Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Santykiai

Darbo užmokestis

Kategorija: Apskaita, konspektas |

Darbo santykiai – čia daug darbo santykiuose lemia DU. Priimant darbuotojus būtina sudaryti darbo sut. Darbo sut. -darbuotojo ir darbdavio susitarimas kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti t. t. profesijos, specialybes, kvalifikacijos darbą arba eiti t. t. pareigas paklusdami nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti DU ir užtikrinti darbo sąlygas numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Juzos satykis su aplinkiniu pasauliu

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žmogus, gamta, istorija – trys amžinosios temos, glaudžiai viena su kita susijusios ir dažnai, bent jau lietuvių literatūroje, drauge minimos. Gamta savo pavyzdžiu moko būrus didaktinėje K.Donelaičio poemoje “Metai”, A.Baranausko “Anykščių šilelio” būtis simbolizuoja ne tik gamtos, bet ir lietuvių tautos likimą istorijos vingiuose.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , , ,

“Geri ir blogi mokytojai”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Artėjant mokytojų dienai dauguma prakalbo apie mokytojus: kurie jiems dėsto dabar, dėstė prieš kelis metus, ar šiaip iš matymo žinomus pedagogus. Jie aptarinėja, kurie mokytojai blogi, kurie geri, o kuriuos galima priskirti prie abiejų šių grupių…

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Tėvai mūsų nesupranta

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Taigi pabandysiu trumpai papasakoti, ką esu skaitęs, girdėjęs, matęs televizijos laidose, kokie būna ir nuo ko priklauso tėvų ir vaikų santykiai ir dar trumpai parašysiu apie savo šeimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Lietuvos santykiai su Rusija

Kategorija: Istorija, referatas |

Maskvos iškilimas. Kai Lietuva XIII a. pradėjo rinkti rusų žemes, visos jų kunigaikštystės priklausė nuo totorių. Kipčako, arba vadinamosios Auksinės Ordos chanai (iš Sarajaus) rinkdavo iš jų mokesčius ir skirdavo jiems kunigaikščius, kurių vienas buvo laikomas didžiuoju.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Europos tautų santykiai

Kategorija: Istorija, referatas |

Paskutiniais šimtmečiais Europos tautos ir jų santykiai šauniai pakito. Seniau jos gyveno savo šalyse, iš jų misdamos ir daugiau beveik nieko nereikšdamos. Tad iš lengvo pradėjo vis daugiau branginti savo būdus, savo kalbą, savo ypatybes ir pagaliau – savo kraują.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,