Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Prekės

Užsienio prekyba ir jos raida Lietuvoje

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Užsienio prekyba – tai prekyba su užsienio partneriais, apimanti prekių ir paslaugų eksporto ir importo operacijas, įskaitant prekių reeksportą bei reimportą ir atsakomąją prekybą

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Verslo organizavimo formos

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Kiekvienos šalies ekonomika keičiasi tarsi nepastebimai. Tačiau ekonomikos pokyčių esama daugelyje sričių. Vis daugiau atsiranda naujų verslų, naujų produktų ir naujų gamybos bei skirstymo būdų. Muzikos industrijos bendrovės, kitados prekiavusios patefono plokštelėmis, dabar prekiauja kompaktiniais diskais. Kiti verslai pagamino vaizdo magnetofonus. Kiekvienais metais susikuria naujos bendrovės, siūlančios vartotojams naujas prekes ir paslaugas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Verslo organizavimo formos

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Įteisinus privačią nuosavybę, atsirado naujos verslo organizavimo formos: individualios įmonės, partnerinės įmonės, akcinės bendrovės, investicinės akcinės bendrovės. Verslas, tai veikla, teikianti naudą verslininkui ir kitiems asmenims, tarpininkaujantiems prekiniams mainams. Be prekinių mainų teikiama ar gaunama nauda nebus verslas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Pelno (nuostolio) ataskaita

Kategorija: analizė, Apskaita |

Pelno (nuostolio) finansinė ataskaita apibūdina įmonės finansinius rezultatus (pelną ar nuostolį) per tam tikrą laiką, pavyzdžiui, metus.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , ,

Faktoringas

Kategorija: Apskaita, referatas |

Daugelyje įmonių, teikiančių paslaugas ar parduodančių prekes, dėl vėluojančių atsiskaityti ir nemokių pirkėjų yra įšaldomos apyvartinės lėšos, susidaro beviltiškų skolų sąnaudos, pablogėja ataskaitinio laikotarpio ūkininkavimo rezultatai.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Mažmeninė prekyba

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Prekyba – tai ūkio šaka, kuri, atkūrus nepriklausomybę, plėtojosi sparčiausiais tempais ir šiuo metu šalies ekonomikoje užima labai svarbią vietą. Mažmeninėje prekyboje pastaraisiais metais įvyko didelių struktūrinių pokyčių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Paklausos įvertinimas

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Žodžio “paklausa“ neturėtume suprasti nei kaip pasiteiravimo, nei kaip pageidavimo. Ekonomikos moksle paklausa reiškia konkrečių prekių arba paslaugų kiekius, kuriuose vartotojai (pirkėjai) konkrečiu metu nori ir gali įsigyti esant įvairioms jų kainoms.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,

Eksportinių kainų nustatymas

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Kartais įmonės savo prekes užsienyje parduoda pigiau negu savo šalies rinkoje. Tai gali būti daroma dėl užsienio konkurencijos sąlygų arba dėl to, kad pardavinėjamos jau nebemadingos prekės, o gal priežastis ta, kad įmonė yra įpainiota į dempingo situaciją, kuri užsienio rinkoje prekes verčia parduoti žemesne nei vidaus rinkoje kaina.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Tarptautinė prekyba Lietuvoje

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Šiuolaikinė tarptautinė prekyba – tai neatskiriama kasdieninio gyvenimo dalis. Viena su kita prekiaudamos šalys gali įsigyti užsieninių prekių žemesnėmis kainomis negu gamindamos tokias pat prekes šalies viduje. Vadinasi, kiekviena šalis iš prekybos stengiasi gauti naudos. Kas gi sudaro prekybos tarp šalių ekonominį pagrindą?

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,