Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Rinkos ekonomika

Rinka ir jos funkcijos

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Tai, kaip visuomenė sprendžia pagrindinę ekonomikos problemą – ribotų išteklių paskirstymą tarp konkuruojančių tikslų – priklauso nuo visuomenės ekonomikos sistemos

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mastu

Kategorija: Apskaita, referatas |

Buhalterinė apskaita – tai analizė (interpretacija), klasifikacija ir finansinių operacijų registracija verslo apskaitos knygose. Apskaita, tai viena pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei – finansinei veiklai valdyti. Apskaita, tai daugybė sričių, iš jų, mokesčių skaičiavimą, finansinių ataskaitų analizę, valdymo bei finansinę apskaitą apimantis terminas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Kaip veikia rinkos ekonomika?

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Rinkos ekonomika pasirodė esanti lankstus ir gyvybingas gamybos organizavimo būdas šiuolaikinėje visuomenėje. Svarbi jos lankstumo priežastis – bankroto mechanizmas; įmonės, kurios nepajėgia sėkmingai konkuruoti, t.y. kurios praranda pinigus, verčiamos perorganizuoti savo veiklą, o ypatingu atveju ją nutraukti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Komandinė ir rinkos ekonomika

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Tokia produkcija kaip duona, mėsa, drabužiai, šaldytuvai ir namai dabar yra gaminami ir parduodami faktiškai kiekvienoje pasaulio šalyje. Įvairiose šalyse šie produktai gaminami labai panašiais metodais ir iš panašių žaliavų: pavyzdžiui, kepėjai duoną užmaišo iš miltų ir vandens, prideda cukraus, druskos ir mielių ir kepa krosnyse.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Rinkos ekonomika

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Per daugelį amžių kiekviena visuomenė yra susidūrusi su pagrindine ekonomikos problema: ką ir kam gaminti, esant ribotiems ištekliams. Apskritai galima sakyti, kad XX amžiuje dvi konkuruojančios ekonominės sistemos davė visiškai skirtingus atsakymus: komandinę ekonomiką, tvarkomą centralizuotos valdžios, ir rinkos ekonomiką, grindžiamą privačia iniciatyva.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,