Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Poema

Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Sukurti “Anykščių Šilelį” paskatino daugelis aplinkybių. Tai ir protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą, kurį teko A. Baranauskui girdėti per paskaitas Varnių kunigų seminarijoje, ir lenkų romantikų, ypač poemoje minimo A. Mickevičiaus skaitymas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , , ,

Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje “Gražina”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Adomas Mickevičius – romantizmo epochos rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug kurinių. Gyvendamas Kaune jis sukūrė “Gražiną”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

A. Baranausko poema “Anykščių šilelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

A.Baranausko poema “Anykščių šilelis”, klasikinis lietuvių poezijos kūrinys. Antras šimtas metų tebejaudina daugiaprasme metafora “Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę”.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , ,

Moteriškumo samprata A.Mickevičiaus poemoje „Gražina“

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

A.Mickevičius-romantizmo epochos menininkas. Vienas iš garsiausių jo kūrinių-poema „Gražina“. Šiame kūrinyje pagrindinė tema-lietuvių kova su kryžiuočiais. Poemoje atsiskleidžia savitas rašytojo požiūris į moterį.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Moteriškumo samprata poemoje „Gražina“

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Adomas Mickevičius – romantizmo epochos rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug kurinių. Gyvendamas Kaune jis sukūrė “Gražiną”. To meto menininkai savo kūriniuose išaukštindavo vyrą, jo gerąsias savybes pabrėždavo, o blogąsias pasistengdavo susilpninti, paslėpti.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,

Iliada

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Seniausi graikų literatūriniai paminklai yra dvi didžiulės poemos ,,Iliada” ir ,,Odisėja”. Šių kūrinių siužetai paimti iš senosios graikų mitologijos – pasakojimų apie Trojos karą. Poemų autorius, graikų įsitikinimu, buvęs aklas dainius Homeras.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , , ,