Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Simbolizmo raida

Simbolizmo teorija

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Simbolizmas – 19a. pabaigos ir 20a. pradžios modernistinė Europos literatūros, teatro ir dailės kryptis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

V.M. Putinas – Simbolizmo raida

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Seinų kunigų seminarijos klierikas, tik išspausdinęs pirmuosius eilėraščius, susižavėjęs skaitė simbolistinę J.Baltrušaičio lyriką, kaip ir B. Sruoga. Pasiųstas 1915 m. į Petrogrado dvasinę akademiją tęsti teologinių studijų, pasinėrė į V.Solovjovo filosofiją, nutiesusią pasaulėžiūros pagrindus rusų simbolizmui, taip pat į Viač. Ivanovo ir A. Bielyj, simbolizmo teoretikų, veikalus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolizmo raida

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais simbolizmas iškilo kaip įtakingiausias literatūrinės traukos centras. Neturėjo atskiro žurnalo ar vienminčių grupuotės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,