Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Radausko gyvenimas

Henriko Radausko biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Henrikas Radauskas gimė 1910m. Krokuvoje (Lenkijoje). Augo Gikonių kaime, Rozalimo valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje, Sibire (Novo-Nikolajevske) lankė pradžios mokyklą. 1921m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Henrikas Radauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Atsižadėjęs politinio ir tautinio užsiangažavimo („Aš nestatau namų, aš nevedu tautos”), pasirinko meno autonomiškumą vieninteliu kūrybinės egzistencijos principu. Į poetinės kūrybos centrą iškėlė estetinio suvokimo ir konstravimo galią, pakeitęs lietuviško lyrizmo emocinį atvirumą skeptiško intelekto pozicija, širdingų išsiliejimų stichiją – racionalia architektonika, užuominų punktyrą – ryškiu vaizdo kontūru.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Henrikas Radauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Studijuodamas 1930-1934 m. Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, domėjosi rusų akmeizmo, konstruktyvizmo, formalizmo teorijomis. Literatų sambūriuose šaipėsi iš lietuviškų eilių sentimentalumo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,