Studijoms.lt

Referatai, konspektai

simbolizmas

Literatūros modernėjimo kryptys

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Neoromantizmas yra pirmoji lietuvių literatūros kryptis, siekusi naujesnio, problemiškesnio kūrybos suvokimo. Simbolizmas daug ką paveldėjo iš romantizmo, o ypač pasaulio vaizdą ir pasaulio jutimą, pastangą simboliais išreikšti pasaulio paslaptį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Meninė kryptis – simbolizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Simbolizmui dailėje pradžią davė XIX a. antrojoje pusėje Anglijoje susikūrusi dailininkų prerafaelitų grupė, kuri siužetą savo kūrybai ieškojo viduramžių legendose ir poezijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Simbolizmas – 19a. pabaigos ir 20a. pradžios modernistinė Europos literatūros, teatro ir dailės kryptis. Simbolistai teigė, kad būties esmę žmogus galįs tik nujausti, o ne protu suvokti; kiekviename realiame daikte ar reiškinyje glūdinti paslaptis, kurią galįs paaiškinti tik menas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Simbolistas Balys Sruoga

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Šiuo metu itin suaktualėjo modernistinės lietuvių literatūros ištakų bei paties modernizmo XX a. pr. kontekste problematikos tyrinėjimai. B. Sruogos estetiniai manifestai skatino XX a. pr. jaunuosius kūrėjus, nusiteikusius maištingai, kone vieningai skelbti Maironio “epochos” pabaigą ir naujojo, modernaus meno kultą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Simbolizmas kaip meninė kryptis pradėjo reikštis apie 1885 m., kaip reakcija prieš natūralizmą ir impresionizmą. Pirmą kartą simbolizmo terminą panaudojo Ž. Moresas. Simbolis – pagrindinė konstrukcijos ašis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolika lietuvių vestuvėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuvių šeima, jos papročiai, apeigos yra vieni iš ankstyviausių kultūros kūrinių, susiklosčiusių formuojantis ir plėtojantis gimininei bendruomenei tam tikromis klimatinėmis, geografinėmis, socialinėmis bei ekonominėmis sąlygomis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Neoromantizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Srovinė lietuvių lyrikos kryptis, prasidėjusi Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, apie 1930 m. pasiekė aštriausios takoskyros slenkstį. Vieni triukšmingai laidojo simbolizmą. Kiti kasė duobę maištaujančiam avangardui.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Simbolizmo raida

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais simbolizmas iškilo kaip įtakingiausias literatūrinės traukos centras. Neturėjo atskiro žurnalo ar vienminčių grupuotės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

SImbolizmas – literatūros srovė, susiformavusi Prancūzijoje XIX a. pab. (apie 1880–95). Atsirado kaip reakcija į realizmo ir natūralizmo įsivyravimą literatūroje, į parnasiečių poezijos aprašomąjį stilių. XIXa. pradžios modernistinė dailės kryptis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,