Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Simbolika

Simbolika lietuvių vestuvėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vestuvių papročius tyrė ir analizavo daugybė rašytojų, viena iš jų buvo P. Dundulienė, kuri savo veikaluose stengėsi glaustai aprašyti lietuvių vestuvinių papročių raidą nuo pagonybės laikų iki mūsų dienų. Ypač didelį dėmesį autorė skiria magijai ir apeigoms.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Simbolika lietuvių vestuvėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Lietuvių šeima, jos papročiai, apeigos yra vieni iš ankstyviausių kultūros kūrinių, susiklosčiusių formuojantis ir plėtojantis gimininei bendruomenei tam tikromis klimatinėmis, geografinėmis, socialinėmis bei ekonominėmis sąlygomis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,