Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sleževičius

Lietuva tarpukario metais

Kategorija: Istorija, referatas |

Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d.atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium , valdymo formos klausimą ji paliko spręsti steigiamajam seimui.Tą pačią dieną V.Taryba priėmė „Laikinės konstitucijos pamatinius dėsnius“,kuriais ji pasiėmė suvereninės Lietuvos galią .

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,