Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sibiras

Kas padėjo tremtiniams išlikti gyviems?

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Birželio 14-oji diena daugybės lietuvių atmintyje liko kaip juoda diena. Tai buvo pirmoji masinių deportacijų diena, pirmasis masinis gyventojų trėmimas iš gimtojo krašto

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Antanas Miškinis “Rūpintojėlių Lietuva”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Antanas Miškinis gimė 1905m. sausio 29d. Juknėnų kaime, Utenos apskrityje. 1945-1948m. A.Miškinis įsijungė į antisovietinę rezistenciją. 1948m. buvo suimtas, už akių nuteistas ir ištremtas į Sibirą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kas padėjo tremtiniams išlikt laisviems?

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kiekvienas žmogus nueina sau skirtą ir likimo nulemtą gyvenimo kelią. Vieniems kelias nuveda ten , kur vyrauja- laimė, meilė . . . Kiti neša gyvenimo naštą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Elenos Ramanauskienės pasakojimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Gyvenau su tėveliais Rūtkiemių kaime, Panevėžio rajone, – savo pasakojimą pradeda Elena Ramanauskiene, gyvenanti Kaune nuo karo pabaigos. – gyvenau ūkiškai, laikėm gyvulius, paukščius. Aš buvau vienintelis vaikas šeimoje, todėl tėveliai labai saugojo, net į šokius lydėdavo, iš jų parsivesdavo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Močiutės vienatvė

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kartais žmogus jaučiasi labai vienišas: jam trūksta draugų ar giminaičių, kad su juo pabendrautų, paguostų sunkią akimirką, padėtų darbuose. Kai žmogus nepaguodžia sunkią akimirką, jis jaučiasi vienišas, visų atstumtas, niekam nereikalingas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Sukurtas Sibiro platybėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Trėmimai prasidėję 1941 metais ir tęsti pokariu buvo pats didžiausias lietuvių tautos genocidas. Į Sibirą buvo išvežta apie 300000 Lietuvos žmonių. Maždaug trečdalis jų mirė dėl nepakenčiamų sąlygų.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Toli nuo gimtinės

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kai vasarą nuvažiuoju į savo vaikystės miestą Palangą ir einu su savo anūkėle Salomėjos Nėries gatve jūros link, prisimenu, kaip prieš 40 metų linksmu būriu bėgdavome į senąją gimnaziją – solo moksleivių koncertuose, literatų būrelio sueigas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Tremtiniai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Tremties literatūra

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Amžino įšalo žemės įvaizdis, daugeliui, ypač jaunesnės kartos, žmonių iki šiol pirmiausia kėlęs geografines asociacijas, pagaliau prisipildo istorinės prasmės, tampa metafora, išreiškiančia tautos pažeminimą, iškentėtas kančias, fizinį jos naikinimą ir dvasinį luošinimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Kas padėjo tremtiniams išlikti laisviems?

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1941m. birželio 14 d. trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijije ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Perpildyti ešelonai vienas po kito ėjo į Rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Puslapiai:12»