniame valstybių gyvenime didelį vaidmenį vaidina įvairios visuomeninės organizacijos – politinės partijos, įmonininkų sąjungos, profesinės sąjungos ir kitos. Šias organizacijas, išskyrus partijas, dalyvaujančias politiniame gyvenime, teisininkai dažniausiai vadina „spaudimo grupėmis”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Petro Cvirkos gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Mokydamasis 1926-1930 m. Kauno meno mokykloje kaimo varguolių vaikas įsijungė į kairiosios opozicijos sparną, persiimdamas antiburžuazine ideologija.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

“Duonos valgytojai”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Romualdas Granauskas savo kūriniuose aprašo senojo Lietuvos kaimo žmones, jų papročius, buitį. Novelėje “Duonos valgytojai” rašytojas pasakoja apie duonos kepino ritualą. Šioje ištraukoje rašoma: kaip ateina kaimynai į svečius, kaip ruošiamasi valgyti duoną.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Pasipriešinimo kovos Lietuvoj

Kategorija: Istorija, referatas |

Sunku nuspėti istoriją. Kai 1944m. vasarą į Lietuvą įžengė SSRS kariuomenė, lydima NKVD dalinių, retas kas manė, kad ji čia pasiliks pusei amžiaus. Sunku buvo patikėti, kad karo nualinta, sąjungininkų šelpiama SSRS toliau vykdys ekspansinius komunistinės imperijos planus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Lietuva 1987-1993 m.

Kategorija: Istorija, referatas |

Istorija ne kartą įrodė, kad laisvė veltui nedalijama, nesuteikiama kaip dovana. Nepriklausomybę reikia išsikovoti, saugoti ir apginti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Švietimas Lietuvoje

Kategorija: Istorija, referatas |

Pirmieji tarybiniai mokslo metai baigėsi neįprastai: birželio mėnesį, kartais tiesiai iš egzaminų ar mokinių išleistuvių kaip nepageidaujami ir priešiški elementai į tolimiausius naujos ”plačiosios tėvynės” kraštus buvo išvežti šimtai Lietuvos mokytojų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,