Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Putino gyvenimas

Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pradėjęs rašyti eilėraščius Maironio herojiškų šūksnių sintakse, V.Mykolaitis-Putinas ir savo pirmose knygose „Raudoni žiedai” (1917), „Raštai” (1921) išlaikė platų retorinį mastą, valingą sakinių jėgą, griežtą ritminių konstrukcijų simetriją.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Vincas Mykolaitis – Putinas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893m. sausio 6d. Pilotiškių kaime, Marijampolės apskrityje, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigęs 4 klases, 1909m. V.Mykolaitis-Putinas įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1911m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį Šaltinyje.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , , ,

V.M. Putinas – Simbolizmo raida

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Seinų kunigų seminarijos klierikas, tik išspausdinęs pirmuosius eilėraščius, susižavėjęs skaitė simbolistinę J.Baltrušaičio lyriką, kaip ir B. Sruoga. Pasiųstas 1915 m. į Petrogrado dvasinę akademiją tęsti teologinių studijų, pasinėrė į V.Solovjovo filosofiją, nutiesusią pasaulėžiūros pagrindus rusų simbolizmui, taip pat į Viač. Ivanovo ir A. Bielyj, simbolizmo teoretikų, veikalus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Putinas “Margi sakalai”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Mykolaitis-Putinas yra ryškius simbolizmo atstovas. Labiau žinomas kaip garsaus romano „Altorių šešėlių“ autorius, taip pat jis yra parašęs daug eilėraščių rinkinių, vienas iš jų yra „Tarp dviejų aušrų“. Šis referatas kaip tik apie tą rinkinį ir vieną iš jo eilėraštį „Margi sakalai“.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Poezijos ir kūrybinės laisvės problema “Altorių šešely”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

V. Mykolaitis-Putinas gimė 1893 m. sausio 6 d. vidutinių, valstiečių šeimoje Pilotiškių kaime, Gudelių valsčiuje, Suvalkijoje. Išėjęs Marijampolės gimnazijos keturias klases, jis įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1915 m.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Vincas – Mykolaitis Putinas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Mykolaitis-Putinas. Rašytojas gimė 1893 metų sausio 6 dieną, ūkininkų šeimoje Pilotiškių kaime, dabartiniame Prienų rajone. Jis davė pradžią gausiam Mykolaičių šeimos atžalynui, kadangi po jo į pasaulį atėjo dar šeši sūnūs ir dvi dukterys.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Putino biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Mykolaitis – Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškių kaime, Prienų rajone. Įdomesnė vieta – poeto mėgstamas kalnelis, Aušrakalniu vadinamas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Vinco Mykolaičio – Putino gyvenimas ir kūryba

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškių kaime, Prienų rajone rytiniame Suvalkijos pakrašty, XIX a. pabaigoje jau pasiekusiame tam tikros ekonominės ir socialinės pažangos. Žmonės čia buvo išsiskirstę į vienkiemius, daugelis sukūrę gana tvirtus ūkius.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,