Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Romantizmas

Romantizmas A. Mickevičiaus kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romantizmo idėjų įsikūnijimas- laisvės, atskirumo, nepaklusnumo, vienatvės, pasaulio netobulumo ir nykumo demonas. A.Mickevičiaus kūryboje demonizuojamo personažo nėra.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Romantizmo epocha

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

XVIIa. pabaigoje ir pirmaisiais XIXa. dešimtmečiais Vakarų Europoje susiformavo romantizmas. Ši kryptis atsispindėjo muzikos, dailės bei literatūros kūryboje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Romantizmo apraiškos Maironio lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

R o m a n t i z m o sąvoka yra daugiareikšmė. Ja įvardijamas meninio vaizdavimo tipas, priešingas realistiniam (dominuoja ne tikrovės atkūrimo, bet perkūrimo principas).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Lietuvių romantizmo palyginimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Žmogus ir žmonija išsivaduoja iš nesavarankiškumo (istorija suvokiama kaip žmonijos pažangos procesas; pažangos variklis — lavėjantis ir laisvėjantis protas).

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Romantizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

. Žmonės dažnai dalijami į fizikus ir lyrikus. Fizikais vadinami tie, kurie labiau pasikliauja tikrove, lyrikai- svajonėmis, įsivaizdavimais. Literatūroje pirmieji vadinami realistais, antrieji- romantikais. Ir meno istorijoje skiriamas realistinis (tikroviškas) ir romantinis (vaizduotės) tipai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Romantizmo tradicija Viktoro Hugo poezijoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Prancūzų romantizmas radosi keleriais metais vėliau negu vokiečių ar anglų. Pirmieji reikšmingi kūriniai išspausdinti XIXa. pradžioje. Prancūzų romantizmas formavosi ir rutuliojosi permainingoje politinėje aplinkoje: šalyje vyko politinių jėgų persigrupavimai ir politiniai perversmai, reikšmingi socialiniai ir kultūriniai pokyčiai, todėl jau tada kilo klausimas, ar esama ryšio tarp šių politinių įvykių ir naujų reiškinių literatūroje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Romantizmas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romantizmas yra meninis ir intelektualinis sąjūdis susiformavęs XVIII a. pabaigoje, kuris pabrėžė stiprias emocijas, vaizduotę, individualumą, subjektyvumą, iracionalumą, spontaniškumą, transcendenciją laisvę nuo klasikinių griežtų meno formų ir maištavo prieš socialines konvencijas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Realizmo amžiaus idėjos ir faktai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Su ketvirtuoju 19 amžiaus dešimtmečio romantizmas blėsta. Žmogus kitaip ima žvelgti į pasaulį ir kitaip tvarkyti gyvenimą. Nuo idealinio dvasinio pasaulio akis nukrypsta į materialinį žemės pasaulį. Fantastiškas svajones pakeičia rūpestis kasdienine duona ir kova dėl jos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Romantizmo estetiniai principai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romantizmas, tai literatūros, meno ir muzikos kryptis, kuri vyravo Europoje pirmojoje XIX a. pusėje. Šis terminas kilo iš būdvardžio „romaniškas“ – „kaip romane, knygoje“, o ne kaip gyvenime. Romantikų dėmesys nukreipiamas į reiškinius ir į žmones, kurie iki tol nebuvo centre. Jie išaukštino kai kurias temas, gynė kūrybinę menininko laisvę.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,