Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pirmasis lietuviškas laikraštis

Varpas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kaip Aušra neatsiejama nuo J. Basanavičiaus, taip Varpas – nuo V. Kudirkos. Šį periodinį leidinį (mėnraštį) pradėjo leisti draugija „Lietuva”, įsteigta Varšuvoje 1888 m. J. Gaidamavičiaus – Gaidžio ir V. Kudirkos iniciatyva. Tais pačiais metais buvo išleistas Varpo prospektas, o 1889 m. pradžioje išėjo pirmas Varpo numeris.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , , , ,

Laikraštis “Varpas” ir politinės idėjos

Kategorija: Istorija, referatas |

XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje vyko spartus tautinės sąmonės brendimas ir moderniosios tautos formavimasis. Plačiai plito nelegalios spaudos leidiniai: laikraštis “Varpas”, lietuviškos knygos, maldaknygės, spausdintos Tilžėje ir platintos knygnešių.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Varpas – pirmasis lietuviškas laikraštis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kudirka buvo “Varpo” siela, per 10 savo gyvenimo metų jis skyrė jam visas savo jėgas, ir “Varpas” yra neatsiejamas nuo V. Kudirkos gyvenimo ir kūrybos. Jis prirašė pats daugybę puslapių į “Varpą”, savo „Tautiška Giesme“ (išspausdinta 1898 m. „Varpo“ Nr. 6) jis davė lietuvių tautai himną.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,