Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Sakmės

Lietuvių kalbos tautosaka

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tautosakos kūriniai – dainos, pasakos, sakmės, mįslės ir kt. – dar ne taip seniai buvo žmonių gyvenimo dalis: jie buvo reikalingi sunkaus darbo ir trumpo poilsio valandomis, rūpesčiuose ir džiaugsmuose, šventėse ir netekties gėloje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Ugnis baltų mitologijoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Ugnis – garbinamas objektas baltų mitologijoje nuo senų laikų. Ugnis pastovaus pavidalo neturėjo: iš pradžių, ankstyvaisiais giminės santvarkos laikais, pati ugnis nebuvo suasmeninta ar sudievinta. Vėliau senovės laikų žmogaus vaizduotėje buvo susikūręs ugnies šeimininkės – moters atvaizdas, turėjęs ugnies, vėliau ornitomorfinį, zoomorfinį, antropomorfinį pavidalą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Senoji lietuvių mitologija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Senoji lietuvių mitologija, religija yra vienas seniausių žmonijos dvasinės kūrybos reiškinių. Žmogaus prigimtyje užkoduota fantazija pakelia virš realybės ir suteikia neribotą laisvę. Tautosaka kuriama kasdienine kalba, kuri yra tautinės atminties liudijimas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Ugnis senovės lietuvių gyvenime

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pateikta informacija apie ugnies svarbą senovės lietuvių gyvenime, išanalizuota keletą sakmių ir išsiaiškintos visos smulkmenos apie ugnį senovės lietuvio namuose.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Lietuvių mitinės būtybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Šiame darbe bandyta nustatyti dažniausiai mitologinėse sakmėse sutinkamas mitines būtybes, konkrečiai apibūdinti jų išvaizdą, atliekamas funkcijas, taip pat mitinių būtybių santykį su paprastais žmonėmis. Bandyta paaiškinti kai kurių mitinių būtybių vardų etimologiją, mitinių būtybių vaizdinių raidą, jų kitimus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Liaudies dainos

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tautosaka skirstoma i dvi pagrindines dalis, rusis: pasakojamaja ir dainuojamaja. Pasakojamosios tautosakos zanrai – pasaka, sakme, padavimas, anekdotas. Dainuojamosios – daina, sutartine, rauda.

Ritos Rakauskaites,
8a klases mokines

Referatas

Taurage, 2003

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Pasaulio ir žmogaus sukūrimo įsivaizdavimas senosiose sakmėse

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Sakmėse pasakojama apie įvairių mitinio pasaulio elementų sukūrimą . Situacija iki visatos sukūrimo apibūdinama kaip nebūtis, pažymint, kad buvęs tik vanduo arba vanduo ir rūkas, arba, kad miglose gyvenęs tik vienas dievas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Raganos – lietuvių mitinės būtybės

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Iš visų ,,nepaprastų” žmonių Lietuvoje labiausiai buvo žinomos raganos. Sakmių apie jas ,,Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kataloge” užregistruota apie 150, o iš viso, apytiksliais duomenimis, – arti tūkstančio.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Sakmės ir jų rūšys

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Tautosaka – tai tradicinis sakomo ir dainuojamojo žodžio menas, tai sakytinė arba gyvo žodžio liaudies kūryba. Esminis tautosakos bruožas – kolektyviškumas, kitas svarbus bruožas tradiciškumas (tik iš kartos į kartą perteikiama tautosaka ištisus šimtmečius išlieka gyva).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,