Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Poetas

Antanas Miškinis “Rūpintojėlių Lietuva”

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Antanas Miškinis gimė 1905m. sausio 29d. Juknėnų kaime, Utenos apskrityje. 1945-1948m. A.Miškinis įsijungė į antisovietinę rezistenciją. 1948m. buvo suimtas, už akių nuteistas ir ištremtas į Sibirą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Justino Marcinkevičiaus “Maždydo” ištraukos interpretacija (1)

Kategorija: interpretacija, Lietuvių kalba |

Justinas Marcinkevičius – lietuvių tautos poetas, kuriam svarbiausia tėvynė, gimtoji kalba, jos saugojimas ir puoselėjimas. Poetas siekia, kad jo žodis būtų išgirstas ir suprastas. Marcinkevičiaus kūryba įvairių žanru: dramos, eilėraščiai, poemos, apysakos.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Likimas miško ir žmogaus

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Antanas Baranauskas Anykščių šilelyje” parodė, kokį atspindį žmogaus sieloje paliko krašto gamtos grožis. Poemoje objektyviai atsispindi kai kurie esminiai ano meto Lietuvos tikrovės reiškiniai. Anykščių šilelis” – tai kūrinys, vaizduojąs ne išimtinai gamtą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Antanas Garšva

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Garšva – tai žmogus, kuris labai karštai myli. Jis serga mirtina liga – džiova. Jis savo gyvenimą skaičiuoja minutėmis, sekundėmis, nes visada gali ateiti mirtis. Antanas yra poetas ir keltuvininkas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Nakties vaizdinių prasmės V. Mykolaičio – Putino lyrikoje

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Nė vieno žmogaus gyvenimo kelias nebūna lygus, vienpusiškas arba nuolatos ramiai sruvenantis kaip upė. Kiekviena diena vis kitokia, atnešanti naujų išgyvenimų, naujų jausmų, sąmonę audrina įvairios emocijos, todėl žmogus visą laiką tarsi keičia spalvotus akinius: skirtingose būsenose jis skirtingai vertina save, aplinką ir supančius žmones.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Juozas Erlickas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Juozas Erlickas – poetas, dramaturgas, humoristas, satyrikas, dainininkas, lyrikas, klasikas. Gimęs buvusioje Tarybų Lietuvoje, ten yra sukūręs šeimą ir 8 knygas. Poeto motina atmintyje išsaugojo Juozo gimimo aplinkybes, nors šiais savo prisiminimais nesidalijo net su pačiu sūnumi.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Poetas Antanas Strazdas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Antanas Strazdas – viena šviesiausių ir spalvingiausių asmenybių lietuvių literatūros bei kultūros istorijoje. Jo kūryba, išreiškusi liaudžiai artimu poetiniu žodžiu šviečiamojo amžiaus demokratines idėjas, valstiečio baudžiauninko jausmus bei lūkesčius, – reikšmingas ir savitas feodalizmo epochos lietuvių literatūros faktas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Poetas Justinas Marcinkevičius

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Justino Marcinkevičiaus talento žvaigždė kyla vis aukštyn. Kiekvienoje savo knygoje jis poetizuoja tai, kas brangiausia visiems – gimtuosius namus, žemę ir tėvynę, duoną, vandenį ir ugnį, dvasinį bei išorinį tautos patyrimą.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,