Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Palūkanų norma

Paprastos ir sudėtinės palūkanos

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Palūkanų norma pinigų sumai paprastai išreiškiama kaip procentinė dalis sumos, sumokama už pinigų naudojimą vienerių metų laikotarpiu. Palūkanų normos gali būti skiriamos ir kitiems laiko tarpams, vadinamiems palūkanų laikotarpiais. Palyginkime paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimo būdus, akcentuojant pinigų vertės kitimą laike.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Paprstosios palūkanos

Kategorija: Apskaita, referatas |

Tai pagrindinė palūkanų sąvoka, iš kurios kyla visos kitos. Paprastosios palūkanos (angl. simple interest) yra kaina, kurią tenka mokėti už 1 piniginio vieneto naudojimą vienerius metus. Tai yra palūkanos, mokamos ar gaunamos tik už nominalo sumą

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Palūkanos gali būti apibrėžtos kaip pinigų sąnaudos (arba kaina). Laisvosios ekonomikos sąlygomis kapitalas pasiskirsto per kainas, tai yra per piniginių lėšų paklausos ir pasiūlos sąveiką.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , , ,

Mundelio – Flemingo modelis

Kategorija: Ekonomika, referatas |

Šį modelį Mundell’is ir Fleming’as sukūrė septintame dešimtmetyje. Už jį 1999 m. Robert‘as Mundell‘is buvo apdovanotas Nobelio premija. Mundell’io – Fleming’o modelis yra Keinso IS-LM modelio versija, pritaikyta mažai atvirai ekonomikai, t.y. į modelį įeina du svarbūs kintamieji – grynasis eksportas ir valiutų kursas; kainų lygis yra fiksuotas.

Skaityti visą »

Gairės: , , , , , , , ,