Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Salomėjos Nėries analizė

S. Nėries eilėraštis “Tėvynei”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ilgesio skausmu, tylia svajone greičiau pamatyti paliktą tėvynę ir artimus žmones. Viena iš tokių elegijų — eilėraštis “Tėvynei”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

S. Nėries eilėraštis “Žydi saulė”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

M. K. Čiurlionis ir Salomėja Nėris, dvi pirmojo ryškumo žvaigždės lietuvių tautos kultūros padangėje, sakytum, prasilenkė savo gyvenimo orbitomis, kad maždaug po keturių dešimtmečių susilietų ir suskambėtų simfonija, gaivia, kupina gyvybės, virpančių jausmų, svarių minčių ir kūrybos polėkio, poetės šešių eilėraščių cikle.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

S. Nėris – XXa. pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, svajonių, meilės ar idealų paieškos. Eilėraščių rinkiniu ,,Prie didelio kelio” poetė išreiškė savo paskutinę valią: grįžti į Lietuvą, į žmonių širdis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Salomėjos Nėries gyvenimo aprašymas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Salomėja Nėris – viena talentingiausių lietuvių poečių. Ji – mūsų tautos lakštingala! S. Nėries kūryba – tai savotiškas lyrizmo simbolis lietuvių literatūroje. Jau pirmaisiais savo eilėraščių rinkiniais ji nusipelnė subtiliausios lietuvių lyrikės vardą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Salomėja Nėris

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Didžiausi lietuvių poezijos pasiekimai paprastai siejami su Salomėjos Nėries vardu. „mes iš tikrųjų nežinome kito poeto, kuris būtų taip arti mūsų, kuris visa laiką būtų su mumis, – rašo Just. Marcinkevičius. – tartum diemedis po kiekvieno lietuvio langu, įaugęs į mūsų širdis, į nacionalinės patirties klodus, šaknimis apglėbęs amžinuosius gėrio ir grožio idealus, o viršūnėse linguojantis laimės ir džiaugsmo troškimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Salomėjos Nėries eilėraščio “Dainuok, širdie, gyvenimą” analizė

Kategorija: analizė, Lietuvių kalba |

1943m.Maskvoje buvo išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys ‘Dainuok,širdie,gyvenimą’.Mano manymu,šiuose eilėraščiuose yra išsakyta tai,kas yra svarbu žmogui,kasdien žiūrinčiam mirčiai į akis.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , ,