Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Radauskas

Henriko Radausko eilėraščio “Mergaitė pajūry” interpretacija

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Henrikas Radauskas – lietuviško eilėraščio meistras. Poetas gamtoje, aplinkoje, buityje ieško grožio, estetinių emocijų, meninės prasmės. Grožis tampa aukščiausia vertybe, o meno kūryba – vienintele gyvenimo prasme.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Išeivijos kūrėjų likimo atspindžiai kūryboje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antrasis pasaulinis karas ir stalininio socializmo įsitvirtinimas Rytų ir Vidurio Europos kraštuose privertė emigruoti nemažą skaičių lenkų, čekų, vokiečių, vengrų, bulgarų, serbų, slovėnų rašytojų. Pabaltijo rašytojų emigracija buvo masinė – tokio didžiulio intelektualinių jėgų nutekėjimo nepatyrė nė vienas kitas Europos regionas po Antrojo pasaulinio karo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Henrikas Radauskas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Studijuodamas 1930-1934 m. Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, domėjosi rusų akmeizmo, konstruktyvizmo, formalizmo teorijomis. Literatų sambūriuose šaipėsi iš lietuviškų eilių sentimentalumo.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,