Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Siaurasis geležinkelis

Technikos paminklas – siaurasis geležinkelis

Kategorija: Istorija, referatas |

Technikos paminklo sąvoką geriausiai apibūdina Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, kuriame kultūros paveldo objektai apibrėžiami kaip pavieniai ar į kompleksą įeinantys žemės sklypai, sklypų dalys, vandens, miško plotai, statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, turintys vertingųjų savybių, esantys atskiri daiktinės teisės objektai ar galintys būti jais įteisinti, registruoti kaip kultūros vertybės.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,